PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 6 | 12--17
Tytuł artykułu

Definicja płatnika składek

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Definition of the Premiums Payer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor koncentruje się na definicji legalnej płatnika składek zawartej w art. 4 pkt 2 lit. a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wykazuje, że cecha płatnika składek, jaką stanowi pozostawanie z osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, nakazuje uznać za płatnika składek podmiot, który zawarł z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną, wykluczając przez to przypisanie funkcji płatnika podmiotowi niebędącemu kontrahentem umowy cywilnoprawnej. Zdaniem autora, obowiązki i prawa płatnika określone ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych tworzą odcinkowe zdolności prawne tego podmiotu. W ramach odcinkowej zdolności prawnej płatnika składek autor wyróżnia wycinkowe (cząstkowe) zdolności prawne (zdolność obliczania i przekazywania składek do ZUS, zdolność potrącenia części składek finansowanych przez ubezpieczonego z jego środków, zdolność udostępniania środków płatnika na sfinansowanie składek ubezpieczonego). (abstrakt oryginalny)
EN
Deliberations included in the article focus on the legal definition of the premiums payer included in the Art. 4, item 2 of the Social Security Act. The Author proves that the feature of the premiums payer, which is remaining with a natural person in a legal relationship that justifies covering this person with social insurance, urges to consider as a premiums payer such an entity that concluded a civil-law contract with the insurance holder, this way excluding an entity who is not a contractor of the civil-law contract from acting as the premiums payer. In the Author's opinion, the rights and obligations of the premiums payer stipulated by the Social Security Act constitute a residual capacity of this entity. Within the residual legal capacity of the premiums payer, the Author identifies partial legal capacities (capacity to calculate and pay the ZUS premiums, capacity to deduct the parts of the premiums financed by the insurance holder from his/her means, capacity to render the means of the premiums payer accessible for financing the premiums of the insurant). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
12--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 191.
 • Z. Ziembiński, Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966, s. 166.
 • Z. Ziembiński, O zwrotach definicyjnych w ustawodawstwie PRL, Zeszyty Naukowe UAM, Zeszyt Specjalny 1956, s. 68.
 • J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006, s. 43.
 • W. Morawski,Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 35.
 • I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, tom 1, Warszawa 2006, s. 42-43.
 • I. Jędrasik-Jankowska, Konstrukcja uznania za pracownika w prawie ubezpieczenia społecznego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2011, nr 8, s. 26.
 • Z. Kubot, Dyżury lekarskie powierzane niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej a składki na ubezpieczenia społeczne, Klemar, Wrocław 2009, s. 29-36.
 • M. Kubot, Status ubezpieczeniowy i podatkowy lekarza dyżurnego zleceniobiorcy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, Klemar, Wrocław 2010, s. 15.
 • R. Pacud, Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego, Warszawa 2011, s. 418.
 • D. Wajda (w:) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red. B. Gudowskiej, J. Strusińskiej-Żukowskiej, Warszawa 2011, s. 24.
 • A. Klein. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i inne zdolności a klasyfikacja zdarzeń prawnych, "Studia Cywilistyczne", Tom XIII-XIV, Kraków 1969, s. 163, 172.
 • J. Jędrasik-Jankowska,Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2012, s. 54, przypis 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221653

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.