PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji | 287--299
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość akademicka źródłem innowacji dla regionu kujawsko-pomorskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Academic Entrepreneurship as a Source of Innovations for the Kujawsko-Pomorski Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transfer wiedzy w wymiarze europejskim jest obecnie jednym z rozwiązań prowadzących do powstania gospodarki opartej na wiedzy. Stanowi również filar integracji, a zarazem skuteczniejszy sposób internacjonalizacji badań naukowych, stąd współpraca placówek naukowych i przedsiębiorstw jest jednym z podstawowych warunków awansu cywilizacyjnego Polski (jej brak lub słabe wykorzystanie będzie niewątpliwie zaprzepaszczeniem części potencjału gospodarczego kraju). W niniejszym opracowaniu autor porusza kwestie dotyczące współpracy ośrodków naukowo- badawczych z przedsiębiorstwami, szczególnie regionu kujawsko-pomorskiego, starając się równocześnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta współpraca jest wciąż na niewystarczającym poziomie. (fragment tekstu)
EN
In modern world the ability to innovate in terms of acquiring and utilizing new knowledge constitutes a fundamental factor for creating progress and economic development. Globalization and dynamic socio-economic changes as well as economic development based on knowledge lead to changes within both general education and higher education towards new forms of cooperation between science and economy. Openness to business ventures as well as building up abilities to release entrepreneurial potential among research workers, students and candidates for doctor's degree, constitute an attractive way for growth of higher education institutions in many regions and countries. Scientists establishing new companies based on their inventions is a norm in the Western European countries. Thanks to so called spin off companies the profits coming out of inventions are shared between inventors and the university. Enterprises also get engaged in such studies. Knowledge transfer in the European dimension is currently one of the solutions creating economy based on knowledge. It also constitutes an integration pillar and effective way of internationalisation of scientific research. Therefore a cooperation of academic institutions and enterprises is one of the fundamental conditions for civilization advancement of Poland (its lack or inadequate usage will mean wasting a part of economic potential of the country). In this paper the author presents issues concerning cooperation between scientific research centres and enterprises, especially in the Kujawsko-Pomorski region, additionally seeking to answer a question why this cooperation is still insufficient? (original abstract)
Rocznik
Strony
287--299
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, 2008, Warszawa.
 • 2. Bąk M., Kulawczuk P. (red.), 2009, Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • 3. Bekkers R., I.M. Bodas Freitag, 2008, Analysing knowledge transfer channels between universities and industry: To what degree do sectors also matter?, "Research Policy", vol. 37.
 • 4. Główka C., 2011, Inicjatywa klastrowa jako pośrednik w transferze wiedzy do mikroprzedsiębiorstw [w:] Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy, Warszawa.
 • 5. Guliński J., Matusiak K.B. (red.), 2010a, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa.
 • 6. Guliński J., Matusiak K.B. (red.), 2010b, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa.
 • 7. Guzik R., 2004, Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce [w:] M. Górzyński, R. Woodward (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki, "Zeszyty Innowacyjne 2", CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • 8. Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, 2008, Ekspertyza. Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard, Radom 2008, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/3B2E3AC5-CBDE-47D4-AF6A-3ED270D74965/52556/Ekspertyza.pdf
 • 9. Krugman P.R., Obstfeld M., 2008, Ekonomia międzynarodowa, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 10. Matusiak K.B., Między nauką a gospodarką. Rola ośrodków innowacji w transferze technologii - materiały powielone z konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, 14 maja 2010, Wrocław.
 • 11. Mokrzycka K., 2011, Plan innowacyjnej gospodarki nie daje wielkich nadziei, http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/04/08/nowy-plan-innowacyjnej-gospodarki-nie-daje-wielkich-nadziei/?k=badania-i-raporty
 • 12. Niewińska A., Nauka, społeczeństwo i biznes muszą współdziałać, "Rzeczpospolita" z 27.11.2009.
 • 13. Poznańska K., 2010, Klastry jako sposób na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 100", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 14. Rasmussen E., 2008, Government Instruments to support the commercialization of university research: Lesson from Canada, "Technoinovation", Vol. 28.
 • 15. Rymarczyk J. (red.), 2010, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • 16. Schartinger D., Rammera C., Fischer M.M., Frohlich J., 2002, Knowledge interactions between universities and industry in Austria: sectoral patterns and determinants, "Research Policy", vol. 31.
 • 17. Spin-off jako sposób eksploatacji wyników badań, opracowanie powstałe w ramach projektu "IPR Helpdesk" koordynowanego przez Uniwersytet w Alicante przy wsparciu Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, maj 2006.
 • 18. Szarucki M., 2010, Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa, http://www.naukaigospodarka.pl
 • 19. Szczerek Z., 2011, Dlaczego Polska nie jest potęgą naukową?, http://fakty.interia.pl/tylko_u_nas/news/dlaczego-polska-nie-jest-naukowa-potega,1706240,3439
 • 20. Tamowicz P., 2006, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa.
 • 21. TARR S.A., 2010, Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami, Toruń.
 • 22. The Impact of Innovation, March 1997, Bank Boston, Massachuset Institute of Technology.
 • 23. Tokarski M., 2010, Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce [w:] Strategie zarządzania mikro- i małymi przedsiębiorstwami - Mikrofirma 2010, A. Bielawska, A. Szopa, "Zeszyty Naukowe", nr 585, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 50, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 24. Uniwersytet się rozciąga, http://orbitorun.pl/umkuniwersytetsierozciaga,1457,l1.html (odczyt: 02.09.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.