PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 75 | 59--75
Tytuł artykułu

Fundusze gwarancyjne w ubezpieczeniach

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł odzwierciedla problemy bezpieczeństwa ubezpieczonych. Autor, poruszając istotne, ciągle aktualne zagadnienia bezpieczeństwa rynku ubezpieczeniowego, skoncentrował się na zakresie dodatkowej gwarancji, jaką stanowią fundusze gwarancyjne w wybranych krajach ODCE, w szczególności w kontekście II i IV dyrektywy komunikacyjnej oraz upadłości zakładu ubezpieczeń. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
59--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Radomska; Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Bibliografia
 • Analiza organizacji likwidacji, dynamiki oraz struktury szkód w UFG i na rynku w latach 2001-2004, UFG, Warszawa 2005 (niepublikowane).
 • Guarantee Systems. Functioning of Insurance Guarantee Funds in Central-Eastern European Countries. Guarantee Systems in Selected Countries European Union, Conference Materials, UFG, Warszawa 2005 (niepublikowane).
 • Insurance guarantees schemes, Discussion paper for III meeting of Working Group, January 2003, European Commission, Markt/2538/02-EN.
 • Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, red. J. Monkiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2005.
 • Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2002.
 • Policy holder protection funds, Groups of governmental experts on insurance solvency, OECD 2000.
 • Sangowski T., Regres ubezpieczeniowy, PWE, Warszawa 1977.
 • Sprawozdanie z działalności Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, Warszawa 1996 (niepublikowane).
 • Turkowska-Tyrluk E., Zmieniająca się rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w systemie polskich ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2003.
 • Turkowska-Tyrluk E., Funkcje kontrolno-windykacyjne Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie spełnienia obowiązku ubezpieczenia, "Prawo Asekuracyjne" 2005, nr 4 (45).
 • Yasui T., Policyholder Protection Funds: Rationale and Structure, w: Insurance and Private Pensions Compendium for Emerging Countries, OECD 2001.
 • Druga Dyrektywa Rady UE z dnia 30 grudnia 1983 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych 84/5/EWG.
 • Dyrektywa Parlamentu Europy i Rady 2000/26/WE Dyrektywa Rady z dnia 16 maja 2000 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG oraz 88/357/EWG.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 90.59.344 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124 poz. 1151 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MF z dnia 18 marca 1996 roku w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszy Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w działach I i II (Dz.U. 1996, nr 35, poz. 152 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MF z dnia 12 kwietnia 2001 roku w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez ubezpieczycieli na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat (Dz.U 2001, nr 36, poz. 417 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MF z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz.U. 2003, nr 209, poz. 2029).
 • Rozporządzenie MF z dnia 30 marca 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz.U. 2005, nr 53, poz. 474).
 • Zarządzenie nr 68 MF z dnia 12 grudnia 1990 roku w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.Urz. MF 1990, nr 18, poz. 48 z późn. zm.).
 • Zarządzenie MF z dnia 27 sierpnia 1992 roku w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, jego organizacji i trybu działania oraz procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na ten fundusz (MP 1992 nr 29, poz.202 wraz z późn. zm.).
 • Protokół z zebrania Przedstawicieli Zakładów Ubezpieczeń z dnia 28 grudnia 1990 roku (nie publikowane).
 • Protokół z Zebrania Przedstawicieli Ubezpieczycieli w siedzibie Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 26 października 1992 roku (niepublikowane).
 • http://europa.eu.int/comm/internal_market/insurance/guarantee_en.htm
 • www.knuife.gov.pl
 • www.oecd.org/daf/insurance-pensions
 • www.ufg.pl
 • www.stat.gov.pl/serwis/inflacja/wsk_c_50-00.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.