PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 460--469
Tytuł artykułu

Wojewódzkie planowanie przestrzenne - istota, możliwości i ograniczenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Voivodeship Spatial Planning - the Essence, Opportunities And Constraints
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władze samorządowe polskich województw kształtują przestrzeń za pomocą planów zagospodarowania przestrzennego województw. Plany te, zgodnie z prawem, określają pożądany kształt składników przestrzeni województwa - materialnych i niematerialnych. Nie ustalają natomiast sposobów osiągnięcia zaplanowanego kształtu przestrzeni. Realizacja planów zagospodarowania województw polega na wprowadzaniu ich ustaleń do szczegółowych dokumentów planistycznych sporządzanych przez gminy. Rozstrzygnięcia zawierane w tych dokumentach mają jednakże węższy charakter przedmiotowy, skupiony przede wszystkim na materialnych składnikach przestrzeni. Zatem znaczna część ustaleń planów wojewódzkich, zwłaszcza dotycząca zjawisk społeczno-ekonomicznych, nie jest w pełni realizowana. Wynika to również ze względnie słabej rangi planowania przestrzennego w strukturze zadań samorządu województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Local government authorities of Polish voivodeships shape the space using spatial development plans for voivodeships. These plans, according to the law, determine the desired shape of elements of the voivodeship space - both tangible and intangible. However, they do not define how to achieve the planned shape of the space. Implementation of voivodeship development plans consists in including stipulations contained in these plans into detailed planning documents drawn up by communes. However, the solutions set out in these documents are narrower in scope - they are focused mainly on tangible elements of the space. Therefore, the majority of stipulations of voivodeship plans, especially those concerning socio-economic phenomena, are not fully implemented. This also results from the relatively low importance of the spatial planning in the structure of tasks of voivodeship local government. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Kachniarz T., Niewiadomski Z. [1994], Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego, Agencja Wydawnicza IGPiK, Warszawa.
 • Malisz B. [1984], Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, PAN-Ossolineum, Wrocław-Warszawa- Kraków.
 • Parysek J.J. [2007], Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Podolak S. [1998], Język i podstawowe pojęcia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, [w:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, IGPiK, Kraków.
 • Regulski J. [1985], Przestrzenne procesy rozwoju, [w:] Planowanie przestrzenne, red. J. Regulski, PWE, Warszawa.
 • Regulski J., Ptaszyńska M., Kazimierska E. [1986], Instrumenty polityki przestrzennej. Założenia metodyczne i kierunki badań, [w:] Instrumenty polityki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, 130, PWN, Warszawa, s. 8-34.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (DzU nr 118, poz. 1233).
 • Uchwała Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.
 • Uchwała Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.
 • Uchwała Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.
 • Uchwała Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
 • Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (DzU nr 106, poz. 668).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 89, poz. 415).
 • Zaucha J. [2007], Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.