PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji | 331--347
Tytuł artykułu

Podstawy budowy modelu dynamiki systemu zarządzania oraz jego symulacja w organizacji gospodarczej : (na podstawie metodologii dynamiki systemów J.W. Forrestera)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Basis of Building Management System Dynamics Model with Simulation on Economic Organization : (on the Base of Methodology J.W. Forrester)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawą konstrukcji modelu dynamiki systemu zarządzania organizacją gospodarczą i jego symulacji jest teoria i metodologia dynamiki systemów opracowana przez Jaya W. Forrestera, co jest logiczną konsekwencją zastosowania w badaniach i opracowaniu myślenia systemowego (Forrester 1961; 1968; 1978; 1990). Myślenie systemowe zakłada, że nie można zrozumieć jakiejś większej całości, badając jej elementy składowe w oderwaniu od funkcjonowania całości obiektu (rzeczy, zjawiska, procesu), gdyż wówczas mogą się one zachowywać inaczej niż w rzeczywistości jako składniki tej całości. Myślenie systemowe jest sztuką widzenia całości, z wyeksponowaniem interakcji (zależności i oddziaływania) jej elementów składowych ze sprzężeniami zwrotnymi, a nie rozpoznawaniem pojedynczych składników w oderwaniu od (co też daje myśleniu niepowtarzalny charakter). Funkcjonowanie całości to ciąg zdarzeń niekiedy bardzo odległych od siebie w czasie i przestrzeni, przy czym związki pomiędzy elementami systemu nie zawsze są jasne i proste, często są też niewidoczne dla badacza. Jednak istnieją i mogą wywierać poważny wpływ na cały system. Myślenie systemowe bazuje również na twierdzeniu, że rzeczywistość nie jest linearna, lecz wielokierunkowa, złożona z elementów i różnorodnych zależności także w postaci pętli sprzężeń zwrotnych. Sprzężenia zwrotne w systemie powodują, że skutek jego zachowania jest jednocześnie przyczyną tego zachowania. Problem polega tylko na naszej percepcji systemu, przyzwyczajeni jesteśmy bowiem do linearnego widzenia świata, a tymczasem w zachowaniu systemu najważniejsze jest zaobserwowanie sprzężeń zwrotnych oraz ich pętli, a także jego historii (którą one opowiadają). (fragment tekstu)
EN
In the work chapter, after discussing issues related to systems thinking, mental models, system dynamics and procedure of modeling, presents the socio-mathematical description of the dynamics of economic organization management system based on system dynamics methodology developed by Jay W. Forrester, as a creative concept used for researching system thinking. The purpose of this description is to illustrate the methodology and characteristics the construction this type of that models. This description is a simply way represent any economic organization (production), which show the organizational units (departments and production department), the flows of orders, the streams of information about materials and prefabricates, final products and their storage and sales. Built model of system dynamics allow management to analyze the causes of fluctuations In the processes of economic organization changes observed at the urgen changes to take new orders for final products. The simulation made on the basic experimentally constructed model revealed certain properties characteristic of the dynamic behavior of economic organization (formation of the characteristic and interesting letter size) at its manufacturing operations in case of adoption of new orders for final products. (original abstract)
Rocznik
Strony
331--347
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Bibliografia
 • 1. Agor W., 1984, Intuitive Management: Integrating Left and Right Brain Management Skills, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • 2. Ansoff H.I., 1989, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • 3. Argyris C., 1982, Reasoning, Learning and Action: Individual and Organizational, Jossey-Bass, San Francisco.
 • 4. Argyris C., 1985, Strategy, Change, and Defensive, Routines Pitman, Boston, Mass.
 • 5. Checkland P., 1981, Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley, New York.
 • 6. Forrester J.W., 1961, Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge, Mass.
 • 7. Forrester J.W., 1968, Principles of Systems, MIT Pres, Cambridge, Mass.
 • 8. Forrester J.W., 1971, Word Dynamics, MIT Pres, Cambridge, Mass.
 • 9. Forrester J.W., 1978, Mirowaja dinamika, Nauka, Moskwa.
 • 10. Forrester J.W., 1990, System Dynamics as a Foundation for Pre-College Education, Memorandum D-4133, 14 pages, System Dynamics Group, Sloan School, Massachusetts Institute of Technology.
 • 11. Grudzewski W.M. (red.), 1985, Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • 12. MacDonald F., 1992, Albert Einstein, Published by Exley Publications Ltd, 16 Chalk Hill.
 • 13. Penc J., 2000, Kreatywne kierowanie, AW Placet, Warszawa.
 • 14. Porter M.E., 1985, Competitive Advantage, MIT Press, New York.
 • 15. Richardson G.P., 1991, Feedback Thought in Social Science and Systems Theory, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • 16. Roberts E.B., 1964, Dynamics of Research and Development, Harpertand Row, New York.
 • 17. Rue L.W., Holland Ph.G., 1986, Strategic Management: Concepts and Experiences, McGraw-Hill., New York.
 • 18. Senge P.M., 2008, Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • 19. Śliwa K.R., 2001, O organizacjach inteligentnych, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa.
 • 20. Tarajkowski J., 2008, Elementy dynamiki systemów, Wyd. AE, Poznań.
 • 21. Thompson A.A., Stricland A.J., 1992, Strategy Formulation and Implementation, Richard D. Irwin, Cambridge, Mass.
 • 22. Wagner H.M., 1975, Principles of Operations Research with Applications to Managerial, Prentice-Hall, Englewood Cliff, New Jersey.
 • 23. Żukowski P., 1990, Postrojenije i issliedowanije dinamiczieskoj modieli uprawlenija miebielnym priedprijatijem (sistiemnyj podchod), Archangielsk: Lesnoj Żurnał, 2.
 • 24. Żukowski P., Prusak Z., 1999, Design and analysis of the dynamic management model of a manufacturing company, In: The 15th international conference on production research: Manufacturing for a global market (Ed. M.T. Hillery & H.J. Lewis), University of Limerick, Limerick (Ireland).
 • 25. Żukowski P., Winnicki K., Grabowiecka R., 2000, The Management model of an Agriculture company, In: Проблемы управления агропромышленным комплексом Роcсии (Problemy zarządzania agroprzemysłowym kompleksem Rosji), т. III - Теория и пракmика управления предприятиями АПК,Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, Санкт-Петербург.
 • 26. Żukowski P., 2006, Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • 27. Żukowski P., 2011, Projektowanie modelu dynamiki systemu zarządzania organizacją i jego symulacja (zagadnienia metodologiczne) [w:] Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania, H. Howaniec, A. Madyda, W. Waszkielewicz (red.), Wyd. ATH, Bielsko-Biała.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.