PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 43, t. 1 | 533--547
Tytuł artykułu

Modele działalności przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Models of Enterprises' Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono wzrost wymagań wobec podmiotów gospodarujących. Przedstawiono konieczność zmian w przedsiębiorstwach i ewolucyjny proces doskonalenia przedsiębiorstwa. Pokazano działania przedsiębiorcze i innowacyjne podmiotów.
EN
In the field of creating models of companies' development, their strategies and competition, various conditions can be analysed, various factors determining success or failure, various competences, resources and even management methods. This requires flexibility and numerous adjustments to both anticipated changes and the ones in progress (innovativeness, competitiveness, relative advantage over competitors). Most of the transformations in the scope of basic economic relations are and will be conditioned by innovations. Companies' development tendencies towards strategic development aimed at the innovation process have become popular in developed countries in recent years. It is reflected in business entities' abilities to undertake various types of activity at the same time (new products, new technologies, research and development, designing, project management, marketing, logistics, intellectual capital as a source of competitiveness improvement, balanced score-card in value management). The new phenomena and tendencies mentioned above require more intense innovativeness, changes in ownership structure, national and international innovation policy, strategies, management methods, as well as the change in the way they operate on domestic and international markets. Variety and change are two most characteristic features of today's companies. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • R. HOCHLEITNER: Ścieżka nadziei i jej perspektywy, jak będziemy żyć jutro? "Deutschland" 1999, nr 6.
 • J. BRÓZDA: Konceptualizacja kategorii rozwoju, w: Rozwój przedsiębiorstw, modele, czynniki, strategie. red. M. Bi AŁASIEWICZ. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 41-51.
 • Z. PIERŚCIONEK: Strategie rozwoju firmy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 17-50.
 • A. HERMAN: Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. GRUDZEWSKI, I.K. HEJDUK, Difin, Warszawa 2001, s. 13.
 • TH. WIELICKI: Ewolucyjny model doskonalenia firmy XXI wieku: od ISO i TOM do organizacji inteligentnej w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. GRUDZEWSKI, I.K. HEJDUK, Difin, Warszawa 2001, s. 48.
 • W.M. GRUDZEWSKI, I.K. HEJDUK: Wpływ rozwoju technologii na przedsiębiorstwo przyszłości. W: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. GRUDZEWSKI, I.K. HEJDUK, Difin, Warszawa 2001, s. 71.
 • H. BRDULAK, T. GOŁĘBIOWSKI: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalizacji w: Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, red. H. BRDULAK, T. GOŁĘBIOWSKI. SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, PWE, Warszawa 2001, s. 17-23.
 • M. ROMANOWSKA: Przedsiębiorstwo doskonałe w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Red. B, GODZISZEWSKI, M. HAFFER, M.J. STANKIEWICZ. Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2001, s. 298.
 • G. HAMEL, C.K. PEAHALD: Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press, Warszawa 1999, rozdz. 9.
 • S. SUDOŁ: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 353.
 • M. HAMMER, J. CHAMPY: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neuman Management Institute, Warszawa 1999.
 • C. SUSZYŃSKI: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1999
 • B. WAWRZYNIAK: Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Poltext, Warszawa 1999.
 • B. GODZISZEWSKI: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. UMK, Toruń 2001, s. 78 i n.
 • L. EDVINSSON, M.S. MAŁONE: Kapitał intelektualny. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s, 35-55.
 • M. STROJNY: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji. "Przegląd Organizacyjny" 2000, nr 7-8, s. 17.
 • B. CZERNIACHOWICZ: Wiedza jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa W: Rozwój przedsiębiorstw, modele, czynniki, strategie. red. M. BIAŁASIEWICZ. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 138-143.
 • M. GIBBONS: Nowe imperatywy polityki naukowej w Europie Środkowej w: Nauka - technika - gospodarka. Red. A. KUKLIŃSKI. KBN, Warszawa 1995.
 • S. KWIATKOWSKI: Przedsiębiorczość intelektualna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 46-47.
