PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 232 | 9--29
Tytuł artykułu

Mierniki nierównowagi finansów publicznych

Warianty tytułu
Measures of Public Finance Imbalance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena sytuacji finansowej danego państwa dokonywana jest najczęściej na podstawie salda sektora finansów publicznych. Wysokość tego salda uzależniona jest od zakresu podmiotowego i przedmiotowego dochodów i wydatków publicznych oraz od przyjętej konwencji rachunkowej. Pogłębienie interpretacji ekonomicznej treści salda sektora finansów publicznych umożliwiają jego różnorakie przekształcenia. W artykule scharakteryzowano różne rodzaje sald sektora finansów publicznych z formalno-rachunkowego oraz ekonomicznego punktu widzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
An assessment of the country's financial situation is usually made on the basis of the general government balance. The level of this balance is subject to subjective and objective scope of the public revenues and expenditures and the adopted accounting convention. Various transformations of the public sector balance allow for its broader economic interpretation. The paper describes different types of general government sector balances from the formal, accounting and economic points of view. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Blanchard, O., 1997, Macroeconomics, Massachusetts Institute of Technology, New Jersey.
 • Chojna-Duch, E., Litwińczuk, H. (red.), 2009, Prawo finansowe, wyd. 2, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa.
 • Economic Policy Committee, 2001, Report on Potential Output and the Output Gap, ECFIN/EPC/670/01, Bruksela.
 • European Commission, 2002, ESA 95 Manual on Government Deficit and Debt.
 • European Commission, 2011, Cyclical Adjustment of Budget Balances.
 • Eurostat, Government Deficit and Debt, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statististics/data/database [dostęp: 24.01.2012].
 • Fedorowicz, Z., 1998, Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Gajda, M., 2003, Kontrowersje wokół metod pomiaru deficytu i długu sektora publicznego, Bank i Kredyt, nr 11-12, s. 79-87.
 • Giorno, C., Richardson, P., Roseveare, D., van den Noord, P., 1995, Estimating Potential Output, Output Gaps and Structural Budget Balances, OECD Working Paper, no. 152.
 • GUS, 2010, Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, Departament Rachunków Narodowych GUS, Warszawa.
 • GUS, Roczne wskaźniki makroekonomiczne, http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.html [dostęp: 24.01.2012].
 • Hall, R., Taylor, J., 1991, Macroeconomics. Theory, Performance and Policy, 3rd ed., Norton & Company, New York.
 • Hyman, D., 1996, Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy, 5th ed., The Dryden Press.
 • IMF Statistics Department, 2011, Government Finance Statistics Manual.
 • Jacobs, D., 2008, A Review of Capital Budgetting Practices, IMF Working Paper, WP/08/160.
 • Józefiak, C., Krajewski, P., Mackiewicz, M., 2006, Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kosek-Wojnar, M., Surówka, K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kosikowski, C., Ruśkowski, E. (red.), 2008, Finanse publiczne i prawo finansowe, Oficyna Wolters Kluwer, wyd. 3, Warszawa.
 • Kosterna, U., 1995, Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN i CASE, Warszawa.
 • Krajewski, P., 2006, Strukturalny i cykliczny komponent deficytu budżetowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, W., 2007, Finanse publiczne w Polsce, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Moździerz, A., 2009, Nierównowaga finansów publicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Musgrave, R., Musgrave, P., 1984, Public Finance in Theory and Practice, 4th ed., McGraw-Hill Book Company, New York.
 • OECD, Economic Outlook Annex Tables: Fiscal Balances and Public Indebtedness, http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_ 2649_34109_1_119656_1_l_1,00.html [dostęp: 25.01.2012].
 • Osiatyński, J., 2006, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Owsiak, S., 2008, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Owsiak, S., Kosek-Wojnar, M., Surówka, K., 1993, Równowaga budżetowa, deficyt budżetowy, dług publiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pietrzak, B., Polański, Z. Woźniak, B. (red.), 2008, System finansowy w Polsce, t. 2, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2001, 2003, 2008, 2011, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, Warszawa.
 • Rada Polityki Pieniężnej, 2000, Opinia do projektu ustawy budżetowej na rok 2001, Warszawa.
 • Roger, W., Ongena, H., 1999, The Commission Services' Cyclical Adjustment Method, w: Indicators of Structural Budget Balances, Banca DTtalia, Research Department Public Finance Workshop, 26-28 November 1998, Perugia, s. 17-51.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/1996 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, Dz.Urz. UE L 310 z 30.11.1996.
 • Samuelson, P., Nordhaus, W., 2004, Ekonomia 2, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U., nr 203, poz. 1966, ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz. 1240.
 • Wernik, A., 2001, Deficyty budżetowe i metody ich liczenia, Ekspertyza, nr 239, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 • Wojtyna, A., 2003, Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 1-22.
 • Zalewski, Ł., 2009, Polska pożyczy na unijne zadania 14,5 mld zł, Dziennik Gazeta Prawna, nr 211 (2587), http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/365138,polska_pozyczy_na_unijne_zadania_14_5_mld_zl.html [dostęp: 24.01.2012].
 • Ziółkowska, W., 2005, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, wyd. 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.