PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 5 | 2--9
Tytuł artykułu

Przemiany stosunku pracy w III RP

Autorzy
Warianty tytułu
The Changes of Employment Relationship in III-Republic of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor w sposób syntetyczny omawia zachodzące po 1989 r. procesy mające wpływ na charakter, rolę i dywersyfikację stosunków pracy. Wyróżnia trzy podstawowe grupy przesłanek decydujących o kierunku ewolucji w tym zakresie. Zalicza do nich skutki transformacji ustrojowej, czynniki o charakterze ogólnocywilizacyjnym oraz wpływ standardów międzynarodowych i europejskich. Przesłanki te nie zawsze działają zbieżnie, w związku z czym ogólny kierunek przemian nie jawi się zbyt klarownie. Powstają m.in. napięcia między tendencją do urynkowienia stosunków pracy a tendencją do ich humanizowania oraz między tendencją do rozwoju niepracowniczych (cywilnoprawnych) form zatrudnienia a dążnością do objęcia tych form regulacją prawa pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The author describes in synthetic way the changes occured after the year 1989 having the influence on character, role and diversification of employment relations. Three main groups of premises deciding about the direction of evolution in this scope have been pointed out. The results of transformation of political and social order in the state, the general factors of human civilisation, as well as influence of international and European standards are included. These factors not always develope in the same direction, therefore the general direction of changes is not clear. For example some tensions between the tendency to increase the market rules in the area of employment and tendency to humanize the employment relations arise. There are also the discrepancies between the tendency to develop non-employee (civil law) forms of employment and tendency to include them by labour law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--9
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. naukowa L. Florek i Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011.
 • A. Bronstein, Trends and challenges of labour law in Central Europe (w:) Globalization and the Future of Labour Law, ed. by J.D.R. Craig, M. Lunk, Cambridge University Press, s. 215.
 • M. Seweryński, Polish Labour Law from Communism to Democracy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Rocznik statystyczny pracy 2006, GUS, s. 232. J. Gardawski (w:) Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, pod red. J. Gardawskiego, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2009, s. 19-20.
 • J. Craig, M. Lynk, Labour law und globalization (w:) Globalization and the Future of Labour Law, ed. by J.D.R. Craig, M. Lunk, Cambridge University Press, s. 12.
 • Rocznik Statystyczny RP za 2010 r., s. 265.
 • H. Strzemińska, Working time and its organization in new member states of EU. Economic, legal and social aspects, IPiSS, Warszawa 2008.
 • A. Chobot, A. Kijowski, Nowa koncepcja zobowiązaniowego stosunku pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1988, nr 4.
 • Raport GUS Praca nierejestrowana w Polsce w roku 2004, Warszawa, październik 2005, opublikowany na stronach internetowych GUS. http://www. stat.gov.pl
 • I. Boruta, W sprawie przyszłości prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 4, s. 9.
 • E. Kryńska, Samozatrudnienie w krajach wysokorozwiniętych (w:) Praca na własny rachunek - determinanty i implikacja, pod red. E. Kryńskiej, IPiSS, Warszawa 2007, s. 55.
 • Kodeks pracy. Zbiorowy kodeks pracy. Projekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • L. Florek, Europejskie prawo pracy, Lexis Nexis, wyd. 4, Warszawa 2010, s. 20.
 • R. Blanpain, The European social model is first and foremost a question of values, European Labour Law, twelfth edition, Wolters Kluwer 2010, The Netherlands, s. 873.
 • Green Paper. Modernizing Labour Law to meet the challenge of the 21th century, Brussels, 22.11.2006; COM 2006 708 final, s. 441.
 • M. Rymsza, W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity! (w:) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku? pod red. M. Rymszy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Flexicurity między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy (materiały z dwóch konferencji poświęconych tej tematyce z marca i października 2007 r.), Biblioteka "Monitora Prawa Pracy", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Z. Hajn, Ochrona trwałości stosunku pracy a flexicurity (w:) Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, pod red. G. Goździewicza, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.