 • B. GARETTE, J.P. DUSSAUGE: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 1996.
 • M. ROMANOWSKA: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 • A. SULEJEWICZ: Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. SGH, Warszawa 1997.
 • T. GRUSZECKI: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • B. KLIMCZAK: Działania grup interesu w okresie transformacji - teoria i zastosowanie. "Ekonomista" 2002, nr 4, s. 508.
 • J. HOZBR: Ekonometryczna interpretacja skłonności w ekonomii. "Przegląd Statystyczny" 2002, z. 3, s, 6-12.
 • Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, red. M.J. STANKIEWICZ. Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2002.
 • J. STANKIEWICZ: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • A. KULIŃSKI: Polska droga kreowania gospodarki opartej na wiedzy. "Unia - Polska" 2002, nr 15, s. 12-13.
 • W. JANASZ; Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • B. MIKUŁA: Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych. Antykwa, Kraków 2001, s, 61-63.
 • G, KRUPIŃSKA, K, STOBIŃSKA: Inwestowanie w pracownika. Poltext, Warszawa 1996, s. 20-21.
 • Korea and the Knowledge - Based Economy. Information Society. Red. C. DAHLMAN, T. ANDERSSON, OECD, World Bank Institute, London 2000, s. 11-12.
 • I. NONAKA, H. TAKEUCHI: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000, s. 53.
 • R.R. NELSON, S.G. WINTER: An Ewolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press, Cambridge 1982.
 • P. LOVE: Zarządzanie technologię. Możliwości poznawcze i szanse. Wyd. Śląsk, Katowice 1999.
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Dom Wyd, ABC, Warszawa 1998.
 • T. OBRĘBSKI: Kapitał ludzki w Polsce w: Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski. Red, L. BIAŁOŃ, CZ. PIETRAS, T. OBRĘBSKI, S. MARCINIAK. Politechnika Warszawska, Warszawa 2002, s. 44.
 • S. MARCINIAK: Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika rozwoju gospodarczego w: Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski. Red, L. BIAŁOŃ, CZ. PIETRAS, T. OBRĘBSKI, S. MARCINIAK. Politechnika Warszawska, Warszawa 2002, s. 63-65.
 • CH. HANDY; Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Dom Wyd. ABC, Warszawa 1996, s. 182-183.
 • P.F. DRUCKER: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • M. HAFFER, R. HAFFER: Przedsiębiorczość jako dominująca logika zarządzania przedsiębiorstwem na przełomie wieków w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Red. B, GODZISZEWSKI, M. HAFFER, M.J. STANKIEWICZ. Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2001, s. 253.
 • T. GRUSZECKI: Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Cedor, Warszawa 1994, s. 180-185.
 • B. PIASECKI: Przedsiębiorczość i mała firma. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 12-47.
 • CH. MIDLER: Zarządzanie projektami i przekształcanie przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 1994.
 • S. KWIATKOWSKI: Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów postsocjalistycznych w: Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych. Red. G. KOŁODKO. Wyd, Key Text, Warszawa 2001, s. 103.
 • S. KITCHNBS: Surivival of the fastest. "Forbes Global" z 24.06.2002.
 • L.W. ZACHER: "Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa w: Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych. Red. G. KOŁODKO. Wyd, Key Text, Warszawa 2001, s. 53-56.
 • S. SCARPETTA, PH. HEMMINGS: Związek polityki gospodarczej ze wzrostem. Wyniki analizy porównawczej w: Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych. Red. G. KOŁODKO. Wyd, Key Text, Warszawa 2001, s. 337.
 • F. JAKSZEN: The Age of Innovation. Prentice Hall, London 2000, s. 3. Ch. FREEMAN, L. SOETE: 'The Economics of Industrial Innovation, the Mit Press, Cambridge 1999, s. 266.
 • W.E COYNE: Bidding a Tradition of Innovation. The UK innovation Lecture, The Desing Conuncial, DT, CBI, 5 March 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.