PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 18 | nr 76, t. 1 | 35--44
Tytuł artykułu

Podejście zasobowe a podejście pozycyjne w zarządzaniu strategicznym

Warianty tytułu
Resource-Based View Versus Positioning Approaches in Strategic Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W referacie autorzy przedstawiają dwie różne perspektywy w teorii zarządzania strategicznego: podejście zasobowe (resource-based view) i pozycyjne. Autorzy argumentują, iż te dwa pozornie sprzeczne podejścia są w rzeczywistości komplementarnym (wzajemnie uzupełniającym się) spojrzeniem na ten sam proces - kreowania przewagi konkurencyjnej. Teoria zarządzania strategicznego rozwijała się głównie w zakresie tych dwóch szkół: zasobowej i pozycyjnej. Istnieją pewne przyczyny takiego stanu rzeczy: historyczny rozwój dwóch odmiennych nauk (ekonomii organizacji przemysłowej i polityki przedsiębiorstwa) oraz czynniki zewnętrzne (ekonomiczne, technologiczne, demograficzne). (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper authors describe two different perspectives in the theory of strategic management: resource-based view and positioning. The authors argue that these two seemingly inconsistent approaches are in fact two complementary views of the same process - process of creating competitive advantage. Development of the theory of strategic management went mainly through these two schools: RBV and positioning. There are some reasons for that: historical growth of two different sciences (IO Economics and Business Policy), and external factors (economical, technological, demographical). (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • AAKER D.A, Managing Assets and Skills: The Key To a Sustainable Competitive Advantage, "California Management Review", Winter 1989, 91-106.
 • ANDREWS K.R., The Concept of Corporate Strategy, Homewood, Irwin, 1980.
 • ANSOFF H.I. (Ed.), From strategic planning to strategic management, New York, John Wiley and Sons, 1976.
 • ANSOFF H.I., Zarządzanie strategiczne, Warszawa, PWE, 1985.
 • BAIN J.S., Barriers to new competition, Cambridge, Harvard University Press, 1956.
 • BARNEY J.B., Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 11, 1986, 656-665.
 • BARNEY J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, 1991,99-120.
 • BIGGADIKE E.R., The Contributions of Marketing To Strategic Management, "Academy of Management Review", Vol. 6, 1981, 621-632.
 • BOWMAN E.H., Strategy History: Through Different Mirrors. W: Advances in Strategic Management, Vol. IIA, 1995, 25-45.
 • BUZZELL R., GALE B., PIMS: Market Position and Profitability. W: B. De Wit, R. Meyer, Strategy: Process, Content, Context. An International Perspective, London, International Thompson Business Press, 1998.
 • CAVES R.E., Industrial Organization, Corporate Strategy and Structure, "Journal of Economic Literature", Vol. 18, 1980, 64-92.
 • CHANDLER A.D., Strategy and Structure, Cambridge, MIT Press, 1962.
 • COLLIS D.J., MONTGOMERY C.A., Creating Corporate Advantage, "Harvard Business Review", May-June 1998, 71-83.
 • D'AVENI, Hypercompetition, New York, Free Press, 1994.
 • DE WIT B., MEYER R., Strategy: Process, Content, Context. An International Perspective, London, International Thompson Business Press, 1998.
 • EISENHARDT K.M., BROWN S.L., Time Pacing: Competing in Markets That Won't Standstill, "Harvard Business Review", March-April 1998, 59-69.
 • GHEMAWAT P., Sustainable advantage, "Harvard Business Review", September/October 1986, 53-58.
 • GHEMAWAT P., Competition and Business Strategy in Historical Perspective, Harvard Business School, 2000, Working paper number: 798010.
 • GLIŃSKI B., KUC B.R., FOŁTYN H., Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Warszawa, Wydawnictwo Key Text, 2000.
 • GODZISZEWSKI B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Toruń, Wydawnictwo UMK, 2001.
 • GOPINATH C, HOFFMAN R.C., Relevance of Strategy Research: A Comment Using Research Agendas. W: Advances in Strategic Management, Vol. 12, 1995, 93-110.
 • HAMEL G., PRAHALAD C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Warszawa, Business Press, 1999.
