PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 53 | 113--126
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w ocenie Najwyższej Izby Kontroli

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of Management Control of Local Government in Estimate of the Supreme Chamber of Control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) jest wyodrębnionym funkcjonalnie naczelnym organem kontroli państwowej, niezależnym od władzy wykonawczej. NIK może kontrolować działalność organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności i rzetelności...Żadna ze skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego nie otrzymała oceny pozytywnej dostosowania systemu kontroli zarządczej do obowiązujących wymogów prawnych. Tylko 20% skontrolowanych kierowników wykonało obowiązek ustanowienia i wdrożenia kontroli zarządczej (ale i te systemy zawierały nieprawidłowości). W ocenie inspektorów projektowane modele kontroli w niepełnym zakresie uwzględniały przepisy ustawy o finansach publicznych oraz standardy kontroli zarządczej. (fragment tekstu)
EN
In 2011 the Supreme Audit Office carried out an inspection concerning the functioning of the management control domain in twenty chosen units of the local government. Only 20% of the managers of the inspected units had performed the duty resulting from the Public Finance Law, i.e. they had established and introduced the management control. The remaining units received a negative evaluation of the inspected activity. The organizational solutions introduced in the communes took into account the standards of the management control within a limited scope. This article presents the results of monitoring the functioning of the management control system for 2010, units of local government carried out by the Supreme Chamber of Control. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Bibliografia
 • Funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w wybranych gminach województwa pomorskiego, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku 21.07.2010 r., 52/2010/P09/132/LGD.
 • Informacja o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli, LGD-4101-036/2011, Gdańsk, wrzesień 2011.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 • Opinia Najwyższej Izby Kontroli do stanowiska Ministra Finansów w sprawie Informacji o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, pismo z dnia 18 października 2011 r., LGD-4101-036/2011.
 • Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli, http://www.nik.gov.pl/plik/id,250.pdf.
 • Stanowisko Ministra Finansów w sprawie Informacji o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, pismo z dnia 3 października 2011 r., DA6/0800/1/ HAA/2011/BMI9-14538.
 • 11 Ustawa z dnia z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 82 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.z Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-01/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-02/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-03/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-04/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-01/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-02/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-03/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-04/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-01/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-02/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-03/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-04/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-01/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-02/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-03/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-04/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-01/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-02/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-03/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 • Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-04/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Opinia Najwyższej Izby Kontroli do stanowiska Ministra Finansów w sprawie Informacji o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, pismo z dnia 18 października 2011 r., LGD-4101-036/2011. Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli, http://www.nik.gov.pl/plik/id,250.pdf. Stanowisko Ministra Finansów w sprawie Informacji o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, pismo z dnia 3 października 2011 r., DA6/0800/1/ HAA/2011/BMI9-14538. Ustawa z dnia z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 82 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.z Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-01/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-02/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-03/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-04/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-01/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-02/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-03/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-04/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-01/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-02/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-03/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-04/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-01/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-02/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-03/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-04/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-01/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-02/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-03/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-04/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.