PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 (12) | 47--67
Tytuł artykułu

Mechanizmy uczenia się polskich ministerstw - wyniki badania empirycznego MUS (Ministerstw Uczących Się)

Warianty tytułu
Learning Mechanisms in Polish Ministries - the Results of an Empirical Study on the Learning Ministry (Ministerstwa Uczące Się, MUS)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki empirycznego, eksploracyjnego badania mechanizmów uczenia się w czterech polskich ministerstwach. Stosując podejście systemowe, analizowano zarówno stan zasobów, procesów, jak i efektów uczenia się instytucji. Wyniki pokazują, że polskie instytucje dysponują w miarę dobrymi, lecz silnie sfragmentaryzowanymi zasobami wiedzy oraz bardzo słabymi procesami uczenia się, ograniczonymi głównie do operacyjnego wykorzystania wiedzy. Nie udało się zidentyfikować funkcji porządkującej system ani też trwałych połączeń i struktur między jego elementami. Tym samym należy uznać, że w badanych instytucjach nie istnieje system uczenia się sensu stricte. Można raczej mówić o luźnych elementach, interakcjach i relacjach, które - przy założeniu osiągnięcia pewnej masy krytycznej i zaistnienia czynnika krystalizującego strukturę - doprowadzić mogłyby do powstania systemu uczenia się z prawdziwego zdarzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of an empirical, exploratory study of organizational learning mechanisms in four polish ministries. In the analysis the authors applied a logic model of a system consisted to resources, processes and effects of learning. The results showed that Polish institutions had relatively good if highly fragmented resources, but their learning processes were weak and limited to operational use of knowledge. The main function of the system was not fulfilled and stable connections between elements were absent. Thus, it has to be concluded that there is no learning system in Polish ministries. All we could observe was a collection of discrete elements, interactions and relations that could, in future, form an actual system. However, to make it happen, a critical mass and a binding factor would have to appear. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Tandem Analityczny S.C.
Bibliografia
 • Argyris C. (1977). "Double-loop Learning in Organizations", Harvard Business Review, nr 55(5), s. 115-125.
 • Argyris C. (2008). "Learning in Organizations", w: T.G. Cummings (red.), Handbook of Organization Development. Los Angeles-London: Sage Publications Inc., s. 53-67.
 • Argyris C., Schon D.A. (1995). Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • Bartlett J. (2008). Towards Agile Government. London: DEMOS.
 • Bernstein I.H. (2005). "Likert Scale Analysis", w: K. Kempf-Leonard (red.), Encyclopedia of Social Measurement. Amsterdam-Boston-Tokyo: Elsevier Academic Press, s. 497-504.
 • Bober J., Górniak J., Mazur S., Zawicki M. (2008). Programowanie strategiczne jako realizacja narzędzia polityki rozwoju. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Kraków: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Bontis N., Crossan M., Hulland J. (2002). "Managing and Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows", Journal of Management Studies, nr 39(4), s. 437-469.
 • Bryman A. (2004). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.
 • Easterby-Smith M., Araujo L., Burgoyne J.G. (1999). Organizational Learning and the Learning Organization: Developments in Theory and Practice. London: Sage Publications Ltd.
 • Furnham A., Goodstein L. (2004). "The Organizational Climate Questionnaire (OCQ)", w: J. Gordon (red.), Pfeiffer's Classic Inventories, Questionnaires, and Surveys for Training and Development: The Most Enduring, Effective, and Valuable Assessments for Developing Managers and Leaders. San Francisco: Pfeiffer, s. 369-385.
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Huber G. (1991). "Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures", Organization Science, nr 2(1), s. 88-115.
 • Jemielniak D. (2008). "Zarządzanie wiedzą - pojęcia podstawowe", w: D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 21-43.
 • Johnson T., Owens L. (2003). Survey Response Tare Reporting in the Professional Literature. American Association for Public Opinion Research.
 • Jupp V. (red.) (2006). The SAGE Dictionary of Social Research Methods. London: Sage Publications Ltd.
