PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 190--200
Tytuł artykułu

Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju województwa zachodniopomorskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Human capital in the Development of West Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnym świecie, w obliczu coraz silniejszej globalnej konkurencji, kapitał ludzki stanowi jeden z nieodzownych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego. W województwie zachodniopomorskim wskaźniki zatrudnienia są jednymi z najniższych w kraju, stopy bezrobocia - jednymi z najwyższych. Dla przyszłego rozwoju regionu duże znaczenie mają procesy demograficzne. Prognozy wskazują, że w następnych 10 latach struktura demograficzna województwa ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych aspektów kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim na tle gospodarki tego województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's world, in the face of the increasingly stronger global competition, human capital is one of the essential conditions for rapid economic development. In West Pomeranian Voivodeship (zachodniopomorskie) employment rates are among the lowest in the country, the unemployment rate is among the highest. For the future development of the region, the demographic processes are important. Forecasts indicate that in the next 10 years the demographic structure in West Pomeranian Voivodeship will become sharply deteriorated. The purpose of the article is an attempt to present selected aspects of human capital in West Pomeranian Voivodeship against the background of the economy of this voivodeship. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Giełda Papierów Wartościowych, Lista spółek, http://www.gpw.pl/lista_spolek [10.10.2011].
 • Górniak J. [2011], Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, PARP, Warszawa.
 • GUS 2011, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 roku, Warszawa.
 • GUS 2011, Strategia Europa 2020, podstawowe wskaźniki realizacji, http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_ monitorujace_PLK_HTML.htm [24.08.2011].
 • GUS 2011, Strategia rozwoju kraju, wskaźniki monitorujące, http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_ monitorujace_PLK_HTML.htm [24.08.2011].
 • GUS 2011, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_ id=609239&p_token=0.8016365956897024 [15.10.2011].
 • Jabłoński Ł. [2011], Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, \"Gospodarka Narodowa\" nr 1-2, s. 81-102.
 • Kawa P. [2006], Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu, [w:] Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, red. D. Kopycińska, Print Group, Szczecin.
 • Kawa P. [2007], Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, red. D. Kopycińska, Print Group, Szczecin.
 • Kruszewski R. [2006], O pewnym modelu wzrostu gospodarczego z kapitałem ludzkim i endogenicznym postępie wiedzy, [w:] Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, red. D. Kopycińska, Print Group, Szczecin.
 • Powiązania systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Szczecin 2011.
 • Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 • Soszyńska E. [2008], Jakość instytucji, kapitał ludzki a dynamika rozwoju gospodarczego, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Print Group, Szczecin.
 • Sowiński T. [2008], Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego a rozwój gospodarczy, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Print Group, Szczecin.
 • Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.