PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 57 | 9--29
Tytuł artykułu

Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu

Warianty tytułu
Innovativeness as a Factor of Ingreasing Competitiveness of a Regionʹs Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest usystematyzowanie podstawowych pojęć oraz wyjaśnienie, jak w koncepcjach teoretycznych rozwoju regionalnego postrzegana jest rola innowacji. Punktem wyjścia jest wytłumaczenie relacji między pojęciem rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjnością regionu. Następnie podejmuje się próbę zidentyfikowania oddziaływania innowacyjności na wzrost gospodarczy i na możliwości osiągnięcia konkurencyjności gospodarki regionu. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to systematize some basic concepts related to economic growth, competitiveness of a region and to explain how in the theoretical concepts of regional development the role of innovations is perceived. Innovativeness is defined as an ability to introduce widely understood innovations into a regions economy. A thesis is put forward that innovativeness of the economy which results from accumulation of human and social capital in a region, business environment and good infrastructure is a prerequisite of competitiveness and at the same time a condition of economic growth as well as socio-economic development of the region. Despite difficulties with interpretation of the idea of innovation, this thesis is commonly regarded as an axiom. The problem to explain is what conditions must be fulfilled and what actions are to be undertaken by the regional authorities to increase innovativeness of the economy so that there is a transition from a capital-intensive stage of growth to the stage based on knowledge, improving the competitiveness of the regions economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--29
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • B a r u k J., 2002, Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12.
 • B a r u k J., 2001, Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Gospodarka Narodowa" nr 4.
 • Cumbers A., 2003, Innovation, collaboration, and learning in regional clusters: a study of SMEs in the Aberdeen oil complex, Environment and Planning A, vol. 35.
 • Domański R., 2000, Regionalny poziom gospodarki uczącej się, "Czasopismo Geograficzne", t. 71, z. 3-4.
 • Domański R., Marciniak A., 2003, Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Biuletyn KPZK PAN, 1.113, Warszawa.
 • Er iks on R.A., 1994, Technology, industrial restructuring, and regional development, Growth and Change, vol. 25, no. 3.
 • Gawlikowska-Hueckel K" 2003, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja? Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Gąsior-Niemiec A., 2003, Mezzogiorno: próba reinterpretacji, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1 (11).
 • G o r y n i a M., 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • G r o s s e T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1 (8).
 • G r u c h m a n B., 2000, Geneza innowacyjnego paradygmatu rozwoju regionalnego, w: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut i L. Cybulski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, "Prace Geograficzne" nr 173, Wrocław.
 • Jewtuchowicz A., 2000, Innowacje i organizacja transferu technologii jako elementy konkurencyjności regionu, w: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut i L. Cybulski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Jewtuchowicz A., Pietrzyk I., 2003, Rozwój terytorialny - teoria a polska rzeczywistość (przykład regionu łódzkiego), w: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK PAN, z. 208, s. 9-29.
 • L a w s o n C.Lorenz E., 1999, Collective learning, tacit knowledge and régional innova-tive capacity, "Regional Studies" vol. 33.4.
 • Malmberg A., Sól ver O., Z an der I., 1996, Spatial clustering. Local accumulation of knowledge and firm competitiveness, "Geografiska Annaler" vol. 78, no. 2.
 • Olejniczak K., 2003, Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne'nr 2 (12).
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Porter M.E., 2001,
 • Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Schumpeter J. A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ś w i t a 1 s k i W, 2004 , Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" nr 1.
 • Vaattovaara M., Kortteinen M., 2003, Beyondpolarisation versusprofessionali-sation? A case study of the development of the Helsinki Region, "Urban Studies" vol. 40, no. 11, Finland.
 • Żorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.