PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 18 | 63--81
Tytuł artykułu

Placówki wychowania pozaszkolnego w Tarnowie

Warianty tytułu
Extracurricular Education Institutions in Tarnów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę organizowania dzieciom i młodzieży czasu wolnego od zajęć szkolnych. Kwestia ta wydaje się w obecnych czasach, kiedy rodzice większość dnia spędzają na pracy zarobkowej, szczególnie ważna i aktualna. Nie można również pominąć zagadnienia dzieci i rodzin zagrożonych wszelako pojętą patologią społeczną. Placówki wychowania pozaszkolnego odgrywają znaczącą rolę w budzeniu i rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi w różnych dziedzinach nauki, kultury, sztuki i sportu. Młodzież uczęszczająca na zajęcia odkrywa, że czas wolny to nie tylko bezproduktywne przesiadywanie w domu przed telewizorem czy komputerem, ale również czas, w którym można w sposób ciekawy, pożyteczny i przyjemny rozwijać zainteresowania, doskonalić umiejętności w wybranej dziedzinie nauki czy sztuki, zdobywać nowe doświadczenia, spotykać wartościowych ludzi oraz realizować swoje pasje i marzenia. W opracowaniu odwołano się do bogatej historii wychowania pozaszkolnego na terenach Europy i Polski oraz do współczesnego dorobku pedagogicznego. W sposób ogólny zaprezentowano typy i rodzaje polskich placówek realizujących wiele zadań opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych w zakresie wychowania pozaszkolnego. Przedstawiono ponadto formy organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miasta Tarnowa.(abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the issue of organising children's and young people's free time from school activities. This problem seems important and current especially at the present time, when parents most of the day spend at work. The issue of children and families at risk of wider social pathology can also not be ignored. The extracurricular education institutions play a significant role in awakening and developing the interests of young people in various fields of science, culture, art and sport. Young people attending the classes are discovering that free time does not only mean unproductive sitting at home watching TV or playing on the computer, but the time, in which they can develop their interests in productive and pleasant way, improve their skills in a specific field of science or art, gain new experiences, meet valuable people and pursue their passions and dreams. The study recalled the rich history of after-school education in Europe and Poland and the modern educational achievements. In general, the types of Polish institutions pursuing a number of educational and welfare tasks in the scope of extracurricular education has been presented. Also the article presented the forms of organising children's and young people's free time in the city of Tarnow.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Brzozowski M., Papla S. 1963. Zajęcia pozaszkolne. Poradnik metodyczny dla placówek wychowania pozaszkolnego. Warszawa: PZWS.
 • Caritas Diecezji Tarnowskiej. 2010. Świetlice "LUMEN" [online]. Tarnów [dostęp: 15.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/swietlice.php.
 • Czajkowski K. 1970. Pozaszkolna praca opiekuńczo-wychowawcza. Warszawa: Wyd. Zw. CRZZ.
 • Dąbrowski S., Kulpiński F. 2000. Pedagogika opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Dobre Strony Tarnowa. 2010. Serwis letni. Parki [online]. Tarnów [dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http.7/www.tarnow.net.pl/index.php?pokaz=wiadomosc&id=18.
 • Kelm A. 2000. Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa: Wyd. Akademickie "Żak".
 • Kuzańska M. 1966. Główne koncepcje wychowawcze Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 1919-1939. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.
 • Pałac Młodzieży. 2010a. O Pałacu [online]. Tarnów [dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.pm2.home.pl/joomla/index.php?option+com_content&task+88&Itemid=94.
 • Pałac Młodzieży w Tarnowie. 2009a. Sprawozdanie z działalności Pałacu Młodzieży w Tarnowie w roku szkolnym 2008/2009, materiały wewnętrzne PM.
 • Pałac Młodzieży w Tarnowie. 2009b. Statut Pałacu Młodzieży w Tarnowie, materiały wewnętrzne PM.
 • Pałac Młodzieży w Tarnowie. 2010a. Okresowe sprawozdanie z działalności Pałacu Młodzieży w Tarnowie z dnia 30. U.2010 r., materiały wewnętrzne PM.
 • Pałac Młodzieży w Tarnowie. 2010b. Program Wychowawczy Pałacu Młodzieży w Tarnowie [online]. Tarnów [dostęp: 7.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://pm.edunet.tarnow.pl/res/PM_0/program_wychowawczy_pm.doc.
 • Pałac Młodzieży w Tarnowie. 2010b. Sprawozdanie z działalności Pałacu Młodzieży w Tarnowie w roku szkolnym 2009/2010, materiały wewnętrzne PM.
 • Portal Diecezji Tarnowskiej. 2010. Parafie [online]. Tarnów [dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/schematyzm.html.
 • Potępa S. 1980. Park Miejski w Tarnowie. Tarnów: Wyd. Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
 • Rak M. 1987. Życie kulturalne. [w:] Kiryk F., Ruta Z. (red.). Tarnów. Dzieje miasta i regionu. T. 3. Rzeszów: Wyd. KAW.
 • Suchodolski B. 1959. Zarys pedagogiki. Warszawa: PWN.
 • Suchodolski B. 1985. Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. Warszawa: PWN.
 • Tarnowskie Centrum Informacji. 2010. Parki w Tarnowie [online]. Tarnów [dostęp: 15.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/Atrakcje/Przyroda/Parki-w-Tarnowie.
 • Urząd Miasta Tarnowa. 2009a. Ewidencja tarnowskich placówek nauczania i wychowania w 2009 r. Wydział Edukacji, materiały wewnętrzne UMT.
 • Urząd Miasta Tarnowa. 2009b. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2009 rok. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, materiały wewnętrzne UMT.
 • Urząd Miasta Tarnowa. 2009c. Spis inwentaryzacyjny placów zabaw w Tarnowie, administrowanych przez Urząd Miasta Tarnowa w roku 2009. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, materiały wewnętrzne UMT.
 • Urząd Miasta Tarnowa. 2009d. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2008. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, materiały wewnętrzne UMT.
 • Urząd Miasta Tarnowa. 2010a. Ewidencja tarnowskich placówek nauczania i wychowania w 2010 r. Wydział Edukacji, materiały wewnętrzne UMT.
 • Urząd Miasta Tarnowa. 2010b. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2009. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, materiały wewnętrzne UMT.
 • Wołoszyn S. 1959. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. [w:] Suchodolski B (red.). Zarys pedagogiki. Warszawa: PWN.
 • Wroczyński R. 1985. Wychowanie równolegle. [w:] Suchodolski B. (red.). Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.