PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 232 | 30--43
Tytuł artykułu

Ocena deficytu budżetowego i długu publicznego Polski w latach 2005-2010 w świetle fiskalnych reguł konwergencji

Warianty tytułu
Evaluation of Budget Deficit and Public Debt of Poland in the Light of Fiscal Convergence Criteria
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszystkie państwa, które przystąpiły do UE w 2004 roku zobowiązały się do wprowadzenia wspólnej waluty i stanęły przed koniecznością osiągnięcia nominalnej oraz realnej zbieżności gospodarczej. W artykule przedstawiono postępy Polski w wypełnianiu fiskalnych kryteriów konwergencji z Maastricht w zakresie deficytu budżetowego oraz długu publicznego. Analiza obejmuje okres od 2005 roku do 2010 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The countries that joined the European Union in 2004 face the necessity of adopting the single currency and they must achieve economic convergence in both nominal and real variables. This article presents progress of Poland in fulfilling the Maastricht nominal criteria. Fiscal balance and public debt have been analyzed. The analysis covers the period from 2005 to 2010.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu (2005/183/WE), DzU UE L 62/18.
 • Europejski Bank Centralny, 2010, Raport o konwergencji. Maj 2010, Frankfurt.
 • Gajewski, P., Skiba, L., 2010, Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze do strefy euro w kontekście uwarunkowań i doświadczeń innych państw, NBP - Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, Warszawa.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: kwiecień 2012].
 • Jastrzębska, M., 2005, Wymogi Paktu Stabilności i Wzrostu w zakresie polityki fiskalnej a perspektywy ich spełniania przez Polskę, w: Pietrzak, B. (red.), Finanse, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 551-559.
 • Jędrzejowicz, T., Kitala, M., Wronka, A., 2009, Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro. Wnioski dla Polski, w: NBP, Załącznik. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa, s. 1-45.
 • Juja, T. (red.), 2011, Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Krzemińska, A., 2010, Strukturalny charakter deficytu budżetowego w Polsce w aspekcie wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej, w: Sokołowski, J., Sosnowski, M., Żabiński, A. (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 397-415.
 • Mikołajewicz, Z., 2011, Makroekonomiczne uwarunkowania akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, w: Lis, S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 26-42.
 • Ministerstwo Finansów, 2012, Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski, 2009, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa.
 • Ostaszewski, J. (red.), 2010, Finanse, wyd. 5 zm., Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2005, 2006, Rzeczpospolita Polska, Warszawa.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2006, 2006, Rzeczpospolita Polska, Warszawa.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2007, 2008, Rzeczpospolita Polska, Warszawa.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2008, 2008, Rzeczpospolita Polska, Warszawa.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2009, 2010, Rzeczpospolita Polska, Warszawa.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2011, 2011, Rzeczpospolita Polska, Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2006, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2007, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2008, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2009, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2010, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2011, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., Warszawa.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy UE C 235 z 24.12.2002 r., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (www.cie.gov.pl) [dostęp: kwiecień 2012].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Wernik, A., 2009, Równowaga finansów publicznych a euro, Bank i Kredyt, nr 40 (3), s. 47-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.