PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 264 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro | 65--79
Tytuł artykułu

Inflacja w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego i w praktyce działalności europejskiego banku centralnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inflation in the Light of the Theory of Optimum Currency Areas and in Practice of the European Central Bank
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem autorek artykułu jest ocean działalności Europejskiego Banku Centralnego, w kontekście realizacji, przez kraje członkowskie kryterium stabilizacji stop inflacji. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej dokonano przeglądu literatury dotyczącej teorii optymalnych obszarów walutowych, która poświęcona jest problematyce inflacji. Szczególną uwagę zwrócono na relację między inflacją a bezrobociem, która w początkowej fazie rozwoju teorii OCA istotnie wpływała na analizę kosztów i korzyści z integracji walutowej. W drugiej części artykułu przedstawiono Europejski System Banków Centralnych, którego celem jest realizacja antyinflacyjnej polityki monetarnej w strefie euro. Następnie dokonano próby oceny realizacji celu, uwzględniając dane zagregowane i zdezagregowane dla krajów członkowskich strefy euro. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to evaluate the European Central Bank's activity in the context of the fulfilment of the price stability criterion by the euro area Member States. The paper is divided into two major parts. The first part focuses on the Theory of Optimum Currency Areas with particular emphasis on price stability. The second part contains an attempt to assess the European Central Bank's anti-inflationary monetary policy in the euro area. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
autor
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006, s. 143.
 • Pronobis M., Polska w strefie euro, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 30.
 • Mundell R. A., A Theory of Optimum Currency Areas, "The American Economic Review" 1961, September.
 • Fleming M. J., On Exchange Rate Unification, " Economic Journal" 1971, no. 81, s. 470 - 471.
 • Magnifico G., European Monetary Unification for Balanced Growth: a New Approach, Princeton University Press, Princeton 1971.
 • Bień A., Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 1988, s. 53-54.
 • Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 1995, s. 338.
 • Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2006, s. 427- 429.
 • De Grauwe P., Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, PWE, Warszawa 2003, s. 22.
 • Oręziak L., Euro - nowy pieniądz, PWN, Warszawa 2004, s. 62.
 • Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Wyd. TWIGGER, Warszawa 2003, s. 75.
 • Bukowska J., Polityka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego a inflacja w obszarze euro w latach 1999 - 2008, [w:] M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 98.
 • Mucha-Leszko B., Strefa euro. Wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 128.
 • International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2010. http://www.imf.org/.
 • Europejski Bank Centralny, "Biuletyn Miesięczny" marzec 2011, s. 7.
 • Grabia T., Reakcje wybranych banków centralnych w Europie na zmiany inflacji i bezrobocia, [w:] J. L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 72.
 • Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2009, s. 25.
 • Piotrowska M., Wzajemne oddziaływanie polityki monetarnej i fiskalnej w obszarze euro, [w:] D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Wyd. Printgroup, Szczecin 2006, s. 120.
 • European Central Bank, Monetary policy and inflation differentials in a heterogenous currency area, "ECB Monthly Bulletin" 2005, no. 5, s. 62.
 • Cecchetti S. G., Legal Structure, Financial Structure, and the Monetary Policy Transmission Mechanism, NBER Working Paper 1999, no. 7151, s. 18.
 • Cecchetti S. G., Legal Structure, Financial Structure, and the Monetary Policy Transmission Mechanism, NBER Working Paper 1999, no. 7151, s. 20.
 • Bukowski S. I., Strefa euro. Perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo - Wschodniej PTE, Warszawa 2007, s. 107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.