PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 13--17
Tytuł artykułu

Ochrona danych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej

Warianty tytułu
Data Protection of Trade Union Leaders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematyka ochrony danych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej jest szczególnie aktualna ze względu na niedawno podjętą uchwałę Sądu Najwyższego z 21 listopada 2012 r. (III PZP 6/12). Uchwała dotyczyła ochrony danych wszystkich członków organizacji związkowej. W praktyce pojawia się wątpliwość, czy członkowie zarządu organizacji związkowej muszą ujawniać pracodawcy swoją przynależność związkową. Niekiedy liczba członków zarządu jest szersza niż liczba osób podlegających ochronie zgodnie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Zdaniem autorki, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie wszyscy członkowie zarządu organizacji związkowej muszą ujawniać pracodawcy fakt przynależności związkowej. W odniesieniu do osób, które nie zostały imiennie wskazane jako chronione, należy stosować ochronę danych zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the issue of data protection of trade union organization leadership. This subject is particularly topical because of a recently adopted resolution of the Supreme Court from 21 November 2012 (III PZP 6/12). The resolution concerned data protection of all trade union members. In practice, a new question arises, whether trade union leaders must disclose their union membership to their employer. Sometimes the number of trade union leaders is bigger than the number of persons to be protected in accordance with Article 32 of the Act of 23 May 1991 on trade unions. It seems on the basis of regulations in force that not all trade union leaders must disclose the fact that they are trade union members. In reference to those who have not been identified by name as those under protection, data protection rules identified in Article 27 of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data must be applied. The author takes an attempt at developing the issue of data protection in union activities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
Bibliografia
 • D. Dörre-Nowak, Ochrona danych osobowych pracowników w aspekcie współdziałania pracodawcy z zakładową organizację związkową w indywidualnych sprawach pracowniczych - czy zgodne z prawem jest przekazywanie pracodawcy przez organizację związkową imiennej listy swoich członków? (w:) Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2009, s. 22.
 • E. Podgórska-Rakiel, Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi związku zawodowego nieujawniającemu pracodawcy przynależności związkowej - glosa do wyroku SN z dnia 22 czerwca 2004 r., II PK 2/04, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2009, nr 3, s. 155-165.
 • E. Podgórska-Rakiel, Współdziałanie pracodawcy z organizacją związkową w sprawach indywidualnych w kontekście ochrony danych ujawniających przynależność związkową, "Monitor Prawa Pracy" 2010, nr 9, s 457-458.
 • Ł. Prasołek, Informacja o pracownikach korzystających z obrony związku zawodowego. Ułatwienia w działalności zakładowej organizacji związkowej - wybrane uwagi na tle przepisów ustawy o związkach zawodowych (w:) Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, red. Z. Hajn, Warszawa 2012, s. 535.
 • J. Żołyński, Ochrona danych osobowych strajkujących, "Monitor Prawa Pracy" 2013, nr 2, s. 74-80.
 • Wolność związkowa. Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowej Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy, Genewa 2006, pkt 177, 349, 800, publikacja dostępna na stronie: http://www.solidarnosc.org.pl
 • J. Skoczyński, Uzyskiwanie przez pracodawcę informacji o pracownikach podlegających obronie związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych, "Monitor Prawa Pracy" 2012, nr 12, s. 625-627.
 • Z. Góral, Ułatwienia w działalności zakładowej organizacji związkowej - wybrane uwagi na tle przepisów ustawy o związkach zawodowych (w:) Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, red. Z. Hajn, Warszawa 2012, s. 466.
 • P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 113-114.
 • J. Arkadiusz, Skuteczność prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji osób prawnych Kościoła katolickiego, "Rejent" 2007, nr 9, poz. 49.
 • T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008, s. 136.
 • J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2004, s. 374.
 • A. Mednis, Uwagi na temat ustawy z 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, po poprawkach Senatu z 9 sierpnia 2001 r. "Ochrona Danych Osobowych. Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji" 2001, nr 18, s. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.