PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 563--572
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość jako stymulanta turystycznego rozwoju obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship as a Stimulus to Tourism Development in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poruszonym w artykule problemem badawczym jest hipotetyczna zależność między wskaźnikiem przedsiębiorczości a rozwojem ekonomiczno-społecznym gminy oraz rozwojem turystycznym gminy. Weryfikacji hipotezy dokonano na podstawie analizy danych statystycznych dla 348 gmin wiejskich, wykorzystując przy tym współczynnik korelacji liniowej i metodę sum standaryzowanych. Ustalono, że istnieje silna statystyczna zależność między wskaźnikiem przedsiębiorczości i rozwojem ekonomiczno-społecznym gminy (r = +0,72), jak i między wskaźnikiem przedsiębiorczości i rozwojem turystycznym gminy (r = +0,7). Wyciągnięto zatem wniosek, że przedsiębiorczość może być określana jako stymulanta turystycznego rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The research issue of this article is the hypothetical inter-dependence between the entrepreneurship index and economic and social development of a commune as well as tourism development therein. The hypothesis was verified on the basis of the analysis of statistical data from 348 rural communes with the application of Pearson's coefficient and Hellwig's method of standardized sums. It was found that there is a high statistical inter- -dependence between the entrepreneurship index and economic and social development of a commune (r = +0.72) as well as between the entrepreneurship index and the tourism development in a commune (r = +0.7). Therefore, it was concluded that entrepreneurship may be defined as the stimulus of tourism development in rural areas. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Brol R. [1998], Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 785, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chmieliński P. [2006], Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa, s. 171.
 • Derek M. [2008], Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. A. Kowalczyka, Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 24-59.
 • Feltynowski M. [2009], Planowanie przestrzenne a rozwój społeczno-gospodarczy w gminach wiejskich woj. łódzkiego, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, Oeconomica nr 268 (54), Szczecin, s. 35-44.
 • Fiedor B. [2010], Zagadnienia wstępne - ekonomia rozwoju i mierniki jego oceny, [w:] Ekonomia rozwoju, red. K. Kociszewski, B. Fiedor, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 14.
 • Iwańska M., Bieńkowska W. [2010], Zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich woj. mazowieckiego w układzie przestrzennym, Acta Sci. Polonorum, Oeconomia 9(3), s. 119-127.
 • Iwicki S. [1998], Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych, Akademia Techniczno- -Rolnicza w Bydgoszczy, Rozprawy nr 87, Bydgoszcz.
 • Kamińska A., Janulewicz P. [2009]. Klasyfikacja gmin wiejskich woj. lubelskiego na podstawie rozwoju społeczno-gospodarczego, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica nr 275 (57), Szczecin, s. 31-42.
 • Kapusta F. [2006], Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, PWN, Poznań-Wrocław.
 • Kołodziejczyk D. [2002], Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, IERiGŻ, Warszawa.
 • Kondracki J. [1978], Geografia fizyczna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuciński K. [2010], Regionalna perspektywa przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa, s. 22.
 • Lichniak I. [2008], Pomiar kapitału ludzkiego, [w:] Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, red. H. Godlewska-Majkowska, SGH, Warszawa.
 • Mika M. [2007], Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w]: Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa, s. 40.
 • Młodak A. [2006], Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa, s. 44.
 • Rosner A. (red.) [2007], Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a różnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Salamon J. [2009], Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich" nr 5, PAN, Kraków, s. 231-239.
 • Wiatrak A., Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju terenów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, t. XII (w druku).
 • Wojewodzic T. [2002], Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa małopolskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 941, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 483-487.
 • Zarębski P. [2011], Atrakcyjność polskich regionów dla inwestycji w turystykę, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 351-361.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.