PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 (15) | 39--57
Tytuł artykułu

Europeizacja - ramy koncepcyjne dla badań samorządów?

Warianty tytułu
Europeanization - A Conceptual Frame For Local Government Studies?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec zauważonego w literaturze polskiej dotyczącej samorządu terytorialnego rzadko pojawiającego się nawiązywania do koncepcji europeizacji, w artykule przedyskutowane zostały jej podstawy teoretyczne. Rozważania rozpoczyna przegląd definicji, który zwraca uwagę na brak jednoznaczności i mnogość stosowanych ujęć. Ich ewolucja przedstawiona jest na szerszym tle koncepcji dotyczących integracji europejskiej. Dużo miejsca poświęcono krytycznemu spojrzeniu na europeizację, wskazując najczęściej kwestionowane elementy oraz postulaty dotyczące jej dalszego rozwoju. Rozważania zmierzają do wypracowania nowego, dotąd rzadko podejmowanego obszaru aplikacyjnego dla badań nad europeizacją, mianowicie stosowania europeizacji do badań dotyczących polityki jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie szczebla lokalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Given that the Europeanization concept is not very popular in Polish studies on self-government, the authors decided to discuss its theoretical foundations. They start with a brief overview of definitions, drawing attention to the multiplicity of approaches and attitudes. Their evolution is presented against a wider background of numerous theoretical perspectives developed in European studies. An important part of the paper is the presentation of critical views on Europeanization: its most frequently contested elements as well as challenges formulated by the scholars who research it. The main objective of the paper is to develop a missing link between the concept and the policies of self--government units. Until now, the concept of Europeanization has been used above all in research on the national level, sometimes referring also to regions and cities. Its application to local government studies requires its modification, the outline of which is presented in the paper. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Aldecoa R, Keating M. (1999). Paradiplomacy in Action. The Foreign Relations of Subnational Governments. London, Portland: Frank Cass.
 • Atkinson R., Rossignolo C. (2008). "European debates on spatial and urban development and planning", w: R. Atkinson, C. Rossignolo (red.), The Recreation of the European City. Governance, Territory and Policentricity. Amsterdam: Techne Press.
 • Bache I. (2008). Europeization and Multilevel Governance. Cohesion Policy in the European Union and Britain. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth UK: Rowman &c Littlefield Publishers, Inc.
 • Bache L, Bulmer S., Gunay D. (2011). Metatheory and Europeanization research: let's get critical! Artykuł przedstawiony na corocznej konferencji ECPR.
 • Bache I., Flinders M. (2004). "Themes and issues in multi-level governance", w: I. Bache, M. Flinders (red.), Multi-level Governance. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Baun M. (2002). "EU regional policy and the candidate states: Poland and the Czech Republic", European Integration, nr 24(3).
 • Baun M., Marek D. (2006). "Regional policy and decentralization in the Czech Republic", Regional and Federal Studies, nr 16(4).
 • Benz A. (2004). ..Multilevel Governance - Governance in Mehrehenesystemen", w: A. Benz (red.), Governance - Regieren in komplexen Regelsystemen. Wiesbaden: Verlag fur Socialwissenschaften.
 • Benz A. (2008). "Entwiklung von Governance im Mehrebenensystem der EU", w: I. Tommel (red.), Die Europaishce Union. Governance und Policy-Making. PVS-Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft, nr 40.
 • Bourne A. (2007). "Regional Europe", w: M. Cini (red.), European Union Politics. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Borzel T. (2001). "Europeization and territorial institutional change: Toward cooperative regionalism?", w: M. Green Cowles, J. Caporaso, T. Risse (red.), Transforming Europe. Europeization and Domestic Change. Ithaca, London: Cornell University Press.
 • Börzel T, Risse T. (2003). "Conceptualizing the domestic impact of Europe", w: K. Featherstone, CM. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press.
 • Brenner N. (2004). New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Daviter F. (2007). "Policy framing in the European Union", Journal of European Public Policy, nr 14(4).
 • Featherstone К. (2003). "Introduction: In the name of Europe", w: K. Featherstone, CM. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press.
 • Ferry M., McMaster I. (2005). implementing structural funds in Polish and Czech regions: Convergence, variation, empowerment?", Regional and Federal Studies, nr 15(1).
 • George S. (2004). "Multi-level governance and the European Union", w: I. Bache, M. Flinders (red.), Multi-level Governance. New York: Oxford University Press.
 • Green Cowles M., Caporaso J., Risse T. (red.) (2001). Transforming Europe. Europeization and Domestic Change. Ithaca, London: Cornell University Press.
 • Halkier H., Sagan I. (2005). "Introduction: Regional contestations", w: I. Sagan, H. Halkier (red.), Regionalism Contested. Institution, Society and Governance. Hunts, Burlington: Ashgate.
