PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 128--137
Tytuł artykułu

Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty braku aktywności zawodowej kobiet na wsi oraz sposoby ich ograniczania

Warianty tytułu
Economic and Social-Cultural Aspects of Vocational Inactivity of Rural Women and Ways of Solving the Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki badań nad problemami podnoszenia aktywności zawodowej kobiet zamieszkujących tereny wiejskie. Scharakteryzowano główne ograniczenia ekonomiczne i społeczno-kulturowe podejmowania pracy przez kobiety oraz niektóre instytucjonalne sposoby ich rozwiązywania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research into the problems of stimulation of vocational activity of women living in rural areas. It describes the main economic and social-cultural work limitations and some institutional methods for removing them. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
128--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aktywni obywatele, demokratyczny samorząd. Raport z badań, 2008. Fundacja TUS, Warszawa.
 • Frenkel I., 2011: Zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 2006-2009. W: I. Nurzyńska, M. Drygas (red.) Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Frenkel I., 2012: Ludność wiejska. W: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.) Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Scholar, Warszawa.
 • Gutkowska K., Tryfan B., 2005: Zmiany w roli kobiet na obszarach wiejskich w Polsce. W: K. Zawalińska (red.) Rozwój obszarów wiejskich: doświadczenie krajów europejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Jeznach M. (red.), 1998: Przedsiębiorczość kobiet na wsi ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Karwacki A., 2010: Raport z analizy dokumentów o charakterze strategicznym nt. "Analiza lokalnych strategii i programów aktywizacji - powiat szydłowiecki, radomski, przysuski, makowski i M. Radom". Maszynopis.
 • Krzyszkowski J., Marks M., Przywojska J., Lisek-Michalska J., 2007: Uwarunkowania pracy zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Marks M., 2008: Działania władz lokalnych na rzecz kobiet wiejskich. W: J. Krzyszkowski (red.) Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Marks-Krzyszkowska M., 2011: Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego wobec lokalnych problemów społecznych. W: A. Kościołek (red.) Analiza lokalnych problemów społecznych w perspektywie instytucjonalnej. Fundacja Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom - Ptasi Azyl, Kielce.
 • Omyła-Rudzka M., 2010: Analiza zjawiska dyskryminacji kobiet mieszkających na wsiach na rynku pracy. W: Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy w województwie mazowieckim". CBOS, Warszawa.
 • Raport końcowy. Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach priorytetu VII w województwie łódzkim, 2010. ZBN PTS, Warszawa.
 • Rollnik-Sadowska E., 2010: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Difin, Warszawa.
 • Rynek pracy w Polsce 2010 rok, 2011. Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Sadowska-Snarska C., 2008: Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca - życie - rodzina. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Sawicka J. (red.), 1998: Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich przez rozwój drobnej przedsiębiorczości. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Sawicka J., 2010: Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie. W: Raport: Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet 20 lat transformacji 1989-2009. Fundacja Feminoteka, Warszawa.
 • Seręga J., 2002: Marginalizacja polskiej wsi: teorie i rzeczywistość. W: E. Jurczyńska-McCluskey (red.) Społeczności lokalne i regionalne. Między teorią socjologiczną a praktyką. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 • Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2009 roku, 2010. Opracowanie Wydziału Analiz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Stanny M., 2010: Demograficzne uwarunkowania rynku pracy na wsi. Opinie i Ekspertyzy OE-147. Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań, Warszawa.
 • Stanny M., 2010: Ludność i jej aktywność zawodowa - tendencje zmian na obszarach wiejskich. W: M. Stanny, M. Drygas (red.) Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania, 2012. Raport z badań opracowany przez Konsorcjum badawcze FOCUS GROUP Albert Terelak i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Tryfan B., Rosner A., Pięcek B., 2003: Kobiety wiejskie wobec zmian systemowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.