PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 18--27
Tytuł artykułu

Kontrola pracownika w zakresie powierzonego mu przez pracodawcę sprzętu służbowego

Autorzy
Warianty tytułu
Employee Control in Regard to the Company Equipment Entrusted to the Employee by the Employer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyposażenie pracownika w określone narzędzia pracy ma na celu optymalną organizację procesu pracy. Narzędzia te powinny być używane przez pracownika do realizacji powierzonych mu przez pracodawcę zadań służbowych, a to, czy faktycznie tak jest, może być kontrolowane przez pracodawcę. Zarówno dopuszczalność, jak i granice poszczególnych kompetencji kontrolnych pracodawcy nie zostały uregulowane wprost w żadnym akcie prawnym. Analogicznie wygląda kwestia ochrony prawa pracowników poddawanych różnym formom kontroli. Jednocześnie rozwój techniki i brak adekwatnych regulacji prawnych wyznaczających ramy dopuszczalnej kontroli pracowników przez pracodawców stwarza i będzie nadal powodował spory nie tylko natury teoretycznej, ale i praktycznej. Autorka podejmuje próbę wskazania ram prawnych kontroli pracowników, odwołując się do orzecznictwa i poglądów doktryny, dochodząc do wniosku, że podstawowymi warunkami dopuszczalnej kontroli pracowników są: proporcjonalność podjętych przez pracodawcę środków do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz jasne, przejrzyste reguły kontroli podane do wiadomości pracowników, a w niektórych przypadkach stosowane pod warunkiem uzyskania na nie zgody każdego z pracowników objętych monitoringiem. (abstrakt oryginalny)
EN
Equipping an employee with specific working tools aims at the providing an optimal organisation of the working process. Such tools should be used by the employee to carry out his/her professional duties entrusted by the employer and the fact whether this is indeed the case may be controlled by the employer. Both the admissibility and the boundaries of individual powers of control of the employer have not been governed directly in any legislation. The same applies to the protection of employee rights subjected to various forms of control. At the same time, the development of technology and the lack of adequate regulations, setting out a framework for acceptable employee controls by employers, creates and will continue to create disputes not only theoretical in nature, but also practical. The author attempts to specify and point the legal framework of controlling employees, referring to the judicial practice and the legal doctrine, concluding that the prerequisites for acceptable employee control are: the proportionality of measures taken by the employer to achieve its objectives and clear, transparent rules for control communicated to the employees and, in some cases, obtaining a consent of each employee covered by surveillance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--27
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Wrocławski, doktorant
Bibliografia
  • M. Skąpski, Wpływ pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy na zakres kompetencji pracodawcy do kontrolowania pracownika (w:) Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010, s. 75.
  • H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 122 i n.
  • M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego (w:) Szkoła Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2006, s. 214.
  • D. Döre-Nowak, Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatności, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 9.
  • M. Szczepanek, Prawo pracownika do prywatności a monitoring h miejscu pracy (dostęp: 1.03. 2013). Dostępny w Internecie: http://www.e-ochronadanych.p1/a, 306, prawo- -pracownika-do-prywatnosci-a-monitoring-w-miejscu- pracy.html
  • H. Szewczyk, Ochrona dobór osobistych a podstawowe formy kontroli pracowników "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011, z. 3.
  • A. Lach, Monitorowanie pracownika w miejscu pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.