PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 10 | 2--8
Tytuł artykułu

Komercjalizacja SPZOZ-ów a obowiązki władzy publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - cz. 2

Warianty tytułu
The Commercialization of the Health Care Subjects and the Duties of Public Authorities in Ensuring Equal Access to Health Care Services. Part 2
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor, odnosząc się do krytycznych opinii wyrażonych w piśmiennictwie, przedstawia problematykę zmiany formy organizacyjno-prawnej ZOZ-ów w kontekście obowiązków władzy publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej statuowanych w art. 68 ust. 2 Konstytucji RP. W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze PiZS, autor omówił problematykę zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako konstytucyjnego obowiązku władz publicznych na tle koncepcji państwa gwarantującego oraz uprawnienia władzy publicznej uregulowane w ustawie o działalności leczniczej. Poniżej w części drugiej przedstawia krytyczne wypowiedzi literatury dotyczące przyjętych w ustawie rozwiązań oraz roli i znaczenia SPZOZ-ów jako instrumentu wykonywania tych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, a także prezentuje swoje stanowisko w tej kwestii. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper, referring to the critical opinions expressed in the literature, is to present the issue of changing the organizational and legal form of the health care subjects in the context of the duties of public authorities in ensuring equal access to health care services, which are established in Article 68 paragraph 2 of the Constitution. Because of the richness of the issue the study was divided into two parts. In the first one will be discussed the issue of ensuring equal access to health care services as a constitutional obligation of public authorities against the background of the concept of the enabling state and the powers of public authorities regulated by the Act of 15 April 2011 on the health care activity. In the second part will be presented the critical statements of the literature concerning the in this Act adopted solutions and the role and importance of the health care subjects as an instrument for performing constitutional tasks by local authorities as well as the author's statement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • M. Dercz (w:) M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej, Komentarz, ABC 2012, komentarz do art. 59, nb. 8 i 9.
 • J. Jończyk, Ochrona zdrowia, "Państwo i Prawo" 2007, z. 2, s. 10.
 • D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa 2011, s. 173-190
 • D.E. Lach, Problem odpłatności za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne, "Studia i Analizy Sądu Najwyższego", t. 2, s. 220 i n.
 • D.E. Lach, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 września 2006 r., I ACa 755/06, s. 167 i n.
 • B. Janiszewska, Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne udzielane w schorzeniach przewlekłych (uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego), "Prawo i Medycyna" 2008, nr 1, s. 26 i n.
 • Z. Kubot, Prywatyzacje publicznych szpitali, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 9, s. 22.
 • J. Jończyk, Aspekty prywatyzacji szpitala, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 7, s. 2-3.
 • J. Jończyk, System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, "Prawo i Medycyna" 2001, nr 10, s. 16.
 • A. Pyrzyńska, Dostęp pacjenta do świadczeń zdrowotnych (na tle ustawy o działalności leczniczej), "Państwo i Prawo" 2011, z. 12, s. 18-20.
 • Z. Kubot, Właściwości przekształceń publicznych szpitali w spółki kapitałowe, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 8, s. 18,
 • D.E. Lach, Prawny paradygmat opieki zdrowotnej a stosunek "ubezpieczenia zdrowotnego" i jego charakter prawny (w:) Współczesne zagadnienia prawa pracy i prawa socjalnego. Księga Jubileuszowa z okazji 70-tych urodzin Profesora Herberta Szurgacza, Wrocław 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.