 • HATTEN K.J., HATTEN M.L., Strategie Groups, Asymmetrical Mobility Barriers and Contesta-bility, "Strategie Management Journal", Vol. 8, 1987, 329-342.
 • HOSKISSON R.E., HITT M.A., WAN W.P., YIU D., Theory and research in strategic management: Swings of a pendulum, "Journal of Management", Vol. 25, 1999, 417-456.
 • HUNT M.S., Competition in the Major Home Appliance Industry, 1960-1970, unpublished Ph.D. dissertation, Cambridge, Harvard University, 1972.
 • JEMISON D.B., The Contributions of Administrative Behavior To Strategic Management, "Academy of Management Review", Vol. 6, 1981, 633-642.
 • JEŻAK J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Łódź, Wydawnictwo UŁ, 1990.
 • JEŻAK J., Mechanistyczna i organiczna perspektywa patrzenia na strategię przedsiębiorstwa -ujęcie ewolucyjne. W: J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Łódź, PAM Center, 2003.
 • JEŻAK J., MATYJAS Z., Mapa grup strategicznych elementem analizy konkurencji w sektorze, "Przegląd Organizacji", 2001, nr 9.
 • KARNANI A., Generic Competitive Strategies - An Analytical Approach, "Strategic Management Journal", Vol. 5, 1984, 367-380.
 • LEARNED E.P., CHRISTENSEN CR., ANDREWS K.R., GUTH W.D., Business Policy: Text and Cases, Homewood, Richard D. Irwin, 1965.
 • LIEBERMAN M.B., MONTGOMERY D.B., First-Mover (Dis)Advantages: Retrospective and Link with the Resource-Based View, "Strategie Management Journal", Vol. 19, 1998, 1111-1125
 • MARCUS A.A., GOODMAN R.S., GRAZMAN D.N., The Diffusion of Strategic Management Frameworks, [w:] Advances in Strategic Management, Vol. 12B, 1995, 115-145.
 • MASON E.S., Price and production policies of large scale enterprises, "American Economic Review", Vol. 29, 1939,61-74.
 • MATYJAS Z., Grupy strategiczne w polskim sektorze bankowym (1994-2002). W: Z. Olesiński, A. Szplit, Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce, Wyd. AŚw, 2004.
 • MINTZBERG H., Patterns in Strategy Formation, "Management Science", vol. 24, 1978, 934-948.
 • MINTZBERG H., LAMPEL J., Reflecting on the Strategy Process, "Sloan Management Review", Spring 1999,21-30.
 • OBŁÓJ K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, Warszawa, PWE, 1998.
 • OBLÓJ K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, Warszawa. PWE, 2002.
 • PETERAF M.A., The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource Based View, "Strategic Management Journal", Vol. 14, 1993, 170-188.
 • PORTER M.E., How competitive forces shape strategy, "Harvard Business Review", March-April 1979, 137-145.
 • PORTER M.E., The Contributions of Industrial Organization To Strategic Management, "Academy of Management Review", Vol. 6, 1981, 609-620.
 • PORTER M.E., Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance, New York, Free Press, 1985.
 • PORTER M.E., Strategia konkurencji. Metody analizowania sektorów i konkurentów, Warszawa, PWE, 1994.
 • PRAHALAD C.K., HAMEL G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990, 79-91. [46] QUINN J.B., Strategic Change: "Logical Incremenlalism", "Sloan Management Review", Fall 1978, 7-21.
 • SENGE P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, 2000.
 • SPANOS Y.E., LIOUKAS S., An Examination into The Causal Logic of Rent Generation: Contrasting Porter 's Competitive Strategy and the Resource-Based Perspective, "Strategic Management Journal", Vol. 22, 2001, 907-934.
 • THOMAS H..VENKATRAMAN N., Research on Strategic Groups: Progress and Prognosis, "Journal of Management Studies", Vol. 25, 1988, 537-555.
 • WERNERFELT B., A Resource Based View of the Firm, "Strategic Management Journal", Vol. 5, 1984, 171-180.
 • WESTLEY F., MINTZBERG H., Visionary Leadership and Strategic Management, "Strategic Management Journal", Vol. 10, 1989, 17-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.