PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 18 Finanse w dobie kryzysu | 79--95
Tytuł artykułu

Wpływ wyceny zasobów w wartości godziwej na obraz przedsiębiorstwa "XYZ" w sprawozdaniu finansowym

Autorzy
Warianty tytułu
The Impact of Using Fair Value Valuation on Company "XYZ" Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Metody wyceny wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym można przedstawić na podstawie wybranych składników aktywów przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do wyceny bilansowej wartości godziwej spowodowało możliwość wyceny zgodnie z MSSF: wartości niematerialne - według ceny historycznej pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizacyjne lub według wartości przeszacowane, czyli wartości godziwej pomniejszonej o umorzenie i odpisy amortyzacyjne,nieruchomości inwestycyjne wycenia się według ceny historycznej lub wartości godziwej ale nie pomniejszonej o koszty transakcji,zapasy wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość. Z kolei zgodnie z ustawią o rachunkowości wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych nie można wycenić w wartości godziwej. Jedynie nieruchomości inwestycyjne można wycenić w cenie historycznej pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizacyjne lub w wartości godziwej. W zależności od rodzaju składnika zmiany wartości godziwej należy rozliczać poprzez kapitał z przeszacowania, poprzez rachunek zysków i strat lub poprzez kombinacje tych rozwiązań. Skutkiem wynikowego rozliczania zwiększeń wartości godziwej jest podwyższanie wyniku finansowego o niezrealizowane przychody. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper outlines the methods of fair value valuation for various asset classes. The valuation at fair value according to IFRS allows for valuation of: intangible assets at historical rates less amortization and write-update or overstimated value, or fair value less depreciation and impairment update,investment properties at historical prices or fair value net of transaction costs,inventories at cost or production cost less impairment of their value. Depending on the type of the asset changes in the fair value should be accounted for by (1) the equity revaluation, (2) the profit and loss account or (3) a combination of earlier (1+2). (original abstract)
Rocznik
Strony
79--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Luty Z., Wirtualny wymiar informacji finansowej, [w:] materiały konferencyjne XVI Konferencji Naukowej pt. Zmiany w rachunkowości, rewizji i podatkach wyzwaniem dla biegłego rewidenta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu, Wrocław, grudzień 2008.
 • Engelgardt E., Wartość godziwa w rachunkowości, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Nr 7(7) 2008.
 • Fair Value Measurements, Discussion Paper International Accounting Standards Board, November 2006.
 • Hołda A., Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach funkcjonowania gospodarki polskiej, "Rachunkowość" 10/2001.
 • Kabalski P., Wybrane problemy wyceny rzeczowego majątku trwałego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
 • Mazur A., Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2011.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 16.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38.
 • Sowińska A.K., Wycena przedsiębiorstwa i ich mienia, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu 2006.
 • Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, (red.) Sobańska I., Szychta A.,Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia z dnia 1 stycznia 2009 r., Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 393.
 • http://www.iasb.org/News/Press+Releases/IASB+publishes+Discussion+Paper+on+fair+value+measurements.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.