 • Klincewicz K. (2008). "Cele zarządzania wiedzą", w: D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 79-114.
 • Kukliński A., Orłowski W. (red.) (2000). The Knowledge-based Economy. The Global Challenges of the 21st Century. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
 • Leigh D. (2004). "Leading Workplace Collaboration. A Literature-based Model and Self- -Assessment Inventory", w: J. Gordon (red.), Pfeiffer's Classic Inventories, Questionnaires, and Surveys for Training and Development: The Most Enduring, Effective, and Valuable Assessments for Developing Managers and Leaders. San Francisco: Pfeiffer, s. 167-177.
 • Lipshitz R., Friedman V.J., Popper M. (2007). Demystifying Organizational Learning. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
 • Marsick V.J., Watkins K.E. (1999). Facilitating Learning Organizations: Making Learning Count. Aldershot: Gower Publishing Company.
 • Mazur S. (2008). "Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej", w: A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 51-70.
 • Meadows D.H. (2008). Thinking in Systems: A Primer. Vermont: Chelsea Green Publishing.
 • Moilanen R. (2001). "Diagnostic Tools for Learning Organizations", The Learning Organization, nr 8(1), s. 6-20.
 • OECD (2001). Know/edge management: Learning by comparing experiences from private firms and public organisations. Paris: OECD-PUMA.
 • OECD (2003). Conclusions from the results of the survey of knowledge management practicesfor Ministries/ Departments/Agencies of central government in OECD member countries. Paris: OECD-PUMA.
 • OECD (2005). Modernising government: The way forward. Paris: OECD.
 • Olejniczak K. (2009). "Ku diagnozie polskiej administracji rządowej. Kontekst, potrzeby informacyjne, perspektywy", Zarządzanie Publiczne, nr 1(7), s. 89-103.
 • Osborne S.P. (red.) (2010). The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. London: Routledge.
 • Pawluczuk A. (2008). ,Administracja publiczna jako organizacja ucząca się", w: A. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Perez-Lopez S., Peon J., Ordas J. (2004). "Managing Knowledge: The Link between Culture and Organizational Learning", journal of Knowledge Management, nr 8(6), s. 93-104.
 • Pieklus I., Pytel G., Reimus T., Wyrzykowska A. (2008). Analiza potrzeb szkoleniowych w służbie publicznej 2008 r. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Preskill H., Torres D.R.T. (1999). Evaluative Inquiry for Learning in Organizations. Thousands Oaks: Sage Publications, Inc.
 • Roth G. (2008). "The Order and Chaos of the Learning Organization", w: T.G. Cummings (red.), Handbook of Organization Development. Los Angeles-London: Sage Publications Inc., s. 475-497.
 • Senge P.M. (2006). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. New York Currency Doubleday.
 • Sinclair T., Mischen P. (2008). "Budżetowanie wynikowe. Reformowanie złożonych systemów adaptacyjnych", Zarządzanie Publiczne, nr 1(3).
 • Tannenbaum S. (1997). "Enhancing Continuous ( Learning: Diagnostic Findings from Multiple Companies", Human Resource Management, nr 36(4), s s. 437-452.
 • Templeton G., Lewis B., Snyder C. (2002). "Development of a Measure for the Organizational £ Learning Construct", Journal of Management Information Systems, nr 19(2), s. 175-218.
 • Torres R.T., Preskill H. (2001). "Evaluation and ; organizational learning: Past, present, and future", The ] American Journal of Evaluation, nr 22(3), s. 387-395.
 • Weick K., Westley F. (1996). "Organizational Learning: Affirming an Oxymoron", w: S. Clegg, C. Hardy, W. Nord (red.), Handbook of Organization Studies. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, s. 440-458.
 • Yang K. (2007). "Responsiveness in Network Governance: Revisiting a Fundamental Concept. Symposium Introduction", Public Performance & Management Review, nr 31(2), s. 131-143.
 • Zgrzywa-Ziemak A., Kamiński R. (2009). Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.