PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3 Innowacyjność usług turystycznych w układach przestrzennych | 138--152
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce w ujęciu miast i gmin na przełomie XX i XXI wieku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Migration Patterns in Polish Cities and Municipalities at the Turn of the 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca ma za zadanie przedstawić zróżnicowanie przestrzenne oraz zmienność rejestrowanych migracji stałych w Polsce w latach 1990-2010. Artykuł dotyczy zarówno migracji stałych wewnętrznych jak i zagranicznych oraz migracji stałych ogółem. Dane przedstawiane są metodą kartogramu (w ujęciu gminnym) oraz na wykresach (dotyczą całego kraju). W wyniku zmian granic administracyjnych w niektórych gminach na przestrzeni badanych lat nie zawsze możliwe było przedstawienie dla nich danych w kartogramach. Do opracowania wykresów i diagramów wykorzystano informacje z Banku Danych Lokalnych oraz Roczników Demograficznych GUS. (fragment tekstu)
EN
Total permanent migration in Poland at the turn of the 21st century was influenced by thepolitical and economic events (economic transformation and the change of the politicalsystem in 1989, and accession to the European Union). Among the types of internationalmigration, temporary emigration prevailed. Emigrants were usually aged between 18 and 39,and came mostly from urban areas. Until the year 2000, the prevailing direction in internalmigration was the movement from rural to urban areas, and since then, a reversal of this trendhas been observed. Positive net migration was recorded mainly in the suburbs of large cities and suburban municipalities. As a result of this trend, suburbanization and metropolizationprocesses intensified in Poland. On the other hand, agricultural and peripheral areas, aswell as smaller towns, have begun to lose their importance and are often characterized bya negative migration balance, as opposed to the suburban areas of the biggest cities in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Długosz Z., 2007, Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku, Czasopismo Geograficzne, 78, 1-2, s. 3-22.
 • Fihel A., Tyrowicz J., Kaczmarczyk P., 2008, Migracje powrotne Polaków, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, biuletyn nr 5, Warszawa.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia? Cechy osób migrujących przed akcesją i po niej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., 2006, Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Bezrobocie work.pl, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności FISE, Warszawa.
 • Kupiszewski M., 2002, Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, Prace Geograficzne, nr 181, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Szymańska D., Biegańska J., 2011, Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych, [w:] Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, red. M. Laja, A. Ibramowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Śleszyński P., 2006, Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku, [w:] Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich, red. S. Kozłowski, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, nr 2, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Lublin-Warszawa, s. 105-123.
 • Śleszyński P., 2006, Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzennym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Ośrodek Badań nad Migracjami - Biuletyn Migracyjny, nr 10, s. 1-3.
 • Warych-Juras A., Gałka J., 2009, Ocena rozmiaru i kierunku napływu obcokrajowców (imigrantów) do polskich miast, w tym ich cech społeczno-demograficznych, [w:] Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, t. 5, IMR, Kraków, s. 61-92.
 • Woźniak M.G., 2009, Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 12, Warszawa-Kraków, s. 33-44.
 • Zborowski A., Gałka J., 2008, Migracje stałe i czasowe z Polski po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych "Europa bez granic - nowe wyzwania", red. D. Ilnicki, K. Janc, Wrocław, s. 27-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.