PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 59 | z. 4 | 455--486
Tytuł artykułu

Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specyfikacje równań stochastycznych i rezultaty szacowania parametrów strukturalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Macroeconomic Model of Crime and of The Law Enforcement System for Poland. Equations' Specification and the Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest opisowi makroekonomicznego modelu WF-CRIME, objaśniającego funkcjonowanie polskiego systemu egzekucji prawa. Model składa się z czterech bloków równań: (1) bloku generującego podaż przestępczości według podziału rodzajowego (przestępstwa z użyciem przemocy, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz pozostałe rodzaje przestępstw), (2) bloku opisującego funkcjonowanie sekcji bezpieczeństwa publicznego (3) bloku objaśniającego aktywność sądownictwa oraz (4) bloku równań sekcji więziennictwa. Wszystkie ogniwa systemu egzekucji prawa analizowane są w ramach związków jednoczesnych. Decyzje podejmowane na określonym szczeblu systemu wpływają na pozostałe ogniwa, zaś zastosowana metodyka badań umożliwia kwantyfikację kluczowych działań z zakresu polityki karnej i penitencjarnej. Strategia modelowania oparta jest na podejściu od ogółu do szczegółu (general to specific), bez przyjmowania a priorycznych założeń dotyczących relatywnego znaczenia poszczególnych czynników. Specyfikacje równań modelu wyrastają z ustaleń teoretycznych i międzynarodowych badań empirycznych. Zaprezentowany model wnosi szereg nowych rozwiązań do dorobku w dziedzinie systemowego modelowania mechanizmów egzekucji prawa, a w szczególności umożliwia kwantyfikowalną odpowiedź na różnorodne pytania z zakresu polityki karnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the macroeconomic model WF-CRIME of the Polish law enforcement system. The model consists of four blocks: (1) crime supply by genre (violent crime, property crime, drunk driving and the others), (2) the public safety, (3) the justice, and (4) the penitentiary system. All chains of the law enforcement system are analyzed in their simultaneity. Decisions taken at one stage of the law enforcement system induce reactions of the others, whereas the methodology of the research enables identification of key actions in the field of penal policies. The modeling rests upon general to specific strategy, without any a priori assumptions regarding relative importance of individual determinants of crime. Equations' specification benefit from theoretical postulates as well as from numerous empirical investigations. The system contributes in many aspects to the state of knowledge in the domain of macroeconomic empirical modeling of crime and law enforcement systems. (original abstract)
Rocznik
Tom
59
Numer
Strony
455--486
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • [1] Andreoni J., (1991), Reasonable Doubt and the Optimal Magnitude of Fines: Should the Penalty Fit the Crime?, RAND Journal of Economics, Autumn 1991, 385-96.
 • [2] Becker G., (1968), Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, March 1968, 167-217.
 • [3] Bodman Ph., Maultby C., (1997), Crime, punishment and deterrence in Australia. A further empirical investigation, International Journal of Social Economics, 24 (7/8/9), 884.
 • [4] Blumstein A., (2007), An OR Missionary's Visists to the Criminal Justice System, Operations Research, 55 (1), 14-23.
 • [5] Carr-Hill R.A., Stern N.H., (1973), An Econometric Model of the Supply and Control of Recorded Offences in England and Wales, Journal of Public Economics, 2 (4), 289-318.
 • [6] Carr-Hill R.A., Stern N.H., (1977), Theory and Estimation in Models of Crime and its Social Control and their Relations to Concepts of Social Output, w: Feldstein M., Inman R.P. (red.) The Economics of Public Services, Macmillan, London.
 • [7] Carr-Hill R.A., Stern N.H., (1979), Crime, the Police and Criminal Statistics, Academic Press, London.
 • [8] Eide E., (1997), Economics of Criminal Behavior: Survey and Bibliography, w: Bouckaert B., De Geest G. (red.), Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltemham, No 8100.
 • [9] Fajnzylber P., Lederman D., Loayza N., (2002), What causes violent crime, European Economic Review, 46, 1323-1357.
 • [10] Field (1999), Trends in Crime Revisited, Home Office Research Study 195, The Research, Development and Statistics Directorate.
 • [11] Florczak W., (2003), Bazy danych makroekonomicznych modeli gospodarki polskiej, Wiadomości Statystyczne, 6, 16-27.
 • [12] Florczak W., (2005), Stabilność parametrów strukturalnych w ekonometrycznym modelu gospodarki narodowej, Studia Prawno-Ekonomiczne, LXXI, 103-138.
 • [13] Florczak W., (2006), Techniki Przetwarzania źródłowych danych statystycznych i tworzenia jednorodnych baz danych. Baza danych modeli serii W8, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, 149, Łódź.
 • [14] Florczak W., (2009), Zbrodnia i kara. Próba kwantyfikacji makroekonomicznych uwarunkowań przestępczości w Polsce, Ekonomista, 4, 479-515.
 • [15] Florczak W., (2011a), W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju. Perspektywa makroekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [16] Florczak W., (2011b), An Empirical Macroeconomic Model of Crime for Poland, w: Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Visscher L., Polish Yearbook of Law and Economics, 1, 67-111, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • [17] Florczak W., (2012a), O możliwości zintegrowanej weryfikacji empirycznej alternatywnych teorii na przykładzie teorii przestępczości, Ekonomista, 6.
 • [18] Florczak W. (2012b), Instytucjonalne uwarunkowania przestępczości, Gospodarka Narodowa, 10.
 • [19] Greene, W.H., (1993), Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company.
 • [20] Harries R., (2003), Modelling and Predicting Recorded Property Crime Trends in England and Wales - A Retrospective, International Journal of Forecasting, 19, 557-566.
 • [21] Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009 (2009), Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa.
 • [22] Kumor P., (2006), Nierównomierność rozkładu płac, Wiadomości Statystyczne, 9, 1-12.
 • [23] Markowska B., Sztaudynger J., (2003), Ekonomiczne determinanty przestępczości, Studia Prawno-Ekonomiczne, LXVIII, 251-264.
 • [24] Mendes M., McDonald M.D., (2005), Putting Severity of Punishment Back in the Deterrence Package, Policy Studies Journal, 29, 588-610.
 • [25] Nagin D., Pogarski G., (2001), Integrating Celerity, Impulsivity, and Extralegal Sanction Threats into a Model of General Deterrence: Theory and Evidence, Criminology, 39, 404-430.
 • [26] Noam E., (1977), The Criminal Justice System: an Economic Model, w: Nagel (red.) Modeling the Criminal Justice System, Sage Publication Inc.
 • [27] Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., (2009), Atlas przestępczości w Polsce 4, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • [28] Sztaudynger M., (2004), Ekonometryczna analiza przestępczości w ujęciu terytorialnym, Wiadomości Statystyczne, 12, 50-62.
 • [29] Sztaudynger J.J., Sztaudynger M., (2005), Ekonometryczne modele przestępczości, rozdział 5 w: Sztaudynger J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [30] Szymanowski T., (2010), Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • [31] Tulder F.P., Van der Torre A., (1999), Modeling Crime and the Law Enforcement System, International Review of Law and Economics, 19, 471-486.
 • [32] Tulder F.P., Velthoven B.C.J., (2003), Econom(etr)ics of Crime and Litigation, Statistica Neerlandica, 57 (3), 321-346.
 • [33] Viren M., (2001), Modeling Crime and Punishment, Applied Economics, 33, 1869-1879.
 • [34] Welfe A., (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.