PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 342--356
Tytuł artykułu

Występowanie katastrof naturalnych w Europie i międzynarodowa współpraca w zakresie przeciwdziałania ich skutkom

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Occurrence of Natural Disasters in Europe and the International Cooperation in the Field of Counteracting their Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia występowanie katastrof naturalnych na obszarze Europy i międzynarodową współpracę w zakresie przeciwdziałania skutkom tego typu zjawisk. W pierwszej części artykułu autor prezentuje liczbę katastrof naturalnych i negatywne konsekwencje dla otoczenia związane z ich występowaniem w regionie. Następnie przedstawiona zostaje międzynarodowa współpraca w zakresie przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych w Europie instytucji takich jak: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Unia Europejska. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the occurrence of natural disasters in the area of Europe and the international cooperation in the field of counteracting their results. In the first part of the article, the author presents the number of the natural disasters and the negative consequences for the environment connected with their occurrence in the region. Next the international cooperation in the field of counteracting the results of the natural disasters in Europe is described. The mentioned institutions are, e.g., the United Nations, the Search and Rescue, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the Organization for Security and Co-operation in Europe, the European Union. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • About FAO, http://www.fao.org/about/en [30.01.2011].
 • About the EENA, http://www.eena.org [30.01.2011].
 • About the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), http://www.oecd.org/ pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html [30.01.2011].
 • About the OSCE - Participating States, http://www.osce.org/about/13131.html [30.01.2011].
 • About UNESCO, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=3328&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ SECTION=201.html [30.01.2011].
 • About WHO, http://www.who.int/about/en [30.01.2011].
 • Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, http://www.genewa.polemb. net/index.php?document=37 [30.01.2011].
 • Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), DzUrz L 108, 24/04/2002 P. 0051 - 0077.
 • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Tekst mający znaczenie dla EOG), DzUrz L 288, 06/11/2007 P. 0027 - 0034.
 • EM-DAT: OFDA/CRED, http://www.emdat.be [30.01.2011].
 • Environment and Security Initiative - Transforming Risk into Cooperation, http://www.envs
 • ec.org [30.01.2011]. ENVSEC Projects, http://www.envsec.org/projects.php [30.01.2011].
 • ESPON 2013 PROGRAMME, http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/ [30.01.2011].
 • Europa - Portal Unii Europejskiej, http://europa.eu/index_pl.htm [30.01.2011].
 • European Civil Protection - The Monitoring and Information Centre, http://ec.europa.eu/environment/ civil/prote/mic.htm [30.01.2011].
 • European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection - Presentation, http://ec.europa.eu/echo/ about/what/presentation_en.htm [30.01.2011].
 • Europejska Agencja Środowiska (EEA), http://europa.eu/agencies/community_agencies/eea/index_pl. htm [30.01.2011].
 • IMF, http://www.imf.org/external/about.htm [30.01.2011].
 • INSARAG - OSOCC,http://ochaonline.un.org/Coordination/FieldCoordinationSupportSection/INSARAG/ OSOCC/tabid/1442/language/en-US/Default.aspx [30.01.2011].
 • International Search and Rescue Advisory Group, http://ochaonline.un.org/Coordination/FieldCoordinationSupportSection/ INSARAG/tabid/1436/language/en-US/Default.aspx [30.01.2011].
 • International Strategy for Disaster Reduction, http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/isdr-mission-objectives- eng.htm [30.01.2011].
 • Member States of the United Nations, http://www.un.org/en/members/index.shtml [30.01.2011].
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=11 [30.01.2011].
 • NATO, NATO's Role in Disaster Assistance, NATO Civil Emergency Planning Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, Brussels 2001.
 • NATO Member Countries, http://www.nato.int/cps/en/natolive/nato_countries.htm [30.01.2011].
 • OECD. Members and partners, http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761800_1_1_1_1 _1,00.html [30.01.2011].
 • Organization for Security and Co-operation in Europe. Who we are, http://www.osce.org/who [30.01.2011].
 • Państwa członkowskie UE, http://europa.eu/abc/european_countries/index_pl.htm [30.01.2011].
 • Piepiora Z. [2011], Finansowanie przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych z Funduszu Solidarności, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław (w druku).
 • Pytkowska M. [2008], Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, "Gospodarka Wodna" nr 3.
 • Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
 • Schmidt-Thome P. (red.) [2006], The Spatial Effects and Management of Natural and Technological Hazards in Europe - ESPON 1.3.1. Executive Summary, The ESPON Monitoring Committee, Luxembourg.
 • System Narodów Zjednoczonych; http://www.unic.un.org.pl/kalendarium/system_nz.php [30.01.2011].
 • The European Union Solidarity Fund, http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm [30.01.2011].
 • The Organization for Security and Co-operation in Europe - Environmental activities, http://www. osce.org/item/43218 [30.01.2011].
 • Threats to health, http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/threats_to_health/index_en. htm [30.01.2011].
 • UN at Glance, http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml [30.01.2011].
 • UN Structure and Organization, http://www.un.org/en/aboutun/structure [30.01.2011].
 • United Nations World Food Programme, http://www.wfp.org [30.01.2011].
 • What is GMES?, http://www.gmes.info [30.01.2011].
 • WMO at glance, World Meteorological Organization, Geneva 2006.
 • Współpraca ONZ z Unią Europejską - Współpraca w dziedzinie środowiska i zrównoważonego rozwoju, http://www.unic.un.org.pl/ue/dziedz-srodow.php [30.01.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.