PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 229 | 501--515
Tytuł artykułu

Wyniki ekonomiczne działalności inwestycyjnej sektora publicznego w turystyce

Warianty tytułu
Economic Results of Investment Activities of the Public Sector in Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zadania w zakresie tworzenia warunków rozwoju turystyki należą do zadań własnych jednostek samorządowych. Szczególnie w zakresie rozwoju infrastruktury ogólnospołecznej. Jednak działania tych podmiotów dotychczas nie podlegają ocenom ekonomicznym i dlatego nie jest możliwe określenie skuteczności podejmowanych przez nich zadań. W artykule dokonano przeglądu typów inwestycji turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnospołecznych, oraz wskazano dodatkowe źródła ich finansowania. Omówiono zakres teoretyczny istoty analizy wyników ekonomicznych działań inwestycyjnych, w tym stosowanych ocen do ich pomiaru. Krótko zaprezentowano metodologię zarządzania wartością zastosowaną do pomiaru budżetów zadaniowych. W końcowej części artykułu na podstawie modelu zarządzania wartością podjęto próbę autorskiego opracowania metodologii analizy efektów ekonomicznych dla inwestycji turystycznych finansowanych z funduszy europejskich przez sektor publiczny. (abstrakt oryginalny)
EN
Activities aiming to create suitable conditions for the development of tourism belong to responsibilities of the regional self-government, especially as far as social infrastructure is concerned. However, activities of these organs are not assessed economically and cannot, as a result, be evaluated in terms of their effectiveness. This article reviews types of tourist investments, with particular attention paid to social investments and additional sources of financing them. The author discusses the theoretical aspect of the analysis of the economic investment activities, including the methods used to evaluate them. It briefly presents methodology used to evaluate the budgets of the activities. The final part of the article includes the author's attempt to work out methodology to analyse the economic effects of tourist investment carried out by the private sector financed from the European funds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
501--515
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V., 2005, Public Sector Efficiency: An International Comparison, Public Choice, no. 123 (3-4).
 • Bojarski, W., 2004, Ocena efektywności publicznych przedsięwzięć gospodarczych, w: Soroka, P. (red.), Efektywność przedsięwzięć publicznych i rozwój gospodarczy, Oficyna Wydawnicza WSZ - SW, Warszawa.
 • Brzozowska, K., 2005, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach Project Finance, Wydawnictwo Fachowe CEDEWE.PL, Warszawa.
 • Budżet zadaniowy e-szkolenie dla grupy operacyjnej, 2010, materiały szkoleniowe przygotowane w ramach realizacji projektu: Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012, www.mf.gov.pl/_fles_budżet_zadaniowy/e-szkolenia_operacyjna.pdf, [dostęp: 25.02.2011].
 • Chomątowski, S. (red.), 1994, Współzależność między zmiennością struktur przemysłowych a efektywnością przemysłu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, TNOiK, Kraków.
 • Drucker, P., 1976, Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Ejdys, J., 2004, Metoda oceny wyników działalności środowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Gołembski, G., Kuczyński, J., 2002, Rozwój inwestycji proturystycznych na szczeblu regionu, w: Gołembski, G. (red.), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Grzesiak, S., 1997, Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • International Encyclopedia of Economics, 1997, vol. 1, London-Chicago.
 • Jabłoński, J., 1997, Zarządzanie środowiskowe jako warunek ekologizacji przedsiębiorstwa. Próba modelu teoretycznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Janowska, H., 2002, Strategia finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Januszewski, M., 2010, Finansowanie inwestycji turystycznych w województwie dolnośląskim, w: Panasiuk, A. (red.), Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Zeszyty Naukowe nr 591, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kowalczyk, A., Derek, M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Latzko, W.J., Saunders, D.M., 1998, Cztery dni z dr Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Lonti, Z., Woods, M., 2008, Towards Governmanent at a Glance: Indofication of Core Data and Issues Related to Public Sector Efficiency, OECD Working Papers and Public Governance, no. 7 Paris.
 • Malik, K., 2004, Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2006, Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Raport, Warszawa.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007-2012, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Warszawa.
 • Panfiluk, E., 2010, Absorpcja wydatków inwestycyjnych z funduszy strukturalnych na rozwój turystyki w województwie podlaskim, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, t. 1, nr 2, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Piątek F, Piątek B, Piątek W., 2000, Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych posiadających osobowość prawną, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok.
 • Połocka, M., 2002, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń.
 • Przygodzka, R., 2008, Efektywność sektora publicznego, OPTIMUM Studia ekonomiczne, nr 4 (40), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D., 1995, Ekonomia, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Shaw, G., Williams, A.M., 2004, Turism and Turism Spaces, SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.
 • Stiglitz, J., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa.
 • Tomkiewicz, J., 2003, Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych "MBA" nr 1.
 • Ustawa z dnia 25 październik 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. nr 114, poz. 493 z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 159 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej, Dz.U. nr 25, poz.113 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001.142.1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001.142.1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 2009, Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego w latach 2010- 015, Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.