PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 10--15
Tytuł artykułu

Skuteczność kodeksowej ochrony przedemerytalnej

Warianty tytułu
The Effectiveness of the Protection of Pre-retirement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę skuteczności ochrony przedemerytalnej. Głównym celem wprowadzenia regulacji art. 39 k.p. było zapewnienie pracownikowi stabilizacji zatrudnienia, która umożliwi mu nabycie prawa do świadczenia, jednak wydłużenie ochrony przedemerytalnej z dwóch do czterech lat spowodowało odwrotny skutek. Pracodawcy wypowiadają umowy o pracę przed wejściem pracownika w okres ochronny lub stosują w miejsce umowy na czas nieokreślony umowę na czas określony, która w razie wadliwego wypowiedzenia nie powoduje przywrócenia pracownika do pracy. Autorka prezentuje dane statystyczne i wyniki badań, które dowodzą, iż sytuacja osób w wieku 50+ jest bardzo niekorzystna z uwagi na stereotypy panujące w społeczeństwie, niską aktywność zawodową osób w wieku przedemerytalnym i brak działań ze strony państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of the effectiveness of pre-retirement protection. The main purpose of the provisions of art. 39 Labour Code was to provide the employee employment stability, which allows the acquisition of the right to benefits, but the extension of the protection of pre-retirement from 2 years to 4 years resulted in the opposite effect. Employers express contract of employment before the employee in the period of protection or use in place of contracts of indefinite duration term contract , which in case of a defective notice of dismissal does not return the employee to work. The author presents a number of statistics and studies, which show that the situation of people aged 50+ is very unfavorable because of the stereotypes in society, the low participation of people in pre-retirement age and the lack of action on the part of the state. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
10--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • J. Jończyk, Prawo pracy. Warszawa 1984, s. 16.
 • A.M. Świątkowski, Polskie prawo pracy. Warszawa 2003, s. 36-37.
 • K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2001, s. 183.
 • L. Florek, T. Zieliński. Prawo pracy, C.H. Beck 2012, s. 103-104.
 • T. Wierzbicka, Funkcja ochronna zeuropeizowanego prawa pracy (w:) Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010, s. 103.
 • J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck 2005, s. 115.
 • A. Dubowik, Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 3.
 • M.T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, wyd. 2, LexisNexis 2005, s. 277-278.
 • K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy, Zakamycze 2004, s. 149-150.
 • Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2000, s. 139.
 • Kodeks pracy z komentarzem, red. U. Jackowiak, Gdynia 2004, s. 185.
 • L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 1997, s. 90.
 • M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, C.H. Beck 2005, s. 82-83.
 • Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek Wolters Kluwer 2009 s. 256.
 • A.M. Świątkowski, Komentarz do kodeksu pracy, Kraków 2002, s. 166.
 • T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu. Część II. Prawo stosunku pracy, Warszawa-Kraków 1986, s. 79.
 • Prawo pracy, red. K.W. Baran, Zakamycze 2005, s. 248.
 • GUS, Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w listopadzie 2012 roku, Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r., www.gus.pl
 • GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju listopad 2012, Warszawa 20 grudnia 2012 r., www.gus.pl
 • Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2011 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy.
 • M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy, C.H. Beck 2004, s. 101.
 • www.mpips.gov.pl - Analizy Raporty Bezrobocie Rejestrowane w Polsce.
 • M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 2, LexisNexis 2012, s. 282-283.
 • J. Męcina, Podniesienie wieku emerytalnego uwarunkowania gospodarcze i społeczne, "Polityka Społeczna" 2012, nr 4.
 • www.ipsos.pl
 • T. Schimanek, Bezrobocie, co robić. Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób. Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych www.fise.org.pl, Warszawa 2006.
 • Przejście z pracy na emeryturę, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2007.
 • D. Mól, Osoby 50+ na rynku pracy, Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Biuletyn nr 8, Warszawa 2008.
 • Cztery lata gorsze od dwóch, zamieszczony w portalu www.gazeta-prawna.pl z 1 marca 2004 r.
 • M.T. Romer, 1. Jaroszewska-Ignatowska, Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek? - głos ekspertów, doświadczenia osób starszych. ARFP, Warszawa 2005.
 • www.gus.gov.pl
 • H. Pawłucka, Obowiązek ubezpieczenia społecznego a problem autonomii woli ubezpieczonego (w:) Zagadnienia obowiązku ubezpieczenia i składki, "Materiały Informacyjne ZUS" 1994, nr 8, s. 13.
 • W. Muszalski, Prawo pracy, Warszawa 2009, s. 140-141.
 • L. Forek, Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę, Warszawa 1976.
 • L. Forek, Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990.
 • W. Piotrowski, Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego pozbawienia go miejsca pracy,. Warszawa 1968.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.