PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 80 | 24--35
Tytuł artykułu

Realizacja celu inflacyjnego w świetle zamierzeń polityki pieniężnej lat 1999-2005

Warianty tytułu
Realization of Inflation Target within the Context of Monetary Policy Strategy in 1999-2005
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W polityce pieniężnej pojawiła się w latach dziewięćdziesiątych XX w. nowoczesna koncepcja jej realizacji - strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). Zdobyła ona zwolenników zarówno wśród banków centralnych wysoko rozwiniętych gospodarek rynkowych, jak również we władzach monetarnych państw przechodzących transformację, a także na tzw. rynkach wschodzących. Trudności w pokonaniu wysokiej na ogół inflacji w tych państwach skłoniły je do poszukiwania nowych sposobów walki z inflacją, a w implikacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego starały się znaleźć remedium na stopniowe obniżanie napięć inflacyjnych i doprowadzenie do stabilizacji cen w gospodarce. W opracowaniu przedstawiono realizację zamierzeń polityki pieniężnej NBP, wykorzystując strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). Analizą objęto okres 1999-2005, w którym z jednej strony realizowano kolejne etapy dezinflacji, a z drugiej strony - celem stało się utrzymanie niskiego poziomu cen w krótkim i średnim czasie. Wskazano na główne czynniki kształtujące w badanym okresie poziom cen w Polsce. Jednocześnie dokonano pomiaru skuteczności wpływu stóp procentowych na poziom inflacji z wykorzystaniem narzędzi ilościowych - korelacji i badania przyczynowości. (fragment tekstu)
EN
In the paper we assess the realization of monetary policy strategy of National Bank of Poland. We concentrate on the issues of effectiveness of direct inflation targeting in 1999-2005. That period is representative for the following stages of disinflation and finally - for the price stability on a low level in a short and middle term. The study points out the main factors determining the price level in Poland in the analyzed period. Simultaneously using the quantitative we measure the effectiveness of the influence of interest rates on a level of inflation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--35
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Raport o inflacji 1998, RPP, NBP, Warszawa, s. 8-15.
 • Raport o inflacji w 2000 r., RPP, NBP, Warszawa 2001, s. 5-13.
 • Raport o inflacji w 2001 r., RPP, NBP, Warszawa 2002, s. 5-10.
 • Rubrycka-Dettlaff A., Polityka stóp procentowych NBP i jej makroekonomiczne implikacje w latach 1999-2004, w: Pieniądz, rynek, instytucje. Z prac młodych ekonomistów, zeszyt 3, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Poznań 2005, s. 46.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 r., RPP, NBP, Warszawa 2000, s. 11.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 r., RPP, NBP, Warszawa 2001, s. 7, 9.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 r., RPP, NBP, Warszawa 2002, s. 3-9, 19.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 r., RPP, NBP, Warszawa 2003, s. 6-8, 13.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 r., RPP, NBP, Warszawa 2004, s. 4, 6-8.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2004 r., RPP, NBP, Warszawa 2005, s. 5.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2005 r., RPP, NBP, Warszawa 2006, s. 7, 25.
 • Strategia polityki pieniężnej po 2003 r., RPP, NBP, Warszawa 2003, s. 13.
 • Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, RPP, NBP, Warszawa 1998, s. 9, 11.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, DzU z 1997 r., nr 140, poz. 938, art. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.