PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 416--424
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych na przykładzie województwa łódzkiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Determinants of SME Growth in Marginalized Regions Illustrated with the Example of Lódź Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw ma wpływ wiele czynników, które można traktować z jednej strony jako szanse, z drugiej zaś jako bariery rozwojowe. Szczególnie dużym problemem dla MSP są bariery rozwojowe, które dodatkowo mogą się nasilać w regionach zmarginalizowanych, oddalonych od centrum rozwoju społeczno-gospodarczego. Stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w tych regionach powinno odbywać się poprzez sprawnie funkcjonujące otoczenie biznesu, dostarczające usług na wysokim poziomie, oraz wsparcie ze strony władz samorządowych. Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie uwarunkowań rozwoju małych i średnich firm na terenach zmarginalizowanych oraz wskazanie kierunków wsparcia w świetle badań przeprowadzonych w województwie łódzkim. (abstrakt oryginalny)
EN
Numerous factors, which can be seen as either opportunities or obstacles to growth, have an impact on SME functioning. Obstacles to growth, which may increase in marginalized regions situated far from the centre of socio-economic development, constitute a particularly significant problem for SMEs. Stimulating SME growth in these regions ought to be carried out via an efficiently operating business environment that provides high quality services and with the support from self-government authorities. The aim of this paper is to establish the determinants of SME growth in marginalized regions and to show the directions of support in the light of the studies conducted in Lódź Voivodeship. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim. Raport końcowy, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Warszawa 2010, http://www.biznes. lodzkie.pl/wps/wcm/connect/cb44f30045e19b4c946594aa85c4c5d9/RSI_do_publikacji. pdf?MOD=AJPERES.
 • Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks.
 • Gancarczyk M. [2010], Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kobus P., Zrobek J. [2011], Małe i średnie przedsiębiorstwa na terenach słabo rozwiniętych, [w:] Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa.
 • Latoszek E. [2008], Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2009 r., WUS, Łódź 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_regon_2009.pdf.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Skowronek-Mielczarek A. [2011], Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S. [2008], Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D. [2011], Polityka miejska a rozwój sektora MŚP, [w:] Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wasilczuk J. [2004], Determinanty wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, SPG, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.