PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji | 278--286
Tytuł artykułu

Region uczący się - uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Learning Region - Development Determinants Based on the Małopolskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie sytuacji województwa małopolskiego w świetle koncepcji: regionu uczącego się i kapitału przedsiębiorczości. Są to komplementarne wobec siebie ujęcia teoretyczne, wskazujące na zasadnicze znaczenie regionów w gospodarce opartej na wiedzy. Regiony, mimo postępującej globalizacji, stają się kluczowymi jednostkami terytorialnymi, gwarantującymi funkcjonowanie infrastruktury wspierającej kreowanie i rozprzestrzenianie się wiedzy i idei poprzez zachęty do tworzenia nowych firm. Na podstawie przywołanych koncepcji teoretycznych i sformułowanej w oparciu o nie definicji regionu uczącego podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o to, czy i w jakim stopniu województwo małopolskie spełnia warunki regionu uczącego się, ukierunkowanego na wzmacnianie kapitału przedsiębiorczości. W związku z koncentracją infrastruktury wspierającej wiedzę i innowacje w granicach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego postawione zostanie pytanie, czy w badanym województwie nie jest bardziej zasadne stosowanie określenia miasta uczącego się w odniesieniu do stolicy regionu. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostaną koncepcje regionu uczącego się oraz kapitału przedsiębiorczości. W drugiej części dokonana zostanie analiza danych dla województwa małopolskiego jako regionu uczącego się, z wykorzystaniem wybranych wskaźników (potencjał akademicki, potencjał rozwoju branży outsourcingowej oraz system instytucji otoczenia biznesu). Na koniec przedstawiona zostanie analiza kapitału przedsiębiorczości w województwie małopolskim na podstawie dostępnych danych statystycznych. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to carry out an analysis of the Małopolska voivodeship in the light of two theoretical concepts, which both emphasize the significance of the regional determinants of the economic development in the knowledge-based economy. These concepts refer to a learning region and entrepreneurial capital. The research question formulated is whether and to what extent the Małopolska voivodeship can be characterized as a learning region focused on enhancement of the entrepreneurial capital. However, due to concentration of the regional infrastructure, institutions and companies within Krakow Metropolitan Area, the question is whether in the researched voivodeship, it is the capital of the region - Kraków that actually should be defined as a learning city. The first part of this article presents the theoretical concepts of the learning region and entrepreneurship capital. The following part contains an analysis of the Małopolska voivodeship by means of a selected set of indicators (i.e. academic potential, development of outsourcing sector and institutions promoting innovative business). The last part provides an analysis on the entrepreneurship capital of Małopolska region based on recent statistic data. (original abstract)
Rocznik
Strony
278--286
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Aspire, 2010, Languages Survey 2010. Summary report, Kraków.
 • 2. Audretsch D.B., Keilbach M., 2004, Entrepreneurship Capital and Economic Performance, "Regional Studies", Vol. 38:8, November.
 • 3. Audretsch D.B., Keilbach M., 2007a, The localisation of entrepreneurship capital: Evidence from Germany, "Papers in Regional Science", Volume 86 Number 3, August.
 • 4. Audretsch D.B., Keilbach M., 2007b, The Theory of Knowledge Spillover Entrepreneurship, "Journal of Management Studies", 44:7, November.
 • 5. Borowiec M., 2008, Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 24-36.
 • 6. Florida R., 1995, Toward the learning region, Futures, Vol. 27, No. 5.
 • 7. Global services and Tholonos, 2009, Top 50 emerging global outsourcing cities, New York.
 • 8. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (odczyt: 1.10.2011).
 • 9. Grzyb U., 2008, Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 70-74.
 • 10. Harańczyk A., 2008, Potencjał rozwojowy szkół wyższych Małopolski [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków. s. 37-59.
 • 11. Kochmańska M., 2009, Rola samorządu małopolskiego w rozwoju przedsiębiorczości terytorialnej [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 5, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 208-217.
 • 12. Ohmae K., 1993, The rise of the region state, "Foreign Affairs", Vol. 72, No. 2, Spring.
 • 13. Saxenian A., 1994, Regional advantage, Harvard University Press, Cambridge.
 • 14. Surdej A., Wach K., Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków, s. 75-81.
 • 15. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2010, Województwo małopolskie 2010, Kraków.
 • 16. Wolfe D.A, 2002, Social Capital and Cluster Development in Learning [w:] Knowledge, Clusters and Regional Innovation: Economic Development in Canada, Edited by J. Adam Holbrook and David A. Wolfe, Queens Univ School of Policy, Kingston.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.