PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 18 | nr 76, t. 1 | 7--16
Tytuł artykułu

Strategia emergentna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Emergent Strategy as the Source of the Competitive Advantage of the Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony strategii emergentnej jako źródle przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Strategia emergentna jest rozumiana jako ciąg decyzji podejmowanych przez pracowników przedsiębiorstwa w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami jego działalności. Za J.Quinnem przyjmuje się, że strategie kształtują się ewolucyjnie i wynikają z przesłanek intuicyjnych. Efektywne strategie powstają inkrementalnie i oportunistycznie w podsystemach organizacyjnej działalności. W odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa można powiedzieć, że wyłania się ona z organizacyjnego uczenia się przede wszystkim przez uczestników aparatu kierowniczego. Takie ujęcie pozwala na wskazanie znaczenia tzw. dominującej logiki ogólnego kierownictwa oraz na postrzeganie strategii jako składnika korporacyjnego genotypu. Badania empiryczne dowodzą, że relatywnie duży odsetek dobrze zarządzanych polskich przedsiębiorstw wykazuje znamiona stosowania podejścia emergentnego w zarządzaniu strategicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is concerned to the emergent strategy as the source of the competitive advantage of the company. The emergent strategy is understood as the sequence of decisions which make employees of the company in the relationship of his activity to changing conditioning. We assume by J. Quinn that strategies are evolutional and they are resulting from intuitive premises. Effective strategies are rising incrementally and opportunistically in subsystems of the organizational activity. It is possible in regard to the strategy of the company to say it is emerging from organizational learning. Such a formulation let the indication of importance dominant logic of the general management and for perceiving the strategy as the component of the corporate genotype. Empirical examinations are proving that comparatively big percentage Polish companies managed well apply of the emergent approach to strategic management. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • ARGYRIS C., SHÖN D., Organizational learning, Addison-Wesley, New York 1978.
 • ARGYRIS C., SHÖN D., Organizational learning II, Addison-Wesley, New York 1996.
 • AURIK J., JONK G., WILLEN R, Rebuilding the corporate genome, J. Willey&Sons, Pub., New York 2002.
 • BOWMAN C, DANIELS K., The influence of functional experience on perception of strategic priorities, British Journal of Management 1995, nr6, s. 157- 167.
 • Kay J., Mckiernan P., Faulkner D., The history of strategy and some thoughts about the future, w: The Oxford Handbook of strategy, Vol. 1: A strategy overview and competitive strategy, Oxford University Press, New York 2003, s. 36.
 • LYNCH R., Corporate strategy, Prentice Hall, Harlow 2000, s. 671.
 • MAIR A., Learning from Honda, Journal of Management Studies 1999, nr36.1, s. 26.
 • MINTZBERG H., Crafting strategy, w: Mintzberg H. i in., The strategy process. Concepts, contexts, cases, Pearson Education, Harlow 2003, s. 143.
 • MINTZBERG H., Grandeur et decadence de la planification strategique, Dunod, Paris 1999, s. 40-41.
 • PASCALE R., The Honda effect, California Management Review 1996, vol. 39, nr 4.
 • PRAHALAD C, BETTIS R., The dominant logic: a new linkage between diversity and performance, Strategic Management Journal 1986, nr 7, s. 485-490.
 • QUINN J., VOYER J., Logical incrementalism: managing strategy formation, w: Mintzberg H. i in., dz. cyt., s. 183- 188.
 • SENGE P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 12.
 • STEINMANN H., SCHREYÖGG G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wyd. PW, Wroclaw 1998, s. 311-313.
 • THOMPSON J., Strategie management, International Thomson Editions, New York 1999, s. 27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.