 • Hamedinger A, Bartik H., Wolffhardt A. (2008). "The Impact of EU area-based programmes on local governance: Towards a 'europeanisation'?", Urban Studies, nr 45(13).
 • Hamedinger A., Wolffhardt A. (2010). "Under-standing the interplay between Europe and the cities: Framework and perspectives", w: A. Hamedinger, A. Wolffhardt (red.), The Europeanization of Cities: Policies, Urban Change and Urban Networks. Amsterdam: Techne Press.
 • Heinelt H., Niederhafner S. (2008). "Cities and organized interest intermediation in the EU multilevel system", European Urban and Regional Studies, nr 15(2).
 • Heywood A. (2009). Politologia (przeł. В. Maliszewska i in.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hooghe L., Marks, G. (2001). Multi-level Governance and European Integration. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers.
 • Jessop B. (2002). "The theoretical debate", w: H. Heinelt, P. Getimis, G. Kafkalas, R. Smith, E. Swyngedouw (red.), Participatory Governance in Multi-Level Context. Concepts and Experience. Opladen: Leske+Budrich.
 • Knodt M. (2005). Regieren im erweiterten europais-chen Mehrebenensystem. Baden-Baden: Nomos.
 • Kohler-Koch B. (1999). "The evolution and transformation of European governance", w: B. Kohler--Koch (red.), The Transformation of Governance in the European Union. London: Routledge.
 • Kooiman J. (2008). "(Współ)rządzenie socjopoli-tyczne", Zarządzanie Publiczne, nr 3(5).
 • Lackowska M. (2009). "Zarządzanie wielopoziomowe - nowe zastosowania koncepcji", Zarządzanie Publiczne, nr 3(9).
 • Ladi S. (2011). Rival hypotheses of europeanization: Comparing the roles of the EU and BSEC in good governance reforms. Artykuł przedstawiony na corocznej konferencji ECPR.
 • Ladrech R. (1994). "Europeanisation of domestic politics and institutions: The case of France", Journal of Common Market Studies, nr 32(1).
 • Le Gales P. (2002). European Cities. Social Conflicts and Governance. Oxford University Press: Oxford.
 • Leonardi R. (2005). Cohesion Policy in the European Union: The Building of Europe. New York: Palgrave Macmillan.
 • Lodge M. (2006). "The Europeanisation of Governance - top down, bottom up or both?", w: G.F. Schuppert (red.), The Europeanisation of Governance. Baden-Baden: Nomos.
 • Lowndes V. (2009). "New institutionalism and urban politics", w: J.S. Davies, D.L. Imbroscio (red.), Theories of Urban Politics. Los Angeles, London, New Dehli, Singapore, Washington DC: Sage.
 • Olsen J. (2002). "The many faces of Europeanization", Journal of Common Market Studies, nr 40(5).
 • Quaglia L., Neuvonen M., Miyakoshi M., Cini M. (2007)."Europeanization",w: M. Cini (red.),European Union Politics. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Painter J. (2008). "European citizenship and the regions", European Urban and Regional Studies, nr 15(1).
 • Radaelli CM. (2003). "The Europeanization of public policy", w: K. Featherstone, CM. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press.
 • Risse T, Green Cowles M., Caporaso J. (2001). "Europeization and domestic change: Introduction", w: M. Green Cowles, J. Caporaso, T. Risse (red.), Transforming Europe. Europeization and Domestic Change. Ithaca, London: Cornell University Press.
 • Rosamond B. (2000). Theories of European Integration. Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
 • Saurugger S. (2011). Beyond non-compliance with legal norms. Artykuł przedstawiony na corocznej konferencji ECPR.
 • Scharpf F.W. (1996). "Negative and positive integration in the political economy of European welfare states", w: G. Marks, F.W. Scharpf, PC Schmitter, W. Streeck (red.), Governance in the European Union. London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage.
 • Scharpf F.W. (1999). Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch. Frankfurt, New York: Campus Verlag.
 • Schumann W. (1993). "Die EG ais neuer Anwendungsbereich fur die Policy-Analyse: Mog-lichkeiten und Perspektiven der konzeptionellen Weiterentwicklung", w: A. Heritier (red.), Policy--Analyse. Kritik und Neuorientierun. Opladen: West-deutscher Verlag.
 • Soja E. (2000). Postmetropolis. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A. (2008). Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Swianiewicz P, Krukowska J., Lackowska M., Mielczarek A. (2010). Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Tommel I. (2008). "Governance und Policy-Making im Mehrebenensystem der EU", w: I. Tommel (red.), Die Europdische Union. Governance und Policy-Making (PVS-Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft nr 40). Wiesbaden: VS Verlag.
 • Zielińska-Głębocka A. (1999). "Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji", Studia Europejskie, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.