PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 80 | 49--67
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych

Warianty tytułu
Factors Determining the Unsecured Interbank Money Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych stanowi bazowy segment rynku pieniężnego. Sytuacja na tym rynku wywiera wpływ na cały rynek pieniężny, a nawet na rynek finansowy w ogóle. Z niezabezpieczonymi lokatami rynku pieniężnego są bowiem związane kwotowania stawek referencyjnych, które znajdują odzwierciedlenie w cenach wielu instrumentów finansowych pierwotnych i pochodnych oraz przekładają się na wyniki ogólnogospodarcze. Dodatkowo banki komercyjne zawierające transakcje lokacyjne na rynku międzybankowym pełnią wyjątkowe funkcje w gospodarce, choćby tworząc pieniądz czy zapewniając efektywne pośrednictwo między jednostkami mającymi nadwyżki funduszy pieniężnych a tzw. jednostkami deficytowymi. Rynek lokacyjny umożliwia bankom realizację wielu celów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności, przede wszystkim jest miejscem zarządzania ich płynnością płatniczą. Mimo dużego znaczenia, rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych nie jest przedmiotem licznych opracowań, dlatego podjęto właśnie tę problematykę. Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji na polskim rynku międzybankowym. W części pierwszej artykułu, która stanowi z jednej strony syntezę rozważań teoretycznych o rynku, a z drugiej wskazuje na aspekty praktyczne klasyfikacji, rynek lokacyjny został umiejscowiony w strukturze rynku finansowego, w szczególności rynku pieniężnego. Dalsza część opracowania poświęcona jest analizie czynników wywierających wpływ na polski rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych. (fragment tekstu)
EN
This paper presents the unsecured interbank money market transactions. The importance of unsecured lending and borrowing transactions is significant as they have an impact on the whole financial market and overall economic performances. The money market reference rate for the zloty is quoted on the unsecured market - this is the source of its importance. Moreover, this market is essential for banks' activity and banks are crucial participants of the economic life. The first aim of this paper is presenting the place of unsecured market in the money market. Then it describes the mechanism of unsecured lending and borrowing transactions and its various functions - first of all liquidity management. Next part of this paper presents the nearest substitutes of unsecured transactions: secured market that consist of repo and sell-buy-back/buy-sell-back transactions, and foreign exchange swaps. Under certain conditions secured market may replace unsecured transactions. Central bank strongly influences the unsecured money market. It intentionally influences the interbank interest rates forming and stabilization. On the other hand, monetary authorities create conditions for money market functioning and development, for example by assuring the interbank settlements' system. This paper sums up the main factors influencing unsecured market shortly described above. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--67
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001, s. 175.
 • Bankowość. Podręcznik dla studentów, red. J. Głuchowski i T. Szambelańczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999, s. 58-59.
 • Campbell T., Kracaw W., Financial Instruments and Capital Markets, Harper Collins College Publishers, New York, 1994.
 • Funkcjonowanie współczesnego banku, red. A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak, Wydawnictwo Bonami, Poznań 2004, s. 233.
 • Grabowski B., Fundamentalne problemy polityki pieniężnej NBP, Banki i Kredyt 1999, nr 7-8, s. 12.
 • Gruszczyńska-Brożbar E., Rynek długoterminowych kapitałów pieniężnych w strukturze rynku kapitałów pieniężnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1999, nr 3, 4, s. 139-143.
 • Hosek W., Zahn F., Monetary Theory, Policy and Institutions, McGraw-Hill Book Company, 1977, s. 40.
 • Howells P.G.A., Bain K., Money, Banking and Finance. A European Text, Addison Wesley Longman, 1998, s. 149.
 • Knakiewicz Z., Marszałek P., Ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej w Polsce w drugiej połowie lat 90., w: Finanse, bankowość, ubezpieczenia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 899, Wrocław 2001, s. 151.
 • Ladko A., Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego. Kalkulacja i stosowanie, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994, s. 19.
 • Mishkin F., Eakins S., Financial Markets and Institutions, Addison - Weasley Longman, 1997, s. 218.
 • Przegląd stabilności systemu finansowego I półrocze 2005 roku, NBP, Warszawa 2005, s. 35.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 roku, NBP, Warszawa 2005, s. 196-197, 203-221.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa 2004, s. 151-160.
 • Rutkowski W., Pieniądz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, Skierniewice 2000, s. 74-75.
 • Rynek kapitałowy i pieniężny, red. I. Pyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001 s. 35-37.
 • Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane zagadnienia, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 15-16.
 • Serwa D., Szamańska M., Reakcje rynków finansowych na szoki w polityce pieniężnej, Bank i Kredyt 2004, nr 6, s. 24.
 • System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 197, 202-204.
 • Tendencje i perspektywy rozwoju rynków finansowych w Polsce, red. I. Pyka, Prace Naukowe AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 112-113.
 • Uchwała nr 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski, Dz.Urz. NBP 2004, nr 3, poz. 6, §12.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003 nr 60, poz. 535.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, DzU 1997 nr 140, poz. 938, art. 3.
 • Współczesny bank, red. W. Jaworski, Poltext, Warszawa 2001, s. 133.
 • Zarządzenie nr 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzania rozrachunków międzybankowych, Dz.Urz. NBP 2004, nr 3, poz. 7, § 1.
 • Zatryb G., Funkcjonowanie rynku pieniężnego w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994, s. 32.
 • Ziarko-Siwek U., Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce, CeDeWu.Pl, Warszawa 2005, s. 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.