PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 1 | 135--149
Tytuł artykułu

Innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym Mazowsza

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjny system regionu Mazowsza kształtującego się pod względem spójności gospodarczej i politycznej jest nieporównywalny z innymi regionami Polski. Specyfika tego regionu przejawia się w tym, iż występuje tutaj olbrzymia dysproporcja pomiędzy Warszawą jako najsilniejszym ośrodkiem B+R (Badania + Rozwój) w Polsce a pozostałymi obszarami, charakteryzującymi się dużym zacofaniem gospodarczym, szczególnie przy wschodniej granicy województwa. Cechą regionu Mazowsza są także nasilające się kontrasty kulturowe, które z pewnością przyczynią się do narastania wewnątrzregionalnych sytuacji konfliktowych, stawiając przed władzami województwa szczególne wymagania. Instytucje B+R w Warszawie wykazują, na tle innych miast Polski, relatywnie wysoki poziom finansowania badań przez sferę gospodarczą. Jednakże jest on bardzo niski w porównaniu z innymi państwami OECD. Warszawa stała się miejscem przede wszystkim powielania i absorpcji innowacji zachodnich. W krótkim okresie jest to zjawisko pozytywne, ale zagwarantowanie podstaw dla trwałego rozwoju regionu w długim okresie wymaga stworzenia silnego zaplecza naukowo-badawczego i takich powiązań systemowych, aby region, a przede wszystkim jego stolica, stał się miejscem generowania innowacji. Istotną barierę w sprawnym funkcjonowaniu systemu innowacyjnego stanowi regionalny system powiązań transportowych i komunikacyjnych. W działaniach krótkookresowych podejmowanych na rzecz wzmacniania innowacyjności regionu należałoby się skoncentrować na trzech podstawowych elementach systemu, tj. instytucjach edukacyjnych, relacjach w sferze wytwórczej oraz nad systemem finansowego wsparcia dla pobudzania innowacji i ich transferu. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
135--149
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Braczyk H.J., Cooke Ph., Niedenreich M. (red.), 1998, Regional Innovation Systems, London: Press Limited.
 • Informacje ze strategii rozwoju województw: ciechanowskiego, bialskopodlaskiego, łomżyńskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego, siedleckiego, skierniewickiego i warszawskiego, Płock: Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, marzec 1999.
 • Informacje o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Siedlce: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Siedlcach, kwiecień 1999.
 • Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji, 1997, Warszawa: Zespół zadaniowy ds. polityki strukturalnej Polski.
 • Markowski T., 2000, "Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego Polski 2000-2006", Biuletyn KPZK PAN, z. 191.
 • Markowski T., Stawasz D., 1997, "Łódź i region - przyczyny upadku i rozwoju" (w:) G. Gorzelak (red.), Przemiany polskiej przestrzeni, Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Narodowa strategia rozwoju regionalnego w perspektywie 2006, 2000, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
 • Sławeta R., 1998, Transformacja nauki polskiej w latach 1994-1997 na przykładzie województwa gdańskiego, łódzkiego, warszawskiego, maszynopis dla tematu badawczego KBN Nr lH02c 032.
 • Szczepański M., 1997, "Janus w aglomeracji: restrukturyzacja województwa katowickiego - dlaczego się nie udaje i co robić, aby się udała?" (w:) Przemiany polskiej przestrzeni, Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Średniookresowa koncepcja rozwoju gospodarczego do roku 2002, 2000, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Wstępna koncepcja strategii rozwoju województwa mazowieckiego w ujęciu wariantowym, 1999, oprać, przez zespół: A. Stasiak, A. Gałązka, B. Degórska, Warszawa, październik.
 • Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do roku 2006, 2000, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, kwiecień.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.