PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 7 | 16--22
Tytuł artykułu

Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach - przegląd badań

Warianty tytułu
Project Management in Small and Medium-sized Enterprises - State of Art
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie projektami stanowi kompleksowe podejście, które właściwie wdrożone w przedsiębiorstwie może stanowić o jego sukcesie w konfrontacji z realiami gospodarki dotkniętej kryzysem. W niniejszym artykule dokonano przeglądu badań prowadzonych przez naukowców polskich i zagranicznych pod kątem zarządzania projektami, zwłaszcza w odniesieniu do sektora MSP. Na tle tych badań zaprezentowano wyniki autorskich badań dotyczących stanu zarządzania projektami w sektorze MSP, przeprowadzonych na grupie 25 przedsiębiorstw z województwa opolskiego. Celem tych badań była ocena wpływu wdrożenia podejścia projektowego w przedsiębiorstwach MSP na ich konkurencyjność. (abstrakt oryginalny)
EN
Project management provides a comprehensive approach that properly implemented in the company, can provide for its success in confronting the realities of hard-hit economy. The article reviews the research carried out by Polish and foreign scientists in the direction of project management, in particular for SMEs. Against the background of this research the authors' surveys on the state of project management performed on a specific group of enterprises in the province of Opole (25 companies) were presented. The purpose of completed surveys was to assess the impact of the project approach in companies on the their competitiveness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--22
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • A.A. Szpitter, Innowacyjne podejście do zarządzania projektami, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 1.
 • J. Strojny, Dekoniunktura w gospodarce a możliwości rozwoju zarządzania projektami w polskich przedsiębiorstwach, w: Project management w czasach kryzysu, J. Kisielnicki (red.), Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk 2009.
 • A.A. Owen, How to Implement Strategy, "Management Today" 1982, July.
 • G. Von Dran, L. Kappelman, V. Prybutok, Empowerment and the Management of an Organizational Transformation Project, "Project Management Journal" 1996, Vol. 27, No. 1, s. 12-17.
 • J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • B. Jałocha, Stan badań nad zarządzaniem projektami i portfelami projektów, w: Project management w czasach kryzysu, J. Kisielnicki (red.), Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk 2009.
 • R.K. Wysocki, R. McGary, Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Warszawa 2005.
 • H. Soroka, Rozwój przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce i znaczenie kredytu handlowego w ich funkcjonowaniu, w: Nauka dla gospodarki. Ekonomia i zarządzanie, CF. Hales (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, A. Żołnierski (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, A. Brussa, A. Tarnawa (red.), PARP, Warszawa 2011.
 • Putting Small Businesses First. Europe Is Good for SMEs, SMEs Are Good for Europe, European Commission, European Commission Publications Office, Luxembourg 2008.
 • F. Acedo, J. Florin, An Entrepreneurial Cognition Perspective on the Internationalization of SMEs, "Journal of International Entrepreneurship" 2006, Vol. 4, No. 1.
 • D. Floyd, J. McManus, The Role of SMEs in Improving the Competitive Position of the European Union, "European Business Review" 2005, Vol. 7, No. 2.
 • D. Low, R. Chapman, Inter-relationships between Innovation and Market Orientation of SMEs, "Management Research News" 2007, Vol. 30, No. 12.
 • C. Salvato, U. Lassini, J. Wiklund, Dynamics of External Growth in SMEs: Process of Model Acquisition Capabilities Emergence, "Schmalebach Business Review" 2007, Vol. 59, No. 3.
 • B. Noteboom, Innovation and Diffusion in Small Firm: Theory and Evidence, "Small Business Economics" 1994, No. 6.
 • R. Woloński, Rola wiedzy i innowacji w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - przegląd dotychczasowych badań, "Problemy Zarządzania" 2007, nr 4.
 • K. Dziekoński, Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomia i Zarządzanie" 2010, nr 4.
 • J. Bogdanienko, Możliwości zwiększania innowacyjności małych i średnich firm w warunkach globalnej konkurencji, "Problemy Zarządzania" 2007, nr 4.
 • A. Murphy, A. Ledwith, Project Management Tools and Techniques in High-Technology SMEs, "Management Research News" 2007, Vol. 30, No. 2.
 • A. Kurczewska, Dyskusja nad pojęciem małego i średniego przedsiębiorstwa. Obecność problematyki sektora MSP w nauce ekonomii, "Ekonomista" 2009, nr 2.
 • J.R. Turney, A. Ledwith, J. Kelly, Project Management in Small to Medium-Sized Enterprises. A Comparison between Firms by Size and Industry, "International Journal of Managing Projects in Business" 2009, vol. 2.
 • J.D. Owens, Why do some UK SMEs still find the implementation of a new product development process problematical? An exploratory investigation. Management Decision , 2006, vol. 45, nr 2.
 • M. Żmigrodzki, Zarządzanie portfelem projektów małymi kroczkami, www.octigo.pl, 23.04.2012.
 • I. Pisz, I. Lapunka, The Idea of Operationalization of the Conceptual Model of Project Driven Orders for Small and Medium-Sized Enterprises in Condition of Uncertainty, w: Innovations in Management and Production Engineering, R. Knosala (red.), PTZP, Opole 2012 s. 297-308.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.