PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 374--393
Tytuł artykułu

Wybrane metody oceny polityki rozwoju regionu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chosen Methods of Regional Development Policy Evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania była identyfikacja metod i narzędzi badawczych pod kątem ich przydatności do oceny polityki rozwoju regionu. Zaproponowano i poddano analizie wybrane metody i narzędzia pod kątem ich przydatności do oceny skuteczności i efektywności polityki rozwoju regionu. Określono kluczowe konteksty oceny polityki rozwoju regionu. Zidentyfikowanym kontekstom oceny polityki rozwoju regionu przypisano określone metody i narzędzia ewaluacji. Weryfikację przydatności zaproponowanych metod i narzędzi przeprowadzono na przykładzie badań oceny realizacji określonych kontekstów regionalnego programu operacyjnego i strategii rozwoju województwa opolskiego w poprzednim i obecnym okresie programowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Identification of the applicable methods and tools in order to use them to evaluate regional development policy was the key outcome of the undertaken research. The chosen methods and tools were analyzed from the point of regional development policy effectiveness and efficiency evaluation. The key contexts of regional development policy evaluation were identified. The chosen methods and tools were attributed to each policy context evaluation. The applicability verification of the identified methods and tools was provided for the regional operational programme and Opolskie region development strategy evaluation examples in the previous and current financial perspectives as well. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Bedrunka K. [2009], Monitoring Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jako źródło danych i narzędzie do badań ewaluacyjnych, [w:] Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, red. K. Malik, KPZK PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Wyd. Instytut Śląski, Opole, s. 52-53.
 • Bedrunka K., Malik K. [2008], Zintegrowana efektywność strategiczna wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej na poziomie regionu, [w:] Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, t. 1, red. K. Malik, Wyd. Instytut Śląski, Opole, s. 53-62.
 • Dymek Ł., Malik K. [2008], Operacjonalizacja foresightów regionalnych (na przykładzie województwa opolskiego), [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju - foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki, red. K. Malik, Politechnika Opolska, Wyd. Instytut Śląski, Opole, s. 61-65.
 • Evaluating socio-economic programme, European Commission: MEANS Collection, Luxembourg 1999.
 • Ewaluacja w administracji publicznej. Funkcje, standardy i warunki stosowania, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2006, s. 1.
 • Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, Development Assistance Committee (DAC Working Party on Aid Evaluation), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2002, s. 21.
 • Kiełbasa K., Lotko-Czech K., Sokołowska J. [2009], Proces ewaluacji Programów Operacyjnych - na przykładzie województwa opolskiego, [w:] Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym,gospodarczym i środowiskowym, red. K. Malik, KPZK PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Wyd. Instytut Śląski, Opole, s. 34-35.
 • Koncepcja wdrażania systemu monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2008, s. 2.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Malik K. [2009], Foresight rozwoju zrównoważonego jako narzędzie wpływu na politykę regionu, [w:] Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, t. 2: Problemy regionalne i lokalne, monografia naukowa pod red. K. Michałowskiego, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 21-30.
 • Malik K. [2010a], Edukacja poprzez ewaluację wdrażania rozwoju zrównoważonego, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław.
 • Malik K. [2010b], Monitoring and evaluation of implementation of the Regional Innovation Strategy for OpolskieVoivodship: New concept project analysis, [in:] Evaluation in Regional Development Policy, eds. K. Heffner, K. Malik, "Studia Regionalia", ed. of the series: T. Markowski, vol. 26, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw, s. 10-30.
 • Malik K. (red.) [2008a], Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju - foresight regionalny do 2020 roku. Kluczowe obszary badawcze i opisy scenariuszowe, Politechnika Opolska, Wyd. Instytut Śląski, Opole.
 • Malik K. (red.) [2008b], Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju - foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki, Politechnika Opolska, Opole, s. 53.
 • Malik K., Adamska M. [2010], Z badań nad metodami identyfikacji przedsiębiorstw kluczowych dla rozwoju województwa opolskiego, [w:] Zarządzanie rozwojem regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, red. K. Malik, seria: Rozwój Regionalny, Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej - Komisja Regionalnej Polityki Społecznej PAN, Opole 2010.
 • Malik K., Bedrunka K. [2010], Monitoring of Operational Programmes as the Basis for Evaluating the Impact of EU Funds on the Region's Development (The case of OpolskieVoivodship), [in:] Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership, eds. P. Churski, W. Ratajczak, "Studia Regionalia" vol. 27, part I, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw, s. 277-290.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013, Minister Rozwoju Regionalnego, MRR/H/6(1)05/2007, Warszawa, 30 maja 2007, s. 4.
 • Nowy okres programowania 2000-2006: metodologiczne dokumenty robocze. Dokument roboczy nr 3, Wskaźniki dla monitorowania i ewaluacji: zalecana metodologia, www.commision.eu, s. 6.
 • Plan Oceny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 5 września 2007, s. 4.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Dokument przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją CCI 2007 PL 161 PO 012 z 1 października 2007 oraz Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2007 z 29 października 2007, Opole, październik 2007.
 • Review of the EU Sustainable Development Strategy - Renewed Strategy. Council of the European Union. 10117/06, 9 June 2006, Brussels.
 • Millennium Development Goals Report. United Nations, New York 2006.
 • Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, DzUrz 1999 WE nr L 161.
 • Strahl D. [2009], Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój gospodarczy i gospodarkę opartą na wiedzy, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Strahl D. (red.) [2006], Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław. Strategia rozwoju województwa opolskiego. Załącznik do Uchwały nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r.
 • The New Programming Period 2007-2013, Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, Working Document no. 2.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.