PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 25--29
Tytuł artykułu

System dyskrecjonalnej władzy sędziego w sprawach z powództwa pracownika

Warianty tytułu
A System of Discretionary Power of the Judge in Proceedings in Cases of Labour Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona od 3 maja 2012 r. doprowadziła do zmiany reguł postępowania. W miejsce prekluzji dowodowej wprowadzono system władzy dyskrecjonalnej sędziego. Z jednej strony nałożono na sąd wzmożoną powinność pouczania stron, z drugiej dopuszczono możliwość pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów. W postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy nie przewidziano odmiennych reguł w zakresie koncentracji materiału dowodowego. Nie znaczy to, że całokształt regulacji nie upoważnia do postulowania autonomicznych rozwiązań. W tym trybie odrębnym zasada ochrony słusznego interesu pracownika upoważnia do adaptowania i zindywidualizowania ogólnych reguł postępowania. Problematyczne są jednak granice dopuszczalnych modyfikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The revision of The Code of Civil Procedure introduced on 3rd May 2012 year led to change proceedings rules. In place of the evidence preclusion introduced a system of discretionary power of the judge. On the one hand imposed on the court increased duty to inform parties about their rights, on the other hand allowed the possibility of omission of late motions and evidence. Any different rules of concentration of evidence does not provide in proceedings in cases of labour law. It does not mean that the whole regulation does not authorize to postulate autonomous solutions. In this special procedure the principle of the protection of an employee's legitimate interest authorizes to adaption and individualization of general rules of conduct. However, the allowed limits of modification are problematic. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--29
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • K. Weitz, Między systemem dyskrecjonalnej władzy sędziego a systemem prekluzji - ewolucja regulacji prawa polskiego (w:) Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009, s. 75.
  • A. Łazarska, Sędziowskie kierownictwo postępowaniem, "Przegląd Sądowy" 2012, nr 5, s. 61-65.
  • P. Rylski, Dopuszczalność pominięcia przez sąd spóźnionych twierdzeń lub dowodów zgłoszonych w ramach informacyjnego przesłuchania stron (art. 212 § 1 k.p.c.), "Polski Proces Cywilny" 2012, nr 3, s. 512.
  • A.M. Arkuszewska, A. Kościółek, Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia. Część I, "Przegląd Sądowy" 2012, nr 5, s. 13; A. Zieliński, Opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy VI kadencji nr 4332, s. 8.
  • Ł. Piebiak, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - uwagi praktyczne, cz. II, "Monitor Prawniczy" 2012. nr 12, s. 682.
  • B. Draniewicz, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - tabela porównawcza z komentarzem, dodatek do "Monitora Prawniczego" 2012, nr 8, s. 13.
  • A. Góra-Błaszczykowska, Postanowienia sądu pierwszej instancji niezaskarżalne zażaleniem, "Palestra" 2001, nr 9-10, s. 48.
  • D. Duda, Sądowe pouczenie pracownika o roszczeniach wynikających z przytoczonych przez niego faktów (art. 477 zdanie drugie k.p.c.), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 7, s. 20-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.