PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/1 | 91--100
Tytuł artykułu

Potencjalny scenariusz usprawnienia funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego : analiza przypadku

Warianty tytułu
The Potential Scenario of Improving Performance of Uniwersyteckie Centrum Medyczne : Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł powstał w wyniki prowadzonych przez autorów prac badawczych dotyczących publicznego sektora ochrony zdrowia, w obszarze bardzo rzadko opisywanym, a mianowicie uniwersyteckich centrów klinicznych. Istotne znaczenie miały również doświadczenia autorów wynikające ze zrealizowanych na potrzeby tego sektora prac o charakterze koncepcyjno - wdrożeniowym. Artykuł składa się ze wstępu oraz dwóch podpunktów opisujących tło problemu, a także zarys scenariusza zmian oraz zakończenia. W częściach tych zawarty został krótki opis kilku głównych uwarunkowań odnoszących się do specyfiki funkcjonowania szpitali klinicznych na reglamentowanym rynku publicznych usług medycznych. W wyniku tej analizy zaproponowana została koncepcja restrukturyzacji szpitali klinicznych oparta na dwóch wariantach. Pierwszy dotyczy włączenia szpitali klinicznych w struktury uczelni medycznej, a drugi oparty jest na powołaniu spółki celowej mogącej powołać i prowadzić NZOZ. Takie rozwiązanie w sytuacji nienajlepszej sytuacji finansowej części publicznych szpitali klinicznych wydaje się rozwiązaniem ze wszech miar racjonalnym. Zaproponowana koncepcja została opracowana w oparciu o The Phases of Planned Change Model, przedstawiony przez Bullocka i Battena. Zarówno koncepcja, jak i zaproponowany przebieg działań mają z założenia doprowadzić do stworzenia odpowiedzialnego podmiotu mogącego oprócz realizacji nakreślonej misji funkcjonować na konkurencyjnym rynku usług medycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The title of the article is : The virtual scenario of rationalization in functioning of Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - case study. The case studied has been chosen as a representative of public medical services from various clinics. In the article several major conditions of the case described have been included. The concept of restructuring offered was based on the Phases of Planned Change Model by bullock and Batten. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Grouard B., Meston F. (1997), Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces?, Poltext, Warszawa.
 • Kacała J. (2002), Strategia w szpitalu klinicznym - rzeczywistość, czy fikcja? [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, PWE, Wrocław.
 • Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego, Szymczak S. (red.), PWN, Warszawa 1989.
 • Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, póz. 483).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991, Nr 91, póz. 408 z późn. zm.)
 • Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. ze zm.
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. ze zm.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ze zm.
 • Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z dnia 08 sierpnia 1996 r. ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.