PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu | 129--142
Tytuł artykułu

Społeczna gospodarka rynkowa - deklaracja czy program działania?

Warianty tytułu
Social Market Economy in Poland - Declaration or Action Program
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transformacja systemowa w Polsce po 1989 roku miała za cel stworzenie ustroju opartego na zasadzie społecznej gospodarki rynkowej, o czym mówi Art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997. Celem niniejszego opracowania jest próba dokonania krytycznego porównania, w jakim stopniu powyższy zapis konstytucyjny odpowiada realnie stosowanej polityce gospodarczej okresu transformacji i jej skutkom społeczno-gospodarczym. W związku z tym w pierwszej części przybliżona zostaje historia Soziale Marktwirtschaft - niemieckiej koncepcji polityki gospodarczej, na którą składają się idee zawarte w ordoliberalizmie, teoria Alfreda Müllera-Armacka i praktyka polityki gospodarczej Ludwiga Erharda realizowana w Niemczech po II wojnie światowej. Natomiast w drugiej części opracowania przedstawione zostały wybrane aspekty transformacji Polski po 1989 roku i jej skutki społeczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Systemic Transformation in Poland after 1989 had the objective of establishing the system based on the principle of social market economy, which is contained in Article 20. of the Polish Constitution from the year 1997. The purpose of this paper is to attempt to make a critical comparison of the extent to which corresponds constitutional provision with applied economic policy of transition and its socioeconomic impacts. Therefore, in the first part of the article is approximate Soziale Marktwirtschaft - German concept of economic policy, which consists of the ideas contained in ordoliberalism, the theory of Alfred Müller-Armack and practice of economic policy of Ludwig Erhard implemented in Germany after World War IŁ In the second part of the paper are presented some aspects of Polish transformation after 1989 and its social impacts. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
Bibliografia
 • Balcerowicz L. (1992), 800 dni. Szok kontrolowany, BGW, Warszawa.
 • Bożyk P. (red.), (2004), Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa.
 • Bugaj R. (2004), Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Bywalec C. (1995), Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej (1989-1993), [w:] Procesy transformacji gospodarczej w Polsce, PBZ, z. 15, INE PAN, Warszawa.
 • Chałubiński M. (red.), (2007), Transformacje systemowe w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), (2011), Diagnoza społeczna, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf
 • Główny Urząd Statystyczny (2010), http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3583_PLK_HTML.htm
 • Faulenbach J. (red.), (1998), Zeiten des Wandels - Deutschland 1961-1974, Informationen zur politischen Bildung, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.
 • Grimm K. (1992), Socjalna gospodarka rynkowa w RFN, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa.
 • Grosser D. (1993), Społeczna gospodarka rynkowa - bezpieczeństwo socjalne. Doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec - perspektywy zjednoczonych Niemiec, Kontrast, Warszawa.
 • Grzywacz W. (2005), Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Szczecin.
 • Gudowski J., Żuławska U. (1998), Nowa polityka gospodarcza w krajach przechodzących proces liberalizacji gospodarczej, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Iskra W. (2004), Terapia szokowa oczami jej krytyków, [w:] P. Bożyk (red.) Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji, Wyższa Szkoła Ekonomiczno Informatyczna, Warszawa.
 • Kalina-Prasznic U. (2007), Regulowana gospodarka rynkowa - materiały do studiowania polityki gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Klein N. (2009), Doktryna szoku, Muza, Warszawa.
 • Kowalik T. (2009), www.polskatransformacja.pl, Muza, Warszawa.
 • Kowalik T. (2007), Intelektualne źródła przemian ustrojowych w Polsce, [w:] M. Chałubiński (red.), Transformacje systemowe w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk.
 • Kowalik T. (2005), Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Kowalik T., Blaski i cienie transformacji polskiej, www.ekologiasztuka.pl/txt/tkowalik_blaski_cienie.rtf
 • Kowalik T. (2004), Intelektualne źródła zmian ustrojowych w Polsce, [w:] R. Bugaj, Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Kuczyński W. (1992), Zwierzenia zausznika, BGW, Warszawa.
 • Lampert H. (1993), Porządek gospodarczy i społeczny Republiki Federalnej Niemiec, Kontrast, Warszawa.
 • Małachowski W. (2001),Współczesna społeczna gospodarka rynkowa. Doświadczenia w Niemczech. Implikacje dla Polski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Mączyńska E., Pysz P. (red.), (2003), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego zastosowania w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Müller-Armack A. (1966), Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur europӓischen Integration, Rombach Verlag, Freiburg.
 • Poznański K.Z. (2000), Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa.
 • Procesy transformacji gospodarczej w Polsce (1995), PBZ, z. 15, INE PAN, Warszawa.
 • Przesławska G. (2007), Społeczna gospodarka rynkowa, [w:] U. Kalina-Prasznic, Regulowana gospodarka rynkowa - materiały do studiowania polityki gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Przybyciński T. (2009), Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Rajski J. (1998), Polityka pieniężna i jej skutki dla sektorów gospodarki polskiej w okresie transformacji systemowej, [w:] J. Gudowski, U. Żuławska, Nowa polityka gospodarcza w krajach przechodzących proces liberalizacji gospodarczej, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Skarzyński R. (2002), Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX wieku, tom 2, Elipsa, Warszawa.
 • Stacewicz J. (red.) (2008), Polityka gospodarcza. Teoria i realia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Zagóra-Jonszta U. (1999), Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec. Możliwości jej realizacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.