PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 7 | 29--35
Tytuł artykułu

Pojęcie wynagrodzenia za pracę a dopuszczalność zawarcia ugody sądowej

Warianty tytułu
The Concept of Remuneration and Admissibility of Conclusion a Court Settlement in the Light of Case-Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza obowiązującego prawa pozwala na postawienie tezy, że ugodowe rozwiązywanie sporów powstałych pomiędzy pracownikiem i pracodawcą jest pożądane przez ustawodawcę. W konflikcie do tej tendencji mogą pozostawać ochronne normy prawa pracy skupiające uwagę na wynagrodzeniu za pracę. Zakaz zrzekania się wynagrodzenia oznacza, że pracownik zawierający ugodę sądową nie może w pełni dysponować przysługującym mu uprawnieniem płacowym. Sytuacja taka jest zrozumiała na gruncie prawa materialnego, jednak nie koresponduje w pełni z regułami procesowymi. Kontekst ten uzasadnia podjęcie próby wyznaczenia i zdefiniowania relacji zachodzących pomiędzy zakazem określonym w przepisie art. 84 k.p. a zakresem dopuszczalności ugody sądowej (art. 149 k.p.c.). W tym celu autor przedstawia niejednolite orzecznictwo sądowe i odnosi się do dyskusyjnego pojęcia wynagrodzenia za pracę. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of binding legal norms enables to advance a thesis that amicable settlement of disputes is desired by the legislator. In the conflict to this tendency may remain protective labour law norms focusing attention on remuneration. The prohibition of a waiver of remuneration means that employee concluding the settlement in court can not fully dispose his or her remuneration right. This situation is understandable on the grounds of substantive law but it does not fully correspond to the rules of procedure. This context justifies attempts to designate and define the relations between the prohibition set in article 84 of the Polish Labour Code and the range of admissibility of a court settlement (article 149 of the Labour Code). For this purpose the author shows inconsistent case-law and relates to the controversial concept of remuneration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--35
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • T. Justyński, Zrzeczenie się odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995, nr 6, s. 57.
  • M. Rafacz-Krzyżanowska, Rozstrzyganie sporów pracowniczych o roszczenia ze stosunku pracy, Warszawa 1980, s. 126 i n.
  • T. Zieliński, Nowy model rozstrzygania sporów pracy i ubezpieczeń społecznych, "Państwo i Prawo" 1986, nr 2, s. 55.
  • K.W. Baran, Refleksje na temat charakteru prawnego ugód w sporach o roszczenia ze stosunku pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 198 nr 9, s.60.
  • M.T. Romer, Ugoda w postępowaniu, procesowym i pojednawczym, "Monitor Prawa Pracy" 2005, nr 11, s. 295.
  • B. Błachowska, Ugodowe załatwienie sporów przed komisjami rozjemczymi i odwoławczymi oraz okręgowymi sądami pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1981, nr 10-11, s. 31-32.
  • J. Lapierre, Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym Warszawa 1968, s. 125.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.