PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 91--111
Tytuł artykułu

Szanse i zagrożenia rozwoju grup producentów rolnych

Warianty tytułu
Opportunities and Threats of Agricultural Producer Groups Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Łączenie się rolników w grupy producenckie jest koniecznością w sytuacji postępującego wzrostu konkurencji na rynkach rolnych. Dzięki integracji producenci mogą uzyskać ekonomiczne korzyści skali i ograniczać koszty wytwarzania produktów rolniczych. Po integracji Polski z UE proces zakładania nowych grup zdynamizował się. Impulsem była możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu UE. Pomimo stale wzrastającej liczby grup producenckich, jest ich niewiele, zwłaszcza w relacji do liczby gospodarstw rolniczych w kraju. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród członków i liderów grup producentów rolnych działających w woj. dolnośląskim dokonano próby zdefiniowania barier i możliwości rozwojowych tej formy współdziałania rolników. Rolnicy dostrzegają korzyści współpracy, głównie poprzez wspólne pokonywanie barier rynkowych, szansę widzą w dalszym finansowaniu z budżetu unijnego. Podstawową barierą są problemy mentalnościowe, a także słaba kondycja ekonomiczna gospodarstw, również zbyt małe zaangażowanie władz lokalnych w działalność grup oraz problemy administracyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
Joining of farmers in producer groups is necessary in the situation of progressing intensification of competition on agricultural markets. Stronger integration of producers ensures economic advantages of production scale and lower costs. Following Poland's integration with EU the process of formation of new groups became more dynamic. The motives for integration were changes in legal regulations and the possibility of obtaining subsidies from the EU budget. Although the number of producer groups has been increasing steadily it still is far from large, especially in relation to the number of agricultural farms operating in Poland. On the basis of surveys conducted among members and leaders of agricultural producer groups efforts to determine development barriers and opportunities of this form of farmers' co-operation were launched. Farmers perceive the advantages of co-operation mainly through joint actions to overcome market barriers, and further financing from the EU budget. The principal barriers are mentality problems, weak economic condition of farms, insufficient engagement of local governments in the activity of producer groups and administrative problems. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
91--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, doktorant
Bibliografia
 • Antosz I., 2011: Działalność grup producentów rolnych na Dolnym Śląsku. Praca doktorska. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Warszawa.
 • Boguta W., 2003: Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach - jak ją zrozumieć i wdrażać. "BOSS Rolnictwo" 38.
 • Boguta W., 2006: Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych. Poradnik informacyjno-szkoleniowy. Wydawnictwo Krajowej Rady Spółdzielczej, Warszawa.
 • Chałupka P., 2006: Działalność grup producentów rolnych w świetle aktualnych rozwiązań prawnych. Materiały szkoleniowe. DWODR, Świdnica.
 • Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T., 2008: Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen. Raport FAPA, SAEPR, Warszawa.
 • Czyżewski B., 2007: Instytucje w tworzeniu struktur agrobiznesu. W: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań: 57-67.
 • Czyżewski B., Jerzak M.A., 2006: Otoczenie instytucjonalne rolnika oraz jego oddziaływanie na struktury wytwórcze i procesy wymiany w rolnictwie. W: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Red. M.A. Jerzak, A. Czyżewski. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań: 58-59.
 • Karasiewicz G., 2001: Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Kondratowicz-Pozorska J., 2008: Rola grup producentów rolnych w budowie systemu informacji gospodarczej agrobiznesu. Prace Naukowe 35. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Lemanowicz M., 2004: Grupy producenckie i marketingowe, i ich wpływ na pozycję konkurencyjną rolników na rynku. "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 3 (1): 103-115.
 • Le Vay C., 1983: Agricultural Co-operative Theory: A Review. "Journal of Agricultural Economics" 34, 1: 1-12.
 • Małysz J., 1998: Procesy integracyjne w agrobiznesie. "Wieś i Rolnictwo" 2: 123-124.
 • Małysz J., 2002: Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne (cz. 2). "Wieś i Rolnictwo" 1 (114): 25-30.
 • Małysz J., Trziszka T., 1998: Rynek rolny w świetle wymogów Unii Europejskiej. Centrum Edukacji, Innowacji i Wdrożeń. Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław.
 • Norbert G., 2008: A jak graczem będziesz. Dolnośląskie grupy producentów rolnych. "Twój Doradca" 6: 20-21.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Dz.U. nr 26, poz. 292.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Dz.U. z 2003 r., nr 138, poz. 1319.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Dz.U. nr 43, poz. 401.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów rolnych i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Dz.U. nr 30, poz. 258.
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. z 2007 r., nr 81, poz. 550.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Dz.U. nr 72, poz. 424.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wsparcie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz.U. z 2004 r. nr 238, poz. 2391.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. Dz.U. z 2007 r., nr 77, poz. 514.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Dz.U. z 2003 r. nr 229, poz. 2273 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U. nr 88, poz. 983, z 2003 roku nr 229, poz. 2273, z 2004 roku nr 162, poz. 1694 oraz z 2005 roku, nr 175, poz. 1462.
 • Skrijka P., 1999: Stowarzyszenia w rolnictwie - jak powstały i dlaczego są potrzebne. "Doradztwo i Edukacja" 3: 5-7.
 • Woś A., 1996: Agrobiznes, mikroekonomia, makroekonomia. T. 1 i 2. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Żmija J., Kuczera L., 2002: Agrobiznes jako system. W: Wybrane zagadnienia rynku rolno-żywnościowego. Wydawnictwo CDiEWR, Warszawa: 45-47, 60-61.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.