PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 11 | 2--10
Tytuł artykułu

Ogólne założenia ukształtowania statusu prawnego pracowników sądowych

Warianty tytułu
General Assumptions for the Development of the Judicial Workers, Legal Status
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęciu pracowników sądowych może być nadawany szerszy lub węższy zakres znaczeniowy. W szerszym znaczeniu obejmuje ono referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, "urzędników i innych pracowników sądowych" oraz dyrektorów sądu. Autor wskazuje, że planując zmiany ich statusu prawnego nie należy dążyć do kształtowania korpusu sądowego (korpusu pracowników sądowych) na wzór korpusu służby cywilnej. Uwzględniając uregulowania konstytucyjne, rodzaj i charakter zadań wykonywanych przez pracowników sądowych, sytuację istniejącą na rynku pracy oraz rysujący się obecnie sceptycyzm wobec mianowania jako podstawy stosunku pracy, status tych pracowników powinien być kształtowany zasadniczo na podstawie umowy o pracę. Istnieje merytoryczne uzasadnienie dla jednolitego unormowania sytuacji prawnej ogółu pracowników sądowych, przy dopuszczeniu niezbędnej dyferencjacji ich praw, obowiązków i odpowiedzialności. W aspekcie techniczno-legislacyjnym należy wysunąć postulat konsolidacji odnośnych regulacji prawnych, co powinno nastąpić zwłaszcza przez włączenie do prawa o ustroju sądów powszechnych i jednoczesne zmodernizowanie unormowań prawnych zawartych w tej chwili w osobnych ustawach, tj. w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawie o kuratorach sądowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion of judical workers may be attributed a broader or narrower scope of meaning. In a broader sense, it includes court clerks, professional probation officers (guardians), judges, assistants, `judicial officers and other court Staff` as well as managers of courts. When envisaging amendements to their legal status one should not aim at forming a judical corps (a corps of judical workers) on the pattern of the civil service corps. Taking into consideration the constitutional provisions, the nature and character of duties performer by judical workers, the developments on the labour market as well as current scepticism towards the nomination as the basis for the employment relationship, the status of such workers should be basically shaped on the basis of an employment contract. There is substantive justificastion for a uniform regulation of the legal status of all judical workers, which at the same time would allow for a necessary differentiation of their rights, obligations and responsabilities. In technical and legislative terms, a demand should be made to consolidate the relevant provisions of law, in particular through the inclusion to the law on the system of common courts and the enhancement of legal regulations which are currently laid down in separate laws, i.e. in the Act on Court and Prosecuting Attorney Office Personnel and the Law on the Probation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--10
Opis fizyczny
Twórcy
  • Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
Bibliografia
  • D. Kotłowski. O. Piaskowska, K. Sadowski, Zasadność wypowiedzenia okresowej oceny pracy sędziego jako pracownika wymiaru sprawiedliwości, "Monitor Prawa Pracy" 2011, nr 2.
  • W. Sanetra, Władza sądownicza według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (w:) Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, pod red. M. Seweryńskiego i J. Steliny, Gdańsk 2012, s. 269 i n.
  • T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2009, s. 20-22.
  • Les fonctions publiques en Europe de 1'Est et e l'Ouest, Paryż 1986, s. 81 in.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.