PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 11 | 21--29
Tytuł artykułu

Podporządkowanie co do przedmiotu świadczenia pracownika - wybrane problemy

Autorzy
Warianty tytułu
Subordination Concerning the Subject of Employee's Work Performance - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem artykułu jest charakterystyka podporządkowania pracownika pracodawcy w aspekcie przedmiotu świadczenia. Autor poddaje analizie kompetencje pracodawcy w zakresie konkretyzowania określonego w treści umowy o pracę rodzaju pracy oraz podporządkowanie pracownika pracodawcy w aspekcie sposobu wykonywania pracy. W pierwszym przypadku pracodawca poza wyznaczeniem pracownikowi zadań lub czynności mieszczących się w umówionym rodzaju pracy ma możliwość - w zakresie określonym przepisami prawa pracy - przejściowego powierzania mu innego rodzaju pracy. W drugim, podmiot zatrudniający może nie tylko konkretyzować sposób realizacji wyznaczonych pracownikowi zadań, ale także ustalać metody i środki, za pomocą których zostaną one wykonane. Autor wskazuje, iż podporządkowanie pracownika pracodawcy w kontekście przedmiotu świadczenia jest koniecznym elementem każdego stosunku pracy, choć w zależności od specyfiki i charakteru świadczonej pracy oraz niezbędnych do jej wykonywania kwalifikacji ten aspekt podległości w konkretnym stosunku pracy może występować z mniejszą bądź większą intensywnością. (abstrakt oryginalny)
EN
The topic of this article is the characteristics of subordination of employee to employer in the aspect of the subject of work performance. In the first part the author is analyzing the competences of employer in the scope of specifying the kind of work which is determined in the work contract. The employer, besides the possibility of assigning employee the tasks and activities contained in the agreed kind of work, has - within the scope specified by labor law - the possibility of temporarily assigning other kind of work to him or her. The subject of the second part of the article is the subordination of employee to employer in the aspect of the manner of work performance. Here the employer can not only specify the manner of realization of the tasks assigned to the employee, but also specify the methods and means by which they will be performed. The presented analysis shows that the subordination of employee to employer in the aspect of the subject of work performance is a necessary element of every work relationship, although, as the above analysis proves, depending on the specificity and characteristics of the performed work and the qualifications necessary for its performance, this aspect of subordination, in a specific work relationship, may occur with bigger or smaller intensity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--29
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • T. Duraj, Wybrane problemy pracowniczego podporzadkowania jako konstytutywnej cechy stosunku pracy (w:) Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011, s. 150 i n.
 • The employment relationship. An annotated guide to ILO Recommendation No. 198, Geneva 2008, s. 29.
 • A. Supiot, Zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niezależne (w:) Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999, s. 143.
 • H. Lewandowski, Możliwość kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy - zagadnienia ogólne (w:) Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010, s. 30.
 • M. Święcicki. Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 177-178.
 • A. Chobot, Charakterystyka prawna twórczej pracy badawczej jako szczególnego rodzaju pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1973, nr 4, s. 129.
 • A. Chobot, Regulacja prawna twórczej pracy badawczej w stosunkach pracy, Warszawa 1975, s. 11.
 • A. Chobot, Obowiązki pracownicze oraz środki prawne zabezpieczające ich wykonanie (w:) Studia nad kodeksem pracy, red. W. Jaśkiewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Prawo, nr 71, Poznań 1975, s. 113.
 • H. Lewandowski, Konkretyzacja obowiązków pracownika przez podmiot zatrudniający, "Studia Prawnicze" 1973, nr 36, s. 89-90.
 • H. Lewandowski, Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977, s. 55-68.
 • A. Kijowski, Przedmiot pracowniczego świadczenia ze stosunku pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1977, nr 1, s. 1 i n.
 • K Jaśkowski (w:) Kodeks pracy. Komentarz Lex, red. K. Jaśkowski, t. I, wyd. 8, Warszawa 2012, s. 110.
 • Z. Salwa, Kształtowanie treści umowy o pracę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 12, s. 5.
 • M. Gersdorf (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009-2010, s. 219.
 • T. Zieliński, G. Goździewicz (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2011, s. 187.
 • B. Wagner, Stosunek pracy i jego treść (w:) Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006, s. 160.
 • A. Walas, Problemy wypowiedzenia zmieniającego, "Studia Prawnicze" 1968, nr 19, s. 130 i n.
 • Z. Kubot, Praca rotacyjna w stosunku pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 9, s. 33.
 • B. Wagner, O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku, Księga Jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 370.
 • Z. Kubot, Umowy o świadczenie pracy różnego rodzaju, "Państwo i Prawo" 1999, nr 10, s. 56.
 • T. Liszcz, Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy - relacja pojęć (w:) Z zagadnień współczesnego prawa pracy, Księga Jubileuszowa Prof. H. Lewandowskiego, Warszawa 2009, s. 151.
 • M. Skąpski, Zagadnienia stosunku pracy między członkami rodziny, Warszawa 2000, s. 31.
 • Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008, s. 62.
 • A. Kijowski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2003, s. 577. J. Stelina (w:) Zarys systemu prawa pracy. Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, t. I, Warszawa 2010, s. 104.
 • A. Chobot, Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu a ograniczenia zasady wolności pracy, Poznań 1983, s. 92.
 • T. Liszcz, Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977, s. 165.
 • A. Kijowski, Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy, Poznań 1978, s. 29.
 • Z. Kubot, Znaczenie zakresu czynności pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 12, s. 28-29.
 • M. Gersdorf, Treść i forma umowy o pracę w kodeksie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 7-8, s. 42.
 • E. Gienieczko, Pozapłacowe postanowienia umów o pracę, Studia i Materia¬ły, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1980, z. 19, s. 11 i 20.
 • Z. Kubot, Umowy o świadczenie pracy różnego rodzaju, "Państwo i Prawo" 1999, nr 10, s. 55.
 • J. Piątkowski, Zagadnienia prawa stosunku pracy, Toruń 2000, s. 40-41.
 • A. Chobot, Obowiązki pracownicze oraz środki prawne zabezpieczające ich wykonanie (w:) Studia nad kodeksem pracy, red. W. Jaśkiewicz, Poznań 1975, s. 121-122.
 • U. Torbus, Podporządkowanie pracownika pracodawcy jako cecha stosunku pracy (w:) Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011, s. 146.
 • M. Rafacz-Krzyżanowska, Problem obowiązków pracowniczych, "Praca Zabezpieczenie Społeczne" 1968, nr 1, s. 16.
 • J. Skoczyński, Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę, War¬szawa 1995, s. 37.
 • "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 3, s. 41. A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 219.
 • J. Szmit, Powierzenie innej pracy, "Monitor Prawniczy" 2009, nr 7, s. 349.
 • M. Święcicki, Charakterystyka prawna stosunku pracy, "Państwo i Prawo" 1957, nr 9, s. 353.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.