PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 232 | 98--112
Tytuł artykułu

Dotacje z budżetów gmin dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych świadczących usługi społeczne

Autorzy
Warianty tytułu
Subsidies from the Municipal Budget for Non-Public Sector Organisations in the Field of Social Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono systemowe rozwiązania w zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych świadczących usługi społeczne. Zostały one ocenione z punktu widzenia możliwości decydowania gminy o udzieleniu dotacji, jej wysokości oraz kontroli wykorzystania środków. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents system solutions for awarding grants from the municipal budget entities outside the public sector which provide social services. These solutions have been evaluated from the perspective of the municipal authorities' possibility to decide on the subsidy, its amount and funds control. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--112
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bieniaszewska, A., 2010, Dotacja jako szczególna forma wydatku z budżetu jednostki samorządu terytorialnego a ustalenia kontroli RIO w Opolu w 2009 r., Finanse Komunalne, nr 9, s. 58-66.
 • Górski, P., 2011, Tryby przekazywania dotacji dla klubów sportowych, Gazeta Samorządu i Administracji, 15 sierpnia, s. 56.
 • Janoś-Kresło, M., 2002, Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, Monografie i Opracowania, nr 512, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Handlowa, Warszawa.
 • Juja, T. (red.), 2011, Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kańduła, S., Przybylska, J., 2008, Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kosikowski, C., 2011, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa.
 • Lipiec-Warzecha, L., 2011, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • MEN wyjaśnia pojęcie " wydatki bieżące ", 2011, art. redakcyjny, Gazeta Samorządu i Administracji, 1 października, s. 4.
 • Przybyłowicz, K., 2010, Obowiązują już nowe zasady wspierania sportu, Gazeta Samorządu i Administracji, 15 grudnia, s. 28.
 • Rozporządzenie MPiPS z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, Dz.U., 2011, nr 6, poz. 25.
 • Ruśkowski, E., Salachna, J. M., 2010, Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk.
 • Sędkowska, A., Stelmaszyk, K., 2009, Nadzór regionalnych izb obrachunkowych w sprawach dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, (cz. 1), Finanse Komunalne, nr 4, s. 50-59.
 • Topolewska, M., 2011, Dotacja nie na każde dziecko w żłobku, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek Gazeta Prawna, 2 września, s. 7.
 • Topolewska, M., 2012a, Uchwała musi wskazywać kwotę dotacji na żłobek, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek Gazeta Prawna, 10 kwietnia, s. 7.
 • Topolewska, M., 2012b, Wymaganie od rodziców zbyt wysokiej opłaty może pozbawić żłobek dotacji, Dziennik Gazeta Prawna, dodatek Gazeta Prawna, 8 lutego, s. 8.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 2004, t.j., Dz.U., nr 256, poz. 2572 ze zm.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2010, t.j., Dz.U., nr 234, poz. 1536 ze zm.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 2009, t.j., Dz.U., nr 175, poz. 1362 ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U., nr 127, poz. 857 ze zm.
 • Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U., nr 45, poz. 235 ze zm.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. bez nr., poz. 579.
 • Wołoszyn, D., 2009, Kiedy gmina kontroluje dotacje przyznane placówkom oświatowym, Gazeta Samorządu i Administracji, 15 sierpnia, s. 18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.