PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu | 109--126
Tytuł artykułu

Zarządzanie rozwojem miasta w opinii mieszkańców (na przykładzie miasta Gdańska)

Warianty tytułu
Management of the City Development in the Residents' Eyes (Exemplified by the City of Gdańsk)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych wyników badań socjologicznych prowadzonych na reprezentatywnych próbach mieszkańców Gdańska w latach 1997-2010, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio oceny jakości zarządzania rozwojem miasta. Opracowanie dostarcza informacji, które pozwalają udzielić odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań: Jak oceniana jest przez mieszkańców działalność władz miasta? Czy i w jakich obszarach mieszkańcy zauważyli zmiany i jak zmiany te są przez nich oceniane? Jak oceniane są różne dziedziny funkcjonowania miasta oraz aspekty przestrzeni miasta, które decydują o jakości życia mieszkańców? Czy i w jakim stopniu w Gdańsku realizowany jest partycypacyjny model zarządzania miastem? Wyniki badań ukazują zróżnicowany obraz rzeczywistości związanej z zarządzaniem miasta. Oprócz przejawów pozytywnych zauważyć można także pewne przejawy niepokojące, takie jak np.: pogłębiająca się polaryzacja w przestrzeni miasta (rosnące dysproporcje między dzielnicami prestiżowymi a tzw. zdegradowanymi), niskie zaangażowanie mieszkańców w procesy zarządzania miastem (zarówno na etapie planowania, decydowania, jak i kontroli) czy brak wystarczającej dynamiki zmian w niektórych obszarach funkcjonowania i życia miasta. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to present selected findings of sociological surveys conducted on representative sample populations of Gdańsk residents over the years 1997-2010, related directly or indirectly to the perception of the quality of city development management. The paper provides information, which enables formulating answers to some major questions: How do the inhabitants view the steps taken by the city authorities? Have the residents noticed any changes, and if so in what areas, what is their opinion on them? What is their view on various areas of city functioning and on those aspect of the urban space, which determine the quality of the inhabitants' living? Does Gdańsk pursue the participative city management model, and if so to what extent? The survey findings reveal a diverse picture of the reality related to city management. Alongside positive manifestations, one can notice certain disturbing symptoms, to name e.g. the deepening polarisation of the city space (growing disproportions between the prestigious and the so-called degraded districts), low inhabitants' involvement in the city management processes (at the stages of both planning, decision-making, and control), and an insufficient rate, at which certain areas of the city's functions and life change. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Brosz M. Załęcki J., (2009), Jakość życia mieszkańców Gdańska. Raport z Badań, maszynopis. Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, Gdańsk.
 • Ciechocińska M., (1981), Syntetyczna metoda analizy przestrzennej warunków życia, "Biuletyn Informacyjny", nr 33, IGiPZ PAN.
 • Dutkowski M. (1995), Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Gillingham R., Reece W.S. (1980), Analytical Problems in Measurement of the Quality of Life, "Social Indicators Research", nr 1-4.
 • Harwood P. (1976), Quality of Life: Descriptive and Testimonial Conceptualizations, "Social Indicators Research", nr 3-4.
 • Huczyński A., Buchanan D. (1991), Organizational behaviour. An introductory text, Cambridge.
 • Kaczmarek B. Sikorski Cz.(1995), Podstawy zarządzania, Wyd. Absolwent, Łódź.
 • Malikowski M. (1998), Socjologiczne problemy miasta, Wyd. "Mana", Rzeszów.
 • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miasta, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Murawski K. (1989), Władza: organizacja i współdziałanie, "Studia Socjologiczne", nr 4.
 • Pearce D., Markandya A., Barbier E.B. (1989), Blueprint for a green economy, Earthscan, London.
 • Siemieński W. (1999), Współzarządzanie gminą. Rada i zarząd gminy we wspólnocie samorządowej, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra.
 • Szczepański M. (1991), Wartości ekologiczne przestrzeni i miejsc. Wyniki badań empirycznych, [w:] Przestrzeń wielkiego miasta w perspektywie badań nad planowaniem i żywiołowością, (red.) Wódz K., Wyd. UŚ, Katowice.
 • Regulski J. (1982), Ekonomika miasta, PWE, Warszawa.
 • Wallis A. (1990), Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Węgleński J. (1992), Urbanizacja bez modernizacji, Wyd. Instytut Socjologii UW, Warszawa.
 • Załęcki J. (1997,), Postawy obywatelskie gdańszczan oraz problemy miasta Gdańska. Raport z badań, Maszynopis, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, Gdańsk.
 • Załęcki J. (2003), Gdańsk jako samorządna społeczność lokalna, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Załęcki J. (2009), Społeczne, prawne i instytucjonalne uwarunkowania odnowy miast, [w:] Współczesne miasta. Szkice socjologiczne, (red.) Dymnicka M., Majer A., Wyd. UL, Łódź.
 • Załęcki J. (2010), Gdańsk samorządny - dwadzieścia lat w budowaniu podmiotowości. Raport Z badań, maszynopis, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, Gdańsk.
 • Załęcki J. (2011), Gdańsk obywatelski - bilans dwóch dekad, [w:] Gdański fenomen. Próba naukowej interpretacji, (red.) Michałowski L., Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.