PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 28--34
Tytuł artykułu

Polskie świadczenia rodzinne z punktu widzenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Warianty tytułu
Polish Family Benefits in Terms of Coordination Social Security Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorki, odwołując się do orzecznictwa polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poddają w wątpliwość powszechnie przyjmowaną tezę o przynależności polskich świadczeń opiekuńczych, uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, do kategorii świadczeń rodzinnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 883/2004. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the categorization of Polish family benefits in terms of the social security system. Referring to the jurisdiction of Polish administrative courts and the European Court of Justice, the authors question the commonly accepted thesis that polish care benefits, which are regulated by the Act on family benefits, belong to the category of family benefits under the provisions of Regulation No 883/2004. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • G. Uścińska, Koordynacja świadczeń rodzinnych w regulacjach wspólnotowych, "Polityka Społeczna" 2007, nr 8, s. 45.
 • M. Rusewicz, Zasady nabywania świadczeń rodzinnych w Unii Europejskiej, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej" 2007, nr 5, s. 7.
 • G. Uścińska, Konsekwencje integracji europejskiej dla ubezpieczeń społecznych (w:) Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, Bydgoszcz 2011, s. 41-42.
 • L. Mitrus, Zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej (w:) Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Warszawa 2011, s. 500.
 • E. Eichenhofer, Sozialrecht der Europäischen Union, Berlin 2010, s. 188.
 • Zatrudnienie i ochrona socjalna, red. Z. Brodecki, Warszawa 2004, s. 384 i n.
 • A. Giżejowska, A.M. Świątkowski, Zabezpieczenie społeczne. Komentarz, Kraków 2004, s. 45 i n.
 • H. Szurgacz, Prawo właściwe w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w:) Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010, s. 291.
 • A.M. Świątkowski, Swoboda przemieszczania się w Europie a ochrona rodziny, "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 6, s. 290.
 • G. Uścińska, Nowe regulacje w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 10, s. 2.
 • G. Uścińska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Aktualne problemy i wyzwania (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Liber Amicorum prof. dr habil. Andrzej Marian Świątkowski, red. L. Mitrus, s. 543.
 • T. Bińczycka-Majewska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Kraków 1999, s. 43.
 • F. Marhold, Neuordnung der Koordinierung der Familienleistungen (w:) Die neue Sozialrecht der UE, red. F. Marhold, Wien 2005, s. 58.
 • B. Spiegel, Die neue europäische Sozialrechtskoordinierung. Wie neu ist die Verordnung 88312004? Allgemeine Überlegungen (w:) Die neue Sozialrecht der UE, red. F. Marhold, Wien 2005, s. 13-14.
 • G. Uścińska, Kierunki rozwoju świadczeń z zabezpieczenia społecznego na przykładzie wspólnotowej koordynacji (w:) Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. A. Patulski, K. Walczak, Warszawa 2009, s. 333.
 • EU-Sozialrecht. Kommentar, red. E. Eichenhofer, K Hauck, W. Noftz, Berlin 2010, s. 24.
 • J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2001, s. 374.
 • S. Nitecki, Procedura i tryb przyznawania świadczeń rodzinnych, Wrocław 2009, s. 17.
 • E. Eichenhofer (w:) Europäisches Sozialrecht. Kommentar, red. M. Fuchs, Baden-Baden 2010, s. 101-102.
 • A. Wilk-Ilewicz, M. Drozdowicz, P. Gołębiowski, Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z 28 listopada 2007 r., II SA/Gd 609/07, ZNSA 2010, nr 2, s. 172 i n.
 • Komentarz do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, pod red. G. Uścińskiej, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 314-316.
 • J. Jończyk, Zagadnienia trwałej opieki pielęgnacyjnej, "Praca i zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 6, s. 3.
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, red. G. Uścińska, B. Kazenas, Warszawa 2002.
 • J. Knyżewska, G. Sypniewska, Europejskie systemy zabezpieczenia społecznego. Niemcy, "Służba Pracownicza" 2008, nr 1, s. 32.
 • J. Boruta, Swoboda przepływu osób (w:) Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz Warszawa 2003, s. 71.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.