PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 232 | 148--169
Tytuł artykułu

Polityka podatkowa państw nadbałtyckich w okresie kryzysu gospodarczego

Warianty tytułu
Tax Policy in the Baltic States in the Period of Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy i kryzys finansów publicznych będący konsekwencją światowego kryzysu finansowego z 2008 roku szczególnie mocno dotknął gospodarkę Litwy, Łotwy i Estonii. Spowodowana kryzysem znacząca nierównowaga finansów publicznych skłoniła władze państw nadbałtyckich do zastosowania instrumentów restrykcyjnej polityki fiskalnej. Przyjęty w nich model konsolidacji fiskalnej zakładał obniżenie wydatków publicznych i zmiany w zakresie źródeł dochodów publicznych. Ich wprowadzenie - ze względu na potrzebę zachowania konkurencyjności podatkowej i stosowany w tych państwach od kilkunastu lat podatek liniowy - było trudniejsze. Przedmiotem tych zmian były głównie podatki pośrednie. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic crisis and public finance crisis, which were the consequence of global finance crisis, affected particularly the economy of Lithuania, Latvia and Estonia in 2009. Extremely high deficit in the public finances, caused by the financial crisis, induced authorities in the Baltic States to apply instruments of restrictive fiscal policy. Fiscal consolidation model introduced in these economies proposed a significant decrease in public expenditures and changes in the scope of sources of public revenues. These drastic changes were hard to implement for two reasons: the necessity to sustain tax competitiveness and the flat tax model, applied for many years. In consequence, public revenue reforms in the Baltic States concerned mainly indirect taxes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
148--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Central Statistical Bureau - Latvia, 2012, http://data.csb.gov.lv/DATABASEEN/ekfin/Annual%20statistical%20data/03.%20Government%20finances/03.%20Government%20finances.asp [dostęp: 10.06.2012].
 • Estonian Government, 2011, National Reform Programme "ESTONIA 2020", Tallin, http://valitsus.ee/en/government-office/estonia-2020 [dostęp: 13.04.2012].
 • European Commission, 2011a, Public finance in EMU 2011, Brussels, http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/European_economy/201l/pdf/ee-201l-3_en.pdf [dostęp: 16.05.2012].
 • European Commission, 2011b, Taxation trends in the European Union. Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://ec.europa.eu/taxation_customs/ resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2011/report_2011_en.pdf [dostęp: 16.05.2012].
 • European Commission, 2011c, Taxation trends in the European Union. Focus on the Crisis: The main impacts on EU tax systems, Publications Office of the European Union, Luxembourg http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_ analysis/tax_structures/2011/focus_on_the_crisis_en.pdf [dostęp: 16.05.2012].
 • European Commission, 2012a, Taxation trends in the European Union. Publications Office of the European Union, Luxembourg http://ec.europa.eu/taxation_customs/ resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2012/report. pdf [dostęp: 14.06.2012].
 • European Commission, 2012b, VAT Rates applied in the member states, Brussels. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf [dostęp: 16.05.2012].
 • European Communities, 2010, Convergence Report 2010, European Economy 3/2010, Luxembourg.http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-3_en.pdf [dostęp: 10.04.2012].
 • Eurostat, 2012a, Database tables, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do? tab=table&init=l&plugin=l&language=en&pcode=tsieb020,http://epp.eurostat.ec.europa. eu/ tgm/ table.do?tab=table&language=en&pcode=tsieb060&tableSelection= 1 &footno-tes=yes&labeling=labels&plugin=l,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ portal/balance_of_payments/data/database [dostęp: 6.05.2012].
 • Eurostat, 2012b, Government finance statistics. Main tables, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance statistics/data/main_tables,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Government_finance_statistics [dostęp: 6.05.2012].
 • http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html [dostęp: maj 2012].
 • Kekla, J., 2010, Consolidation vs. Stimulus: Post-Crisis Experience of Fiscal Policy In Latvia, Luxembourg, https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/8469 [dostęp: 10.04.2012].
 • Komisja Wspólnot Europejskich, 2008, Europejski plan naprawy gospodarczej, Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Bruksela, http://www.mg.gov.pl/NR /rdonlyres/44675D54-78A6-4F6B-A8FEC7D7ACC99674/49869/Europejskiplannaprawygospodarczej.pdf [dostęp: 11.02. 2012].
 • Łaszek, A., 2011, Kto zlikwidował filar kapitałowy? Doświadczenia międzynarodowe, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa. http://www.for.org.pl/upload/File/OFE_15_03_2011/KtozlikwidowalfilarkapitalowyDoswiadczeniamiedzynarodoweA.Laszekl5032011.pdf [dostęp: 13.03.2012].
 • Lithuania National Reform Programme, 2011,Vilnus, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ nrp/nrp_ lithuania_en.pdf [dostęp: 13.04.2012].
 • Ministerstwo Gospodarki, 2009, Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/BFBA6202-3E57-4C68-93E5-D13DC74FlD6C/55462/Dzialaniaantykryzysowe.pdf [dostęp: 5.02.2012].
 • Ministry of Finance of the Republic of Estonia, 2011, Carring out the ecological tax reform, Tallin, http://www.fin.ee/index.php?id=621 [dostęp: 19.02.2012].
 • NBP, 2010, Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji, Warszawa [dostęp: 6.01.2012].
 • Podurgiel, A., 2010, Pobudzenie za 1,65 mld euro. Portal finansowy Gazety Bankowej http://gb.pl/gospodarka/marketing/gazeta-bankowa-w-nowym-wydaniu.html PricewaterhouseCoopers, 2010, Paying Taxes. The global picture, http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/paytax-2010.pdf [dostęp: 14.06.2012].
 • PricewaterhouseCoopers, 2010, Paying taxes. The global picture, http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/paytax-2010.pdf [dostęp: 14.06.2012].
 • Raporty o konwergencji - Wypełnienie kryteriów przystąpienia do strefy euro przez Estonię, Warszawa 2011, http://www.mf.gov.pl/_files_/euro/analizy/inne/rk_estonia_2010. pdf [dostęp: 12.03.2012].
 • Statistics Lithuania, 2012, Government finance, http://www.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=1588 [dostęp: 9.06.2012]
 • Statistical Office of Estonia, 2012, http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Economy/08FINANCE/08FINANCE.asp [dostęp: 11.06.2012].
 • United Nations Development Programme, 2012, International Human Development Indicators. Database, http://hdrstats.undp.org/en/tables/ [dostęp: 11.06.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.