PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 11 | 30--36
Tytuł artykułu

Wina umyślna pracownika a miarkowanie odszkodowania

Autorzy
Warianty tytułu
Employee`s Intentional Guilt and Reduction of Damages
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podejmuje zagadnienie dopuszczalności obniżenia odszkodowania pracownikowi, który umyślnie wyrządził szkodę w mieniu zakładu pracy. Wykazuje, że prezentowane w orzecznictwie i literaturze powszechne przekonanie o niedopuszczalności stosowania art. 121 k.p. w wymienionych wyżej okolicznościach jest częściowo błędne. Na dowód tego przytacza sześć argumentów, opartych m.in. o wykładnię literalną art. 121 k.p., charakter norm prawa pracy, a także szeroko pojętą autonomię woli stron stosunku pracy. Autor stawia tezę, że pracodawca może na podstawie art. 121 k.p. obniżyć pracownikowi odszkodowanie również wtedy, gdy szkoda została mu wyrządzona w sposób umyślny. Uprawnienie takie nie przysługuje jednak pracodawcom ze sfery publicznej oraz sądom pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the issue of potential reduction of damages received from an employee who deliberately caused damage to his workplace properties. The aim of the article is to show that the claim which deals with the inadmissible application of article 121 Labour Code (in the circumstances mentioned above), and which is commonly presented in case-law and literature, is partially incorrect. In order to substantiate the fallacy of the mentioned claim, six arguments have been stated. The arguments are based on literal interpretation of article 121 Labour Code, the character of the standards of Labour Law and broadly understood autonomy of the will of the parties involved in a work relationship. The arguments presented in this article lead to a conclusion that an employer can, pursuant to article 121 Labour Code, reduce an employee's compensation also in the event of intentional damage being caused to him. Nonetheless, state sector employers and courts of labour are not entitled to such a right. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • F. Matysz, Ugodowe naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 8-9, s. 39 i n.
 • J. Lapierre, Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1968, s. 59 i n.
 • W. Wojciechowski, Charakter prawny ugody sądowej, "Przegląd Sądowy" 2001, nr 6, s. 36 i n.
 • W. Muszalski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, Warszawa 2009, s. 510.
 • M. Piekarski (w:) Kodeks pracy z komentarzem, pod. red. M. Piekarskiego, Warszawa 1979, s. 344.
 • E. Dobrodziej, Odpowiedzialność materialna pracowników, Bydgoszcz 1997, s. 62.
 • A. Krajewski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod red. J. Jończyka, Warszawa 1977, s. 464-465.
 • J. Kruszewska, Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie oraz uznanie niedoboru, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1980, nr 5, s. 57.
 • F. Małysz, Odpowiedzialność materialna pracowników za szkody w mieniu powierzonym, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 7-8, s. 32.
 • W. Uziak, Kodeks pracy z komentarzem, pod red. U. Jackowiak, Gdańsk 1996, s. 317.
 • T. Zieliński. Odpowiedzialność deliktowa pracowników według kodeksu pracy, "Państwo i Prawo" 1975, z. 6, s. 38-39.
 • W. Marek, Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy w mieniu innym niż powierzone, "Nowe Prawo" 1975, nr 10-11, s. 1354.
 • J. Pietrzykowski, Odpowiedzialność materialna pracowników, "Studia i Materiały" IPiSS, 1976, nr 17, s. 112.
 • J. Jończyk, Ograniczona odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika, "Służba Pracownicza" 1967, nr 16, s. 64-65.
 • B. Wagner (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod red. L. Florka, Warszawa 2009, s. 676.
 • Z. Radwański, Teoria umów. Warszawa 1977, s. 94 i n.
 • P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 353' KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.
 • B. Wagner, Zakres swobody umów w pracowniczym stosunku pracy, Zeszyty Naukowe UJ, 1987, nr 113.
 • K.W. Baran, Ugodowe likwidowanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, Kraków 1992.
 • R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353' KC, Kraków 2005, passim.
 • L. Florek, Ograniczona odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1975, nr 3, s. 72.
 • T. Zieliński, Wynagrodzenie za pracę jako podstawa ustalenia odszkodowania z art. 119 § 1 kodeksu pracy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1975, nr 11-12 s. 320 i n.
 • M. Gersdorf (w;) M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 597.
 • G. Bieniek, Odpowiedzialność materialna pracowników w praktyce, Warszawa 1988, s. 15.
 • J.M. Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, St. Paul, Minn. 2001, s. 63.
 • G. Slapper, D. Kelly, Sourcebook on the English Legal System, Routledge 2001, s. 257.
 • J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej. Warszawa 2007, passim.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.