PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 9 | 2--8
Tytuł artykułu

Komercjalizacja SPZOZ-ów a obowiązki władzy publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - cz. 1

Warianty tytułu
The Commercialization of the Health Care Subjects and the Duties of Public Authorities in Ensuring Equal Access to Health Care Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor, odnosząc się do krytycznych opinii wyrażonych w piśmiennictwie, przedstawia problematykę zmiany formy organizacyjno-prawnej ZOZ-ów w kontekście obowiązków władzy publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej statuowanych w art. 68 ust. 2 Konstytucji RP. Ze względu na obszerność zagadnienia artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej autor omawia problematykę zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako konstytucyjnego obowiązku władz publicznych na tle koncepcji państwa gwarantującego oraz uprawnienia władzy publicznej uregulowane w ustawie o działalności leczniczej. W drugiej części, która będzie opublikowana w następnym numerze PiZS, zostaną przedstawione krytyczne wypowiedzi przedstawicieli doktryny dotyczące przyjętych w ustawie rozwiązań oraz roli i znaczenia SPZOZ-ów jako instrumentu wykonywania tych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zostanie zaprezentowane stanowisko autora w tej kwestii. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper, referring to the critical opinions expressed in the literature, is to present the issue of changing the organizational and legal form of the health care subjects in the context of the duties of public authorities in ensuring equal access to health care services, which are established in Article 68 paragraph 2 of the Constitution. Because of the richness of the issue the study was divided into two parts. In the first one will be discussed the issue of ensuring equal access to health care services as a constitutional obligation of public authorities against the background of the concept of the enabling state and the powers of public authorities regulated by the Act of 15 April 2011 on the health care activity. In the second part will be presented the critical statements of the literature concerning the in this Act adopted solutions and the role and importance of the health care subjects as an instrument for performing constitutional tasks by local authorities as well as the author's statement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • J. Jończyk, Transformacja ubezpieczeń społecznych i ochrona zdrowia (w:) Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wrocław 1-2 czerwca 2005 r., red. H. Szurgacz, Wrocław 2005, s. 113 i n.
 • J. Jończyk, Aspekty prywatyzacji szpitala, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 2008, nr 7
 • Z. Kubot, Właściwości przekształceń publicznych szpitali, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne", nr 8
 • Z. Kubot, Prywatyzacje publicznych szpitali, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 9, s. 22.
 • A. Pyrzyńska, Dostęp pacjenta do świadczeń zdrowotnych (na tle ustawy o działalności leczniczej), "Państwo i Prawo" 2011, z. 12
 • A. Deląg, Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej a prawa i obowiązki prawno-pracownicze, "Monitor Prawniczy" 2012 nr 1.
 • J. Jończyk, System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, "Prawo i Medycyna" 2001, nr 10, s. 13 i n.
 • J. Jończyk, Ochrona zdrowia, "Państwo i Prawo" 2007, z. 2, s. 9-10.
 • D.E. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa 2011, s. 23-34
 • R. Alexy, Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010, s. 374-389
 • J. Jończyk, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2004 r., III CK 134/04, OSP 2005, nr 6, s. 333
 • A. Szurgacz, Zagadnienie przekazywania przez państwo zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym (w:) Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wrocław 1-2 czerwca 2005 r., red. H. Szurgacz, Wrocław 2005, s. 125-142
 • C. Franzius, Der "Gewährleistungsstaat" - ein neues Leitbild für den sich wandelnden Staat?, Der Staat, 42. Band, 2003, s. 494
 • C. Franzius, Die Europäische Dimension des Gewährleistungsstaates, Der Staat, 45. Band, 2006, s. 547 і n.
 • C. Franzius, Gewährleistung im Recht. Grundlagen eines europäischen Regelungsmodells öffentlicher Dienstleistungen, Jus Publicum, Bd. 177, Tübingen 2009.
 • S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994, s. 7 i n.
 • С. Franzius, Gewährleistungsrecht als Erscheinungsform des Verwaltungsrechts, Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen (ZögU) 2008, s. 372 і n.
 • K. Kolasiński, Modele i funkcje ubezpieczeń społecznych, Toruń 1990, s. 135.
 • J. Jończyk, Stosunek opieki zdrowotnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 3, s. 5.
 • Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski,Bydgoszcz-Warszawa 2001, s. 61
 • R. Cybulska (w:) R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, C. Martysz, M. Taniewska-Banacka, A. Wierzbica, Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, ABC 2007, komentarz do art. 7 pkt 1.
 • M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, ABC 2012, komentarz do art. 59,, nb. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.