PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji | 127--136
Tytuł artykułu

Budowanie postaw przedsiębiorczych w pracy pedagogicznej przez oddziaływanie psychologiczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Building Entrepreneurial Attitudes by Pedagogical Work through Psychological Influence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość jest cechą, której trudno nauczyć (Kołodziej 2004). Wprawdzie w szkołach podejmuje się takie próby, ale zajęcia często przeprowadzają nauczyciele, którzy sami nie posiadają odpowiednich cech i umiejętności, a szkoły często nie radzą sobie na rynku, czyli same nie są przedsiębiorcze (Bartnicki, Dyduch, Gabryś 2007). Ale czy ma to oznaczać, że należy odstąpić od prowadzenia takich zajęć? Absolutnie nie! Jeśli nauczymy dzieci pewnych umiejętności i wpoimy im ducha przedsiębiorczości, to zwiększymy ich szanse na szczęśliwe i produktywne życie, w którym będą właściwie wykorzystywać swoje talenty i zdolności. Oczywiście nie można nie doceniać wiedzy teoretycznej, która daje podstawy wiedzy na temat mechanizmów ekonomicznych, podejmowania decyzji, technicznych warunków prowadzenia własnej firmy. Ale by uczeń mógł w przyszłości wykorzystać tę wiedzę teoretyczną, musi wykształcić też wiele umiejętności, między innymi umiejętność: • tworzenia scenariuszy na przyszłość, • wytyczania sobie celów i dążenia do ich osiągnięcia, • nawiązywania kontaktów (poszanowania różnic indywidualnych), • wykorzystywania swojego talentu, • kreatywnego myślenia. (fragment tekstu)
EN
This article was prepared for teachers working with children and teenagers. It presents views concerning psychology of education in order to contribute to a long and animated discussion about education and its development paths. The psychological reference in education is a rarity at present, which may be due to abundant and very broad European curricula, which in turn, results in teachers concentrating on instilling the knowledge, but forgetting about educating children. The paper discusses the aspects of shaping the entrepreneurial attitudes at school, but also on a number of other factors that can affect education of young people. Studying psychological aspects of teenagers' education allows for specifying how this crucial issue should be handled. The presented conclusions should further enliven discussions on the entrepreneurship at school by introducing a point of view of psychologist who understands educating mechanism differently than a teacher. However, the problems presented in this article cannot be resolved only through a discussion. Certain actions by authorities are required in addition to a change in teachers' mentality who when teaching entrepreneurship should enforce it by their own enentrepreneurial attitude. A prime conclusion, which can be drawn after reading this article, explicitly determines entrepreneurship not as a field of knowledge, but personality trait, which knows how to use certain information. (original abstract)
Rocznik
Strony
127--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Andrzejczak A., 2007, Skuteczność nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 133-139.
 • 2. Antoszkiewicz J.D., 2003, Rozwijanie przedsiębiorczości - wybrane koncepcje [w:] Przedsiębiorczość - szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, K. Piech, M. Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy, Warszawa, s. 11-16.
 • 3. Bratnicki M., Auset A., 2005, Metodologiczne problemy badania przedsiębiorczej porażki z perspektywy opcji realnych, "Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały", 76, 18/2, Wrocław, s. 19-30.
 • 4. Bratnicki M., Dyduch W., Gabryś B.J., 2007, Mity przedsiębiorczości w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy ożywiania potencjału przedsiębiorczości [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 24-32.
 • 5. Bruner S.J., 1974, W poszukiwaniu teorii nauczania, PIW, Warszawa.
 • 6. Bruner S.J., 1978, Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa.
 • 7. Chlewiński Z., 1987, Podstawy a cechy osobowości, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • 8. Dąbrowski K., 2007, Przedsiębiorczość i edukacja jako strategie profesjonalistów na czas kryzysu [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 6, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 493-497.
 • 9. DePaulo B.M., 1992, Nonverbal behavior and self-presentation, "Psychological Bulletin", Vol. 111(2), pp. 203-243.
 • 10. Gabała J., 2005, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków, s. 145-152.
 • 11. Gąsiorowska E., Witczak-Roszkowska D., 2003, Portret osób przedsiębiorczych [w:] Przedsiębiorczość - szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, K. Piech, M. Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy, Warszawa.
 • 12. Kłosowski D., Bagiński J., 2003, Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru, "Problemy Jakości", nr 35, s. 10.
 • 13. Kołodziej S., 2004, Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Organizacja i Zarządzanie", nr 22, s. 71-80.
 • 14. Lazari-Pawłowska I., 1994, Etyka zawodowa bez kodeksu, "Etyka", nr 27, s. 179.
 • 15. Makieła Z., Rachwał T., 2002, Podstawy przedsiębiorczości, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.
 • 16. Mądrzycki T., 1977, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • 17. McGregor D., 1960, The human side of enterprise, McGraw Hill, New York.
 • 18. Piaget J., 1967, Six Psychological Studies, London University Press, London.
 • 19. Piaget J., 1971, Structuralism, Routledge-Kegan Paul, London.
 • 20. Rachwał T., 2005, Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo "MiWa", Kraków, s. 137-143.
 • 21. Solarz J.K., 2007, Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w Polsce [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 33